• Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €4.691 - €7.747 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 1 oktober 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: JZW/HH/06, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Dit wordt jouw rol

Als (pas-afgestudeerd dan wel als ervaren) jurist bij de Afdeling Handhaven werk je aan het opstellen van handhavingsbesluiten, zoals boetebesluiten of lasten onder dwangsom.
Je bent een gedreven (bestuursrecht)jurist. Met een vlotte pen schrijf je besluiten en adviezen. Je stemt je adviezen af met collega’s, het afdelingshoofd en directeur en je licht je besluiten en adviezen toe bij bestuur van de AP.

De organisatie, de afdeling en het toezichtsveld zijn volop in ontwikkeling, waardoor je de kans krijgt om te pionieren. Je hebt een praktische instelling en een open werkhouding en hebt integriteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast kan je goed hoofd- van bijzaken scheiden en heb je een scherp oog voor de verschillende belangen die meespelen. Een goede en prettige samenwerking met je collega’s is voor jou belangrijk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?

De afdeling Handhaving is een van de afdelingen van de Directie Juridische Zaken en Wetgeving. De afdeling Handhaven houdt zich bezig met de sanctionering van overtredingen van de AVG. De juristen van de afdeling doen de bestuursrechtelijke handhavingsprocedures: na overdracht van een onderzoeksrapport van de onderzoeksafdeling naar de afdeling Handhaven beoordelen zij de argumenten die door een partij tegen dat rapport is ingediend (hoor/wederhoor), organiseren in dat verband hoorzittingen, adviseren het bestuur van de AP over de inzet van handhavingsmaatregelen (zoals een boete) en schrijven handhavingsbesluiten, waaronder boetebesluiten. Daarnaast adviseren zij hun collega’s van andere afdelingen over uiteenlopende bestuurs-, straf- en europeesrechtelijke vraagstukken

Autoriteit Persoonsgegevens

Over de Autoriteit Persoonsgegevens
Waar we zijn, met wie we praten, wat we kopen, hoe gezond we zijn. Er wordt op grote schaal informatie over ons vastgelegd – of we nu op internet kijken of op straat lopen. Vaak zelfs
ongemerkt. Alles bij elkaar opgeteld, dreigen we zo stukje bij beetje de zeggenschap over onze persoonsgegevens - en daarmee over onze vrijheid en autonomie – te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan discriminerende algoritmes, de handel in persoonsgegevens, datalekken en identiteitsdiefstal.

Daarom moeten we erop kunnen vertrouwen dat zowel bedrijven als de overheid zorgvuldig omgaan met onze persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich daar sterk voor. Dat doen we onder meer door voorlichting en advies te geven, onderzoek te doen en boetes of andere sancties op te leggen. Daarmee stimuleren we dat mensen de regie houden over hun eigen persoonsgegevens. De AP werkt daarbij nauw samen met de privacytoezichthouders in andere Europese landen.

De AP is volop in beweging. Onze huidige organisatiestructuur en een deel van onze taken is relatief nieuw, ons werkveld is omvangrijk. We zijn daarom altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter en efficiënter te doen en staan open voor nieuwe ideeën.
Een beslissing van de AP gaat nooit ongemerkt voorbij: ons werk heeft impact. Onze taken bekijken we dan ook vanuit een breed maatschappelijk perspectief. We hebben onder andere veel contact met vertegenwoordigers van diverse sectoren en spreken we dagelijks mensen die vragen en klachten over privacy aan ons voorleggen.

Bij de AP werken op dit moment ruim 200 gedreven en betrokken collega’s. Van pas afgestudeerden tot zeer ervaren experts, bijvoorbeeld op juridisch en technologisch gebied. Wij zijn een vrij kleine organisatie met korte lijnen en de sfeer is informeel.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jeannette van der Hoek 06-51361594

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.