Jurist Bestuursrecht

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2022-031
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).
Er komt een nieuwe wet die de AIVD en MIVD ruimere bevoegdheden zou moeten geven. Met deze nieuwe wet wordt ook beroep geïntroduceerd tegen de beslissingen van de TIB. Wij zoeken een jurist, die o.a. een sleutelrol vervult in het (door)ontwikkelen en vastleggen van juridische toetsingskaders en het voorbereiden en voeren van een beroepsprocedure.

Ben je ondernemend, denk je vernieuwend en handel je proactief? Ben je adviesvaardig en een stevige gesprekspartner, die bestuursrechtelijke onderwerpen op een heldere manier kan uitleggen en overbrengen aan anderen? Zoek je een uitdagende functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort zijn en de professionele standaarden hoog? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt beleidsregels en juridische kaders om een andere manier van toetsen mogelijk te maken. Tevens ben je belast met de doorontwikkeling ervan, mede als gevolg van uitspraken van de Raad van State en het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
 • Je monitort intern of rechtsmatigheidsoordelen die op gespannen voet staan met deze kaders en onrechtmatigheidsoordelen op de juiste manier worden gemotiveerd en vastgelegd.
 • In geval van beroep bij de Raad van State dien je een verweerschrift in en stel je een pleitnota op t.b.v. de zitting, waar je de TIB als procesjurist vertegenwoordigt.
 • Je werkt samen met de CTIVD aan het harmoniseren van processen, die in lijn zijn met procedures zoals die in de AWB zijn vastgesteld en voor alle betrokken partijen transparant zijn.
 • Je initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie.

Bij de TIB stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de TIB kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de TIB. Je doet dit binnen een hecht team van professionals, die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als jurist functioneer je onder aansturing van de secretaris, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister van Defensie gegeven toestemming tot het inzetten van bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) respectievelijk de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het oordeel van de TIB is bindend.

De TIB bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter. De toetsingscommissie wordt ondersteund door een secretariaat. De instelling van de TIB staat in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV2017). Met de instelling van de TIB is voorzien in een onafhankelijke waarborg bij de uitoefening van de meest ingrijpende bijzondere bevoegdheden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten op de persoonlijke levenssfeer.

De gegevensverwerking  door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt meer en meer technisch en complex. Daarbij neemt ook de omvang en de diversiteit van de gegevensbestanden toe en zijn de diensten steeds meer aangewezen op geautomatiseerde processen, waarbij slimme algoritmes zorgdragen voor de verwerking van gegevens. Deze complexiteit speelt ook een belangrijke rol bij de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals hacken en de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie.

Om invulling te kunnen geven aan deze haar bij wet opgedragen verantwoordelijkheid, moet de TIB naast juridische kennis ook op secretariaatsniveau beschikken over de juiste technische kennis en expertise. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lennart Schroijen, secretaris TIB

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist ICT en Recht

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch adviseur

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Bestuursrecht

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd