Jurist Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 8 november
 • Vacaturenummer GT 21-26
 • Plaatsingsdatum 16 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Ik ben elke dag bezig te kijken hoe we Nederlandse export kunnen bevorderen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Ik beslis mee over het verzekeren van handelstransacties en denk actief na over nieuw beleid om in te kunnen spelen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.” Judith van der Horst, jurist Exportkredietverzekering en Investeringsgarantie.

Binnen de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen zorg jij er als jurist samen met dertien collega’s van de afdeling Exportkredietverzekering en Investeringsgarantie (EKI) voor dat de overheid op een verantwoorde en transparante manier exporttransacties verzekerd. De Nederlandse staat verzekert de meest uiteenlopende en omvangrijke exporttransacties naar met name Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een groot windmolenpark op zee, het leveren van ziekenhuisapparatuur of het uitbaggeren van een haven. De afdeling EKI is beleidsverantwoordelijk voor de exportkredietverzekering, en Atradius Dutch State Business (Atradius DSB) voert dit beleid vervolgens uit. Ons werkterrein bestrijkt de hele wereld, is kennisintensief en uitdagend, altijd concreet en direct van invloed op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven.

We zijn als afdeling volop in ontwikkeling, met veel aandacht voor vernieuwing en innovatie, niets is in beton gegoten. Dat geeft jou veel ruimte en vrijheid om zaken zelf vorm te geven. Jij denkt graag in mogelijkheden, en weet voor ieder (juridische) vraagstuk wel een oplossing te vinden én durft deze ook over het voetlicht te brengen. Heb je nog geen kennis van exporttransacties en kredietverzekeringen en zie je het als een uitdaging om je hierin te verdiepen? Wij maken graag kennis met je!

Samen met twee collega’s vorm jij binnen de afdeling EKI het juristenteam. Als jurist kun je rekenen op een breed juridisch takenpakket, op het snijvlak van publiek en privaat in een internationale omgeving. Grofweg zijn er twee onderdelen waar jij een belangrijke bijdrage aan levert. Enerzijds bewaak je het (wettelijke) kader waarbinnen exportkredietverzekeringen door uitvoerder Atradius DSB worden verstrekt en beoordeel je de juridische voorwaarden van exportkredietverzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe we ons beleid op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), compliance en anti-omkoping verder kunnen verbeteren. Welke eisen stellen wij aan de mvo-beoordeling bij exporttransacties? Hoe gaan we om met partijen die gebruik maken van belastingparadijzen? Ook toets je de juridische voorwaarden en risico’s van nieuwe exportkredietverzekeringsproducten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe verzekeringsproducten om groene export te bevorderen. Met plezier duik je in allerlei vraagstukken om vast te stellen wat de juridische (on)mogelijkheden zijn en wat de impact ervan is. Daarbij weeg je allerlei aspecten, inclusief niet-juridische aspecten.

Anderzijds is het behandelen van transparantieverzoeken die binnenkomen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een belangrijk onderdeel van je functie. Jij hebt hierin een coördinerende rol en overziet als spin-in-het-web het hele proces. Je hebt regelmatig contact met alle betrokken partijen, zoals de verzoeker (vaak een journalist), collega’s van de directie Juridische Zaken, andere ministeries en bedrijven. Je stelt kritische vragen, verzamelt de juiste informatie, bepaalt welke informatie wel of niet openbaar gemaakt kan worden en fungeert als vraagbaak voor je collega’s. We zien een stijging van de publieke interesse voor de exporttransacties die wij verzekeren en hebben daarom de wens om in de toekomst meer transparant en proactief te zijn in het verstrekken van informatie. Jij denkt graag na over de manier waarop we transparantie kunnen vergroten, én weet dit te vertalen naar praktische adviezen waar de afdeling echt iets mee kan. Zo werk je mee aan een transparante (bestuurs)cultuur.

Samenwerken is essentieel om tot optimale resultaten te komen. Je werkt in een prettig en collegiaal team, enthousiaste doeners die graag de handen uit de mouwen steken. De lijnen zijn kort en iedereen weet elkaar snel te vinden. Een team vol toegewijde collega’s met wie je meedenkt (soms out-of-the-box), spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft. Naast het team werk je veel samen met collega’s van de directie Juridische Zaken, Buitenlandse Zaken en Atradius DSB.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Nikki Kersten, via 06-15205672.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.
De Generale Thesaurie, die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder, ‘thésaurier’, omvat vier directies: de directie Financiële Markten, de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB), de directie Financieringen en het Agentschap.

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen
De directie BFB is de schakel tussen het ministerie van Financiën en het buitenland. Wij behartigen actief de Nederlandse financiële en maatschappelijke belangen in de Europese Unie (EU) en bij de internationale financiële instellingen. En we bevorderen de Nederlandse export door middel van verzekeringen en garanties in een steeds complexere handelswereld met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en andere maatschappelijk uitdagingen. Bij de directie werken zo’n vijftig professionals, veel economen maar ook juristen, politicologen en mensen met andere opleidingsachtergronden. BFB biedt een zeer gevarieerde werkomgeving waar de buitenwereld dagelijks binnenkomt. Je geeft advies aan de minister en staatssecretaris en spreekt zelf met collega’s in het buitenland. De directie biedt veel carrièremogelijkheden, zowel binnenlands als in het buitenland.


De directie bestaat uit drie afdelingen: Europese Unie, Internationale Economie en Financiële Instellingen, en Exportkredietverzekering en Investeringsgarantie.


Afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties
Nederland staat als exportland bekend om zijn scheepswerven, baggeraars, kassenbouwers en andere producenten van hoogwaardige kapitaalgoederen. Onze internationale transacties gaan gepaard met grote financiële risico’s die voor particuliere verzekeraars te groot zijn, zeker als het gaat om opkomende markten met meer risico. Vaak komt zonder tussenkomst van de Nederlandse staat deze export niet tot stand. Nederlandse exporteurs en hun banken kunnen zich daarom voor deze risico´s verzekeren bij de Nederlandse staat. Ze betalen daarvoor natuurlijk wel een premie. Jaarlijks geeft de staat voor circa € 6 miljard aan dergelijke verzekeringen en garanties af. In totaal heeft de staat gemiddeld € 18 miljard aan risico in de boeken staan. De uitvoering van de verzekeringen ligt bij Atradius Dutch State Business.

Ons werkterrein bestrijkt de hele wereld, is kennisintensief en uitdagend, altijd concreet en direct van invloed op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven. Welke risico’s die zijn verbonden aan een exporttransactie kan de staat wel of niet verzekeren? Hoe gaan verzekerden en hun buitenlandse klanten om met maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechten, dierenwelzijn en anti-omkoping? Als landen niet betalen, welke incassomaatregelen kan de staat als verzekeraar dan nemen? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar de afdeling Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties dagelijks mee te maken heeft.


De afdeling bestaat uit enthousiaste doeners die graag de handen uit de mouwen steken. De lijnen zijn kort en iedereen loopt makkelijk bij elkaar binnen. Wat we gemeen hebben? Dat we allemaal trots zijn op wat we doen. We helpen elkaar waar nodig én geven elkaar ook veel ruimte. We luisteren naar elkaar, leren van elkaar en laten iedereen in zijn waarde.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nikki Kersten, Plv. Hoofd Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties

0615205672

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, HR adviseur

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Europese Unie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner thesaurier-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd