Juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.025 - €6.289
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 8 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 543460
 • Plaatsingsdatum 13 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De minister en staatssecretaris van Defensie adviseren over complexe multidisciplinaire kwesties doe je misschien niet dagelijks, maar hoort wél bij je werk. Als juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist bij de Bestuursstaf bestaat je werk uit zaken die er echt toe doen. Je levert namelijk een belangrijke bijdrage aan wet- en regelgeving voor onze krijgsmacht.

Als senior juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist werk je aan wet- en regelgeving. Het gaat dan om dienstplicht, maar ook om gegevensbescherming, gevaarlijke stoffen en veiligheid van werknemers. En je maakt adviesproducten zoals nota’s. Zijn er verkiezingen? Dan zorg jij voor communicatie over de deelname daaraan door militairen buiten Nederland. Ook neem je deel aan interdepartementale overleggen over diverse onderwerpen.

Jouw werkterrein is sterk verweven met het strategisch beleid van en de taakuitvoering door Defensie. Je adviseert de minister en de staatssecretaris van Defensie gevraagd en ongevraagd over kwesties die van groot belang zijn voor de operationele taakuitvoering door Defensie. Constitutionele vragen, bestuurlijke vormgeving van het departement, het zijn zaken waarover jij advies geeft.

Daarnaast vertegenwoordig je Defensie in diverse interdepartementale multidisciplinaire werkgroepen/projecten en ben je het centrale aanspreekpunt als het gaat om politieke, bestuurlijke en juridische aspecten. Zaken afstemmen doe je op hoog ambtelijk niveau voor de besluitvorming door de ministerraad of de minister/staatssecretaris van Defensie. Je onderhoudt contacten met onder meer de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie en Veiligheid.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde doctoraalopleiding Nederlands recht.
 • Je hebt aanvullende opleidingen en bent gespecialiseerd in een of meerdere rechtsgebieden die voor de functie relevant zijn.
 • Je hebt brede kennis op het gebied van (het opstellen van) wet- en regelgeving en bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van de omgevingswetgeving.
 • Je bent vaardig in het analyseren van complexe problemen en het identificeren van juridische aspecten daarbij.
 • Je bent vaardig in het interpreteren van wet- en regelgeving en in het omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
 • Je bent in staat om de diverse betrokken belangen in (politiek) perspectief te plaatsen en daarover adequaat te adviseren.
 • Je kunt je verplaatsen in de positie van bestuurders en politici, je bent creatief en werkt nauwkeurig.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analyserend vermogen en bent in staat verbanden te leggen en dossiers te koppelen.
 • Je bent sterk in netwerken, omgevingsgericht en goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Je kunt goed samenwerken en bent in staat invloed uit te oefenen op anderen zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebasseerd op een 38- urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.025 Max. €6.289 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Als je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau hebt, dan maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De dienst Juridische Zaken heeft binnen de Bestuursstaf een centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie. Onze hoofdtaken zijn:

 • Zorgen voor juridische ondersteuning en advisering van de minister, de staatssecretaris en de Defensieonderdelen op onder andere het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht.
 • Bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het Defensiebeleid.
 • Optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij het verlenen van bijstand op grond van de Politiewet.

Cluster Wet- en Regelgeving
Het cluster Wet- en Regelgeving geeft juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering op het gebied van de eigen regelgeving van Defensie, met uitzondering van rechtspositionele regelgeving. We doen dat ook als het gaat om regelgeving van andere ministeries die raakvlakken heeft met Defensie.

Wij stellen regels op als het gaat om dienstplicht, luchtvaartwetgeving, gevaarlijke stoffen, wapens en munitie, decoraties, maar werken ook aan omgevingsregelgeving en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. Daarnaast geven we advies, zoals aan de ministerraad.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

De Bestuursstaf ondersteunt de minister en de staatssecretaris bij de besturing van de organisatie en adviseert hen als lid van het kabinet. Hierbij gaat het om het zorgen voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. Daarvoor sturen we de operationele commando’s en de dienstencentra aan en stellen we de beleidskaders voor de gehele Defensieorganisatie vast.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch bestuurlijk adviseur / wetgevingsjurist

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

HRM-adviseur beloningen

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

(Senior) adviseur juridische, bestuurlijke en operationele zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling