Jurist bezwaar en beroep

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer NVWA_20200512_11
 • Plaatsingsdatum 31 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren. Dat is de missie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als jurist in het team Bezwaar en Beroep vertegenwoordig je mede de minister bij procedures op het departementale werkterrein.

Je behandelt uiteenlopende dossiers op het gebied van onder meer voedselveiligheid, dierenwelzijn en natuurbescherming en organiseert zelf hoorzittingen in de bezwaarfase. Verder zorg je voor draagvlak en samenwerking met collega's binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, het kerndepartement en andere samenwerkingspartners. Je kunt jouw ervaringen met en bevindingen van de bezwaar- en beroepsfase op een heldere manier vertalen naar beleid en verbeterpunten voor toezicht.

Je treedt op als juridisch adviseur en maakt afwegingen tussen juridische, bestuurlijke en organisatorische kaders. Voor juridische vraagstukken vanuit de organisatie ben je een vraagbaak, het klankbord of het tweede paar ogen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en bewaakt de relevante rechtmatige toepassing van wet- en regelgeving. Zijn er ontwikkelingen op dit gebied, zoals een uitspraak of een wetswijziging? Dan bespreek je die binnen de teams of stel je er een nota over op voor verdere advisering binnen de organisatie. Door goede samenwerking met je collega’s zorg je ervoor dat jullie werk van hoge kwaliteit is.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een juridische richting en goede kennis van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als jurist of juridisch adviseur en met het optreden in bezwaarprocedures en behandelen van beroepszaken.
 • Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke belangen en ervaring met politiek-bestuurlijke dossiers.
 • Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, kunt je verplaatsen in anderen en goed omgaan met conflictsituaties.
 • Je hebt snel inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt, weet wat er in je omgeving speelt en voelt je thuis in een productieomgeving.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en ook als de druk hoog is het overzicht bewaren over de verschillende werkzaamheden.
 • Je werkt zorgvuldig en accuraat met oog voor het resultaat en kunt vlot schakelen tussen verschillende zaken.
 • Je handelt innovatief, kunt complexe zaken inzichtelijk maken en bedenkt creatieve oplossingen voor vraagstukken.
 • Je zoekt actief de samenwerking met collega’s en andere afdelingen, kunt anderen overtuigen van jouw ideeën en benut je netwerk effectief om doelen te bereiken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Wij verzoeken je om die reden de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Juridische Zaken is onderdeel van de directie Strategie en bestaat uit de teams Advies, Openbaarmaking en Privacy, Bestuurlijke Maatregelen 1 en 2, en Bezwaar en Beroep.

De kerntaken van de divisie zijn juridische advisering op operationeel, tactisch en strategisch niveau, actieve betrokkenheid bij handhaving, juridische controle, mandatering, toekenning en toepassing van de bevoegdheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), juridische procesondersteuning en concernbrede juridische kwesties.

Team Bezwaar en Beroep
Het team Bezwaar en Beroep bestaat uit ongeveer 27 fte en heeft als taak de NVWA en de minister te vertegenwoordigen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op deze terreinen behandelen we ook Wob- en privacyzaken. Het team is verdeeld in vier clusters: LNV, VWS, Wob en Privacy, en Administratie. De sfeer binnen het team is informeel.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw E.G.A.(Esther) Lamboo

06-15115621

De heer T. (Thibaut) van der Wal

06-11158324

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior concerncontroller

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur chemische veiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Divisiehoofd Laboratoria

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)