Jurist Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie

P-Direkt

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 25 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer PD/2022/02
 • Plaatsingsdatum 6 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Rijksoverheid werken ruim 20 organisaties en 25.000 medewerkers in roosterdiensten. P-Direkt maakt zich hard voor de realisatie van een centrale roosterdienstverlening, Rijksroosteren genaamd. Het Programma DOOR (Dienstverlening op Ondersteuning Roosterprocessen) is door P-Direkt opgezet om deze dienstverlening vorm en inhoud te geven en de implementatie te begeleiden. April 2021 zijn de eerste organisaties gestart met Rijksroosteren. Naar verwachting maken alle roosterende organisaties binnen de sector Rijk hier in 2025 gebruik van.

P-Direkt is voor het Programma DOOR op zoek naar een enthousiaste en praktisch ingestelde jurist arbeidsvoorwaarden en rechtspositie die in ieder geval het komende jaar bijdraagt aan een betrouwbare implementatie en uitvoering van het Programma DOOR. De voornaamste werkzaamheden zijn:

 • het analyseren en toetsen van arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepalingen uit de CAO Rijk over toelagen, vakantie, verlof en arbeidsongeschiktheid. Hoe dient deze regelgeving te worden uitgelegd en hoe moet dit in de Roosterapplicatie worden ingebouwd;
 • het fungeren als gesprekspartner voor de beleidsmaker. Bij onduidelijkheid over de CAO en/of relevante wetgeving probeer jij helderheid te krijgen van de beleidsmaker zodat de Roosterapplicatie conform wet- en regelgeving wordt ingericht;
 • het fungeren als gesprekspartner voor organisaties die de Roosterapplicatie gaan gebruiken. Je verzorgt voorlichting over de manier waarop de wet- en regelgeving is ingebouwd in de Roosterapplicatie. Je zoekt met een aansluitende organisatie naar punten waarop deze organisatie afwijkt van de Roosterapplicatie. In geval van een afwijking ga je na of dit in juridische zin toelaatbaar is en zo ja, of de applicatie kan worden aangepast. Tijdens het implementatietraject kunnen er vragen of onduidelijkheden ontstaan en kan jou om advies worden gevraagd over bijvoorbeeld een personeelsreglement;
 • als de inrichting van de Roosterapplicatie wijzigt, of er arbeidsrechtelijke vragen zijn fungeer je als gesprekspartner voor collega’s die zich bezighouden met de bouw, het testen en de configuratie van de Roosterapplicatie. Je draagt bij aan het opstellen van de juridische voorwaarden waaraan de inrichting van de Roosterapplicatie moet voldoen.

Je werkt binnen het Programma samen met business analisten en een collega jurist arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Je onderhoudt bovendien nauw contact met het team wet en regelgeving. Je sluit aan bij de team overleggen en waar nodig fungeert dit team als sparringpartner van jou en je collega jurist.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken op de afdeling Relatiebeheer en Ontwikkeling bij het Cluster Expertisecentrum.

De afdeling relatiebeheer en ontwikkeling is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de dienstverlening van P-Direkt. Dat doen we in verbinding met onze externe en interne stakeholders. De strategische personeelsagenda (SPB 2025) van de rijksoverheid, Wet en regelgeving en de cao-Rijk, maar ook de MT VBR ontwikkelagenda en de ICBR-agenda (rijksbrede bedrijfsvoering) zijn hierin leidend.

De afdeling bestaat uit drie clusters. Het cluster expertisecentrum heeft een adviserende, aanjagende en verbindende rol als het gaat om de verbetering en ontwikkeling van de dienstverlening in afstemming met de beleidsmakers en kaderstellers. De clusters projecten en agile zorgen vervolgens, in nauwe samenwerking met de uitvoerende afdelingen voor de realisatie van de dienstverlening.

P-Direkt

P-Direkt is een shared service organisatie en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers verspreid over onze locaties in Den Haag, Zwolle en Bonaire.

Wij zijn de HR-dienstverlener van de Rijksoverheid. Voor bijna 140.000 medewerkers en managers van ministeries en andere overheidsorganisaties bieden wij een breed pakket aan diensten op het snijvlak van HR en ICT. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling ('iedereen op tijd het juiste salaris') en informatievoorziening. Met onze innovatieve technologie kunnen medewerkers en managers van de Rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerken wij ruim 9,7 miljard euro aan personeels- en salariskosten.

Onze vier kernwaarden zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief.

Wij blijven toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020 - 2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We hanteren daarbij vier pijlers:

 • wendbaarheid;
 • continu verbeteren;
 • samenwerken;
 • vakmanschap.

Met de aandacht voor deze pijlers versterken we al onze medewerkers, en dus onze organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anita Vink, coördinator team wet & regelgeving

06-29476575

Agnes Middelink, adviseur arbeidsvoorwaarden bij het programma DOOR

06-50174286

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

P-Direkt nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Allround informatieprofessional

P-Direkt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hr-controller

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, P-Direkt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Consultant

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd