• Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.498 - €3.380
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 10 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RvR-JM
 • Plaatsingsdatum 2 december 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Waarom jij bij ons wilt werken

 • Werken bij een mensgerichte organisatie met een maatschappelijk doel.
 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen.
 • Een gedegen loopbaantraject waarbij je kunt doorgroeien naar een andere functie.
 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

De afdeling
Binnen het organisatieonderdeel Dienstverlening toetsen we of burgers in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Het contact verloopt veelal via een advocaat of mediator. Binnen Dienstverlening zijn er meerdere teams. Jij zal starten in het team Beschikkers in opleiding.

Het loopbaantraject
De Raad biedt een loopbaantraject aan voor juridisch medewerkers die na uitgebreide interne scholing aan de slag gaan met het zelfstandig nemen van besluiten op aanvragen om gesubsidieerde rechtsbijstand in de functie van Beschikker allround. Gaat dit je goed af? Dan kun je na een jaar solliciteren op de functie van Beschikker relatiebeheer. In deze functie bezoek je gemiddeld 2 dagen per week zelfstandig advocatenkantoren en controleer je steekproefsgewijs dossiers. Belangrijk hierbij is het terugkoppelgesprek en de schriftelijke vastlegging van je bevindingen. Een goede motivering is belangrijk voor een goede en duurzame relatie met advocaten en mediators.

Je werkzaamheden als Beschikker allround

 • Het nemen van besluiten op aanvragen om gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit aan de hand van wettelijke criteria en (interne) beleidsregels.
 • Het onderhouden van (telefonische) contacten met advocaten waaronder het telefonisch motiveren van afwijzingen van (subsidie/toevoegings)aanvragen.
 • Administratieve verwerking van de (concept)beslissingen. In deze functie werk je met meerdere geautomatiseerde systemen tegelijkertijd.
 • Het signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen tot procesverbetering.
 • Het intern signaleren ofwel het gebruik maken van je discretionaire bevoegdheid in schrijnende situaties.
 • Deelnemen aan werkgroepen of projectgroepen op afdelings- of organisatieniveau.

Aanvullende werkzaamheden als Beschikker relatiebeheer

 • Uitvoeren van steekproeven bij, voeren van (control)gesprekken en het maken van procesafspraken met advocaten(kantoren) door het hele land.
 • Het leggen van een eerste telefonisch contact over een aankondiging van bezwaar door een advocaat.
 • Het zelfstandig voorbereiden en inplannen van je werkzaamheden (voorbereiding steekproef, maken steekproefverslag) binnen de door de Planners aangeleverde maandplanning.

Wat vragen wij?

 • Je beschikt over een afgeronde juridische hbo opleiding.
 • Je beschikt over goede schriftelijke en telefonische communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt ervaring op administratief-juridisch gebied.
 • Je bent mensgericht, leergierig en proactief is. Je hebt aandacht voor de mens achter de vraag, wil je steeds blijven ontwikkelen, zoekt actief naar oplossingen en geeft of vraagt hulp aan collega’s waar nodig.
 • Je bent organisatie- en omgevingssensitief. Je bent op de hoogte van de actualiteiten in ons werkveld en kunt je inleven in de situatie van een ander.
 • Je bent zelfstandig en hebt een flexibele instelling. Je durft door te vragen en besluiten te nemen en kiest een aanpak die bij de situatie past.
 • Je kunt vlot gegevens verwerken in meerdere systemen. Digitaal werken is voor jou gesneden koek, je leert je makkelijk nieuwe tools aan.
 • Maand­salaris Min €2.498 Max. €3.380 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij?

 • Een informele en collegiale werkomgeving met korte lijnen tussen management en medewerkers.
 • Veel aandacht en ruimte voor talentgericht werken en je professionele en persoonlijke ontwikkeling zoals het bespreken van casuïstiek en intervisie.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het loopbaantraject start op 1 februari 2023.
 • Een werkweek van 32 - 36 uur waarbij je het merendeel van de week thuis werkt. De standplaats is Den Bosch. In Utrecht beschikken we over een flexlocatie. De steekproeven worden door het hele land gepland, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de woonplaats van medewerkers. Het opleidingstraject vindt op kantoor plaats.
 • De functie Beschikker allround is ingeschaald in schaal F (salaris van minimaal € 2.498,- en maximaal € 3.380,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur) conform de cao Rechtsbijstand.
 • De functie Beschikker relatiebeheer is ingeschaald in schaal H (salaris van minimaal € 2.939,- en maximaal € 3.985,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur) conform de cao Rechtsbijstand.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering (8,3%), de zogenoemde 13e maand.
 • Veel aandacht voor vitaliteit en gezondheid van medewerkers; (tegemoetkoming in de kosten van) een sportabonnement, fietsplan, fit & fun activiteiten, leefcoach, etc.
 • Een goede balans tussen werk en privé (hybride werken).
 • Goede en ergonomische faciliteiten om je werk thuis goed te kunnen doen (laptop, smartphone, headset en beeldscherm en indien nodig een bureau en bureaustoel).

Iedereen is welkom te solliciteren ongeacht gender, leeftijd of achtergrond. Bij de Raad zien we juist dat door het inbrengen van verschillende perspectieven en standpunten onze dienstverlening verder verbetert. Wel vragen wij een VOG te overleggen en leg je de ambtseed of -belofte af.

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is als zelfstandig bestuursorgaan een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en verantwoordelijk voor een belangrijke steunpilaar in onze democratische samenleving: gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. De Raad zorgt ervoor dat financieel minder draagkrachtige burgers toegang hebben tot goede en betaalbare rechtsbijstand en ondersteuning krijgen voor het oplossen van juridische problemen. De rechtsbijstand wordt verleend door zo’n 7.000 advocaten en mediators die voldoen aan de voorwaarden om gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen.

Naast de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voert de Raad ook een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) uit. Bij de Raad werken zo’n 300 medewerkers verdeeld over de vestigingen Den Bosch en Leeuwarden, een aantal flexlocaties (waaronder Utrecht) en vier aanmeldcentra (kantoren van de IND waar de asielprocedure wordt doorlopen).

Het werkveld van de Raad is dynamisch. De wereld om ons heen verandert; de maatschappij wordt steeds complexer en burgers krijgen steeds vaker te maken met (juridische) problemen. Maar ook hoe mensen denken, communiceren en zich gedragen verandert. Dit vereist dat het rechtsbestel hierin meegroeit en daarmee ook de Raad. We kunnen ons werk alleen goed blijven doen door mee te gaan in de veranderingen. De Raad is dan ook volop in beweging; we optimaliseren onze werkprocessen, zoeken verbinding en bouwen nieuwe ICT-systemen. We werken aan versterking van het stelsel van rechtsbijstand en de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we door intern en extern intensief samen te werken, kennis te delen en ons toegankelijk op te stellen.
In alles wat we doen staat de burger centraal.

Organisatiecultuur
De medewerkers ervaren de Raad als een informele en betrokken organisatie met een collegiale sfeer. Er is ruimte voor gezelligheid, maar er wordt ook hard gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen management en medewerkers. In de steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taken aan de hand van de vijf kernwaarden. De burger staat in alles wat we doen centraal. Het is het ‘waarom’ van onze organisatie. Om de burger centraal te kunnen stellen moeten we toegankelijk zijn in onze dienstverlening en ons handelen. Met toegankelijkheid verdien je vertrouwen. Vertrouwen maakt de weg open voor samenwerken. En alleen door samen te werken is het mogelijk professioneel te kunnen werken.

Er is veel aandacht voor de medewerkers. De directie geeft richting aan de organisatie en werkt hierbij nauw samen met een betrokken OR. De Raad stimuleert en waardeert het meedenken van alle medewerkers. Er wordt echt naar je geluisterd en je hebt daadwerkelijk impact.

Medewerkers kunnen - naast hun functionele takenpakket - ook een andere rol vervullen zoals preventiemedewerker, lid van een werkgroep of een activiteitencommissie. De Raad besteedt daarnaast veel tijd aan kennisverdieping en -verbreding via opleidingen en cursussen. Ook zetten we vaak onze eigen medewerkers als ervaringsdeskundigen in voor het geven van workshops.

Raad voor Rechtsbijstand

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy Officer

Raad voor Rechtsbijstand
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Langdurige Zorg

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd