Jurist (medewerker Kwaliteit)

Raad voor Rechtsbijstand

 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.591 - €4.913
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 25 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RvR-KW
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De functie
Als medewerker kwaliteit ga je deel uitmaken van het team Kwaliteit. Het team bestaat uit ongeveer 10 collega’s waarbij het faciliteren en ondersteunen centraal staat, zowel intern als extern.

De functie van medewerker kwaliteit is een dynamische functie met een divers takenpakket. Je handelt binnengekomen klachten af. Je bent een vraagbaak voor de collega’s van dienstverlening en je adviseert op uiteenlopende dossiers.
Je expertise kan eveneens worden ingezet voor deelname in projecten. Daarnaast beantwoord je uiteenlopende vragen van (rechts)bijstandsverleners en rechtzoekenden die binnenkomen via de mailbox.
Je verzorgt (mede) in- en externe opleidingen/scholingsbijeenkomsten gericht op het beleid van de Raad en om de inhoudelijke kennis van medewerkers actueel te houden.
Samen met een aantal andere collega’s kun je worden ingezet op de beoordeling van aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand uit Caribisch Nederland en grensoverschrijdende geschillen.
Het uitvoeren van dossieronderzoek maakt eveneens deel uit van deze functie. Je neemt deel aan de rechtmatigheidstoetsing voor de accountantscontrole, voert risicoanalyses en onderzoek uit.

Op dit moment zoeken wij een collega die zich in eerste instantie vooral in gaat zetten op vragen uit de dienstverlening, mensgerichte uitvoering, klachtafhandeling en die inhoudelijk bijdraagt aan het opzetten van online leervormen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Kwaliteit maakt onderdeel uit van het organisatieonderdeel Kwaliteit, Strategie en Beleid. De afdeling Kwaliteit bestaat uit een drietal onderdelen, te weten: relatiemanagement, kwaliteit en bezwaar en beroep. De afdeling is verantwoordelijk voor het adviseren, ondersteunen en faciliteren van medewerkers, management en rechtsbijstandverleners bij de uitvoering van de Wet op de Rechtsbijstand. Er is een nauwe samenwerkingsrelatie met het organisatieonderdeel dienstverlening.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen. De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen.
In alles wat we doen staat de burger centraal.

Organisatiecultuur
De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers. In de steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taken aan de hand van de vijf kernwaarden. De burger staat in alles wat we doen centraal. Het is het ‘waarom’ van onze organisatie. Om de burger centraal te kunnen stellen moeten we toegankelijk zijn in onze dienstverlening en ons handelen. Met toegankelijkheid verdien je vertrouwen. Vertrouwen maakt de weg open voor samenwerken. En alleen door samen te werken is het mogelijk professioneel te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de medewerkers. De directie geeft richting aan de organisatie en werkt hierbij nauw samen met een betrokken OR. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Medewerkers kunnen - naast hun functionele takenpakket - ook een andere rol vervullen zoals preventiemedewerker, lid van een werkgroep of een activiteitencommissie. De Raad besteedt daarnaast veel tijd aan kennisverdieping en -verbreding via opleidingen en cursussen. Ook zetten we vaak onze eigen medewerkers als ervaringsdeskundigen in voor het geven van workshops.

Raad voor Rechtsbijstand

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martin de Jong, hoofd Kwaliteit

06 – 22 81 51 79

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Information Manager

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data scientist / Onderzoeker

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) financieel adviseur

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd