Jurist Bestuursrecht

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2022-028
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetst of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich aan de wet houden. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Er komt een nieuwe wet die de AIVD en MIVD ruimere bevoegdheden zou moeten geven. Met deze wet krijgt de CTIVD op bepaalde onderdelen de bevoegdheid om bindende oordelen te vellen, die vatbaar zijn voor beroep bij de Raad van State. Wij zoeken een jurist met kennis van de AWB, die beleidsregels en toetsingskaders opstelt en onderhoudt en beroepsprocedures voorbereidt en voert.

Ben je een ervaren, ondernemende procesjurist die een sleutelrol wil vervullen in het ontwikkelen en borgen van  juridische kaders voor dynamisch toezicht? Ben je adviesvaardig en een stevige gesprekspartner, die bestuursrechtelijke onderwerpen op een heldere manier kan uitleggen en overbrengen aan anderen? Werk je graag samen en zoek je een uitdagende functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort zijn en de professionele standaarden hoog? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt beleidsregels en juridische kaders om dynamisch toezicht mogelijk te maken. Tevens ben je belast met de doorontwikkeling ervan, mede als gevolg van uitspraken van de Raad van State en het Europees Hof van de Rechten van de Mens.
 • Je monitort intern of besluiten van de CTIVD op de juiste wijze worden gemotiveerd en vastgelegd.
 • In geval van beroep bij de Raad van State dien je een verweerschrift in en stel je een pleitnota op t.b.v. de zitting, waar je de CTIVD als procesjurist vertegenwoordigt.
 • Je werkt samen met de TIB aan het harmoniseren van processen, die in lijn zijn met procedures zoals die in de AWB zijn vastgesteld en voor alle betrokken partijen transparant zijn.
 • Je initieert en stimuleert kennis(ontwikkeling) binnen de eigen organisatie.

Bij de CTIVD stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de CTIVD kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de CTIVD. Je doet dit binnen een hecht team van professionals, die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als jurist functioneer je onder aansturing van de secretaris, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De CTIVD is een onafhankelijke toezichthouder. De bevoegdheden en taken van de CTIVD zijn voornamelijk geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Ook kan zij de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd advies geven. De bevindingen van de CTIVD zijn zoveel mogelijk openbaar en worden onder meer ter kennis gebracht van betrokken ministers en het parlement.

De CTIVD is een kleine, platte organisatie die bestaat uit vier leden, die worden ondersteund door een secretariaat dat bestaat uit zo’n 15 medewerkers. Zij hebben vaak een juridische achtergrond, maar zijn gezien de aard van de werkzaamheden ook uit andere – onder meer technische – expertisevelden afkomstig.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristel Koese

070-3155820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthouder

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Cyber Security Specialist

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Software/Data Engineer

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd