• Rijnstraat 8 te Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Juridisch, Internationaal
  • Solliciteer voor 20 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: 1889, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Als jurist bij de Directie Open Overheid (DOO) kom je te werken in een dynamische omgeving en maak je deel uit van een team dat nog volop in ontwikkeling is. Je geeft gevraagd en ongevraagd juridisch advies aan directies, ambassades, de ambtelijke top en de bewindspersonen over openbaarmaking. Je adviseert over transparantie van informatie in het licht van de Grondwet, Wet open overheid (Woo) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je behandelt aan BZ gerichte verzoeken op grond van de Woo en inzage-verzoek op grond van de AVG. Je adviseert de beleidsafdelingen over de behandeling van Woo verzoeken, schrijft mee aan besluiten en je behandelt bezwaarschriften. Je werk zal verder bestaan uit het in het kader van artikel 68 Grondwet beoordelen van stukken die aan de Kamer worden gezonden en daarover advies uit te brengen aan de minister en de betrokken beleidsdirecties. Je komt te werken in cluster DOO/JA wat bestaat uit 1 clustercoördinator, 5 juristen en 5 juridisch medewerkers. Kennisdeling en samenwerking is belangrijk binnen de directie. Het juridische cluster van DOO verricht alle juridische taken op het gebied van openbaarmaking en is verantwoordelijk voor het transparantiebeleid en proces binnen het ministerie. Daarnaast behandelt DOO/JA verzoeken, bezwaarschriften en beroepsprocedures die zien op de AVG. Je werkt nauwkeurig, beschikt over organisatie- en politiek-bestuurlijke sensitiviteit, scherpe oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, probleemanalyse, overtuigingskracht en besluitvaardigheid. Je kunt een goed besluit opstellen, dat voor de burger duidelijk is en tevens juridisch goed is te volgen voor de bestuursrechter. Tegelijkertijd weet je hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Je werkt planmatig en overzichtelijk en kan goed presteren onder druk. Je werkt graag zowel in wisselend teamverband als zelfstandig en door jouw sociale netwerkvaardigheden leg je makkelijk contact en toon je initiatief.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de nieuwe directie Open Overheid, DOO (opgericht in 2023). De directie is centraal gepositioneerd in het ministerie. DOO heeft tot doel om vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en in het belang van het democratisch proces bij te dragen aan openbaarmaking van informatie en transparantie. DOO telt 27 medewerkers en bestaat uit drie clusters: Juridische Advies (JA), Openbaarmaking (OP) en een Stafbureau (SB). Hoofdtaken zijn het afhandelen van verzoeken om openbaarheid van documenten (passieve openbaarmaking) en AVG verzoeken, ontwikkelen van beleid op openbaarmaking, aanspreekpunt voor onafhankelijk externe onderzoekscommissies en het adviseren van de algemene en politieke leiding over de open overheid (bestuurlijk en politiek). Daarnaast behandelt DOO bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures in Woo en AVG zaken. DOO is inclusief en divers en wil dat ook in zijn aannamebeleid laten zien. We vinden het belangrijk dat medewerkers binnen de directie de ruimte krijgen om persoonlijk te groeien. DOO stimuleert kennisdeling en samenwerking. We werken hybride en proberen de werkprivé balans van de medewerkers voldoende aandacht te geven.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.