Juridisch medewerker GSR

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 28 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2022/Justis/0504
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie & Veiligheid, zoekt een juridisch medewerker voor de uitvoering van de Garantstellingsregeling curatoren (GSR) voor de afdeling TRACK. De afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving) waar de functie onder valt is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op rechtspersonen en de Garantstellingsregeling curatoren.

Wil jij een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van financieel-economische criminaliteit? Door het bestrijden van faillissementsfraude, door curatoren te faciliteren in het onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur, verhaalsmogelijkheden en aansprakelijkstelling? Dan is dit de vacature voor jou! Lees snel verder.

Wat is de Garantstellingsregeling (GSR) curatoren?
Wanneer een bedrijf failliet gaat stelt de rechter een curator aan die de oorzaken van het faillissement onderzoekt. In beginsel wordt het salaris van de curator betaald uit het vermogen van het failliete bedrijf. Maar soms zijn er onvoldoende gelden in het faillissement aanwezig om dit onderzoek uit te voeren. Als dat zo is en de curator vermoedt dat de oorzaak van het faillissement ligt in frauduleus handelen of wanbeleid van het bestuur, dan kan de curator een beroep doen op de Garantstellingsregeling curatoren. De medewerkers GSR beoordelen of een aanvraag voldoet aan de (kwalitatieve) voorwaarden om in aanmerking te komen voor een garantstelling. TRACK bepaalt op basis van de GSR of er genoeg redenen zijn om een garantstelling te verstrekken. Als dat zo is, dan staat de minister van Justitie en Veiligheid garant.

Wat kunnen wij je bieden?

 • Deel uitmaken van een leuk en divers team.
 • De verantwoordelijkheid pakken om helder tot een juiste toepassing van de wet/regeling te komen op een specifieke situatie.
 • Het beoordelen van garantstellingsverzoeken van curatoren aan de hand van het juridisch kader, waarbij elke situatie weer anders is.
 • Jij denkt proactief mee over mogelijke oplossingen binnen een dossier.
 • Je zorgt dat de processtappen binnen de regeling goed gevolgd worden. Met durf en lef vraag je hier nadere informatie over op, verzamel en analyseer je de informatie. Kom je er dan niet uit? Dan staan de collega’s klaar om met je te sparren.
 • Je levert per situatie maatwerk en voert correspondentie met curatoren over beslissingen. Dit is vaak schriftelijk, maar ook per e-mail én per telefoon.
 • Je bent onderdeel van het collegiale toetsen (vier ogen principe) en het begeleiden van nieuwe medewerkers.
 • Waar nodig vertegenwoordig je de afdeling buiten Justis of het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bijvoorbeeld tijdens presentaties bij curatoren of rechtbankbijeenkomsten.
 • Momenteel wordt er hybride gewerkt waarbij de helft van de tijd op kantoor en de helft van de tijd thuisgewerkt wordt. Hiervoor worden diverse faciliteiten ter beschikking gesteld.

Er is meer!
Wettelijke kaders, geformuleerde beleidslijnen, procesbeschrijvingen en werkinstructies zijn van belang bij het uitvoeren van je werk. Je levert een bijdrage aan het periodiek bijwerken daarvan. Je inzet is primair gericht op het toetsen van de aanvragen van curatoren voor de GSR, maar ook het onder controle krijgen en houden van de werkstroom. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het continue monitoren en optimaliseren van het werkproces én het afdelingsjaarplan.

Ben jij die enthousiaste collega die wil werken aan de Garantstellingsregeling curatoren? Solliciteer dan nu!

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt op de afdeling TRACK te werken, dit staat voor Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving. Het toezicht op rechtspersonen is erop gericht om in een vroeg stadium zaken als faillissementsfraude, witwassen, illegale arbeid enz. te signaleren en aan te pakken.
De afdeling TRACK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Garantstellingsregeling curatoren en de Wet controle op rechtspersonen (Wcor). De GSR curatoren regeling stelt curatoren in staat om faillissementsfraude aan te pakken door middel van het ter beschikking stellen van geld (garantstellingen) om onder andere bestuurders aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijk bestuur.
Bij de uitvoering van de Wcor verstrekt TRACK proactief dan wel op verzoek risicomeldingen aan afnemers, alsmede informatie aan de hand van de netwerktekening.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 350 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hannah Traudes

06-25684099

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

ServiceLevel Manager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Screener (Medewerker Behandelen en Ontwikkelen S9)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operationeel manager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd