Jurist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 13 december Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 63/21-08
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken voor de Rijksoverheid is werken voor Nederland. Als jurist krijg je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag een boeiende en zeer afwisselende baan. Want de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor voortdurend veranderende wet- en regelgeving en voor een boeiend juridisch speelveld op diverse rechtsgebieden.

Je komt als creatieve, oplossingsgerichte en breed geïnteresseerde jurist met een goede politieke antenne terecht bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. Hier werk je voor de afdeling Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen, waar je collega’s bezwaar- en beroepzaken afhandelen, adviseren of wetgeving maken. Net als je collega's heb je affiniteit met het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en heb je ambities in het publieke domein. En dat is een interessante keuze, want juist in dit domein liggen de komende jaren veel kansen om via creatieve juridische oplossingen bij te dragen aan de toekomst van ons land.

De Inspectie SZW legt onder andere boetes op voor overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon. Jij behandelt bezwaren die hieruit naar voren komen en verdedigt zo nodig je beslissing op bezwaar bij de rechter. Daarbij schakel je tussen proces en inhoud en heb je oog voor detail, waardoor maatwerk toepassen voor jou heel normaal is. Daarbij houd je het politieke en bestuurlijke landschap goed in de gaten. Jij weet wat er speelt bij SZW en in de maatschappij en benut die kennis dagelijks tijdens het sparren met je collega’s binnen de directie en bij het adviseren van de bewindspersonen, ook op onderwerpen die niet tot je dagelijks werk behoren.

Als jurist ben je uiteraard een denker, maar óók een doener. Je analytisch vermogen en creativiteit spreek je iedere dag aan. Korte deadlines kun je goed aan, maar je schuwt ook langere uitzoekklussen niet. Jouw nieuwsgierigheid in je omgeving en het recht maken je een goede sparringpartner. Je blijft luisteren, óók als je gesprekspartner het niet met je eens is, en kunt tegelijkertijd stevig blijven, terwijl je hoofd- en bijzaken weet te scheiden. Afwisselend werk is voor jou geen probleem: je bent op meerdere werksoorten inzetbaar en vindt het leuk om juridisch-bestuurlijke advisering aan de ambtelijke en politieke leiding te combineren met procederen en het schrijven van beslissingen op bezwaar. De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden biedt je een collegiale omgeving met aandacht voor jou als mens, je vak en je kennis.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden
De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden is verantwoordelijk voor de kwaliteit van wet- en regelgeving en voor het bestuurlijke en juridische handelen van het ministerie. We behandelen wetgevende, bestuurlijke en juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen. De directie adviseert over het gebruik van het instrument regelgeving en ontwerpt de teksten van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Daarnaast behandelen we bezwaar- en beroepszaken en geven we advies over bestuurlijke aangelegenheden en juridische vraagstukken over bijvoorbeeld staatssteun, kinderopvang, pensioenen, de Algemene verordening gegevensbescherming of de Wet openbaarheid van bestuur.

Verder draagt de directie bij aan de totstandkoming en implementatie van internationale verdragen en regelingen, het toetsen van nationale regelgeving aan het internationale recht. Ook vertegenwoordigen we het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in internationale procedures.

Afdeling Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen
De afdeling Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen verzorgt zowel wetgeving als juridisch advies en bezwaar en beroep. De bezwaar- en beroepsprocedures zien vooral toe op de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en aanverwante regelgeving betreffende tewerkstelling van arbeidskrachten. Op deze terreinen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers verzorgt de afdeling ook de wet- en regelgeving. Naast bestuurlijke vraagstukken en algemene wetgevingsvraagstukken heeft de wetgeving betrekking op de regeling van gegevensverkeer en privacy, inburgering en handhaving/sanctiestelsels op SZW-terrein. De afdeling is opgedeeld in twee clusters, Bezwaar en Beroep en Bestuurlijk en Wetgeving, en bestaat uit ongeveer 25 juridische professionals.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lillian Kuppens (clustercoördinator)

06 153 83 229

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker Europese fondsen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur financiële bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd