Juridisch bestuurlijk adviseur nationale taken en rechtshandhaving

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een aanstelling van 2 jaar die vervolgens omgaat in een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.475 - €7.073
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 21 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 488904
 • Plaatsingsdatum 4 april 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Het betreft een dynamische functie binnen het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving. De functie bevindt zich op het snijvlak van strategisch advies bij de bestuursstaf en de operaties van de KMar. Hiervoor zoeken we een spin in het web die goed verbinding kan maken tussen de bestuursstaf, de KMar en haar gezagen en een vertaalslag kan maken van de wet- en regelgeving. Je adviseert over juridisch-bestuurlijke aspecten van de verantwoordelijkheid van de minister en secretaris-generaal als (gemandateerd) korpsbeheerder van de KMar. Daarnaast worden (inter-)departementale beraden en overleggen op de verschillende taakvelden van de KMar voorbereid. Als adviseur ben je actief betrokken bij diverse interdepartementale en multidisciplinaire projecten op het gebied van onder meer contraterrorisme, bewaken en beveiligen, luchthavenontwikkelingen en gegevensuitwisseling, maar ook bij wetgevingstrajecten die relevant zijn voor de taakuitoefening van de KMar of overeenkomsten waar Defensie/KMar partij bij is. In afstemming met je senior collega juridisch bestuurlijk adviseur Nationale (Defensie-) Samenwerking Rechtshandhaving heb je daarom veel contact met overige ministeries zoals die van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid.

Je adviseert ook in concrete gevallen van verzoeken om nationale inzet van de krijgsmacht in het kader van crisisbeheersing, rechtshandhaving en andere ondersteuning van de civiele autoriteiten door militaire bijstand en militaire steunverlening. Buiten kantooruren verricht je daarvoor om beurten met de andere collega’s van het cluster periodiek piketdienst, waarvoor je dan verplicht bereikbaar bent.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Bestuursstaf ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding bij de aansturing van de organisatie en adviseert de bewindslieden als lid van het kabinet. De Directie Juridische Zaken adviseert de politieke leiding van het ministerie van Defensie en de defensieonderdelen over juridisch bestuurlijke aspecten van Defensie, hieronder mede begrepen de advisering aangaande constitutionele vraagstukken, de bestuurlijke vormgeving van het departement, het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid, het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht. De directie speelt tevens een belangrijke rol als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij de verlening van militaire bijstand op grond van de Politiewet en bij de advisering ten aanzien van onderwerpen die behandeld worden in de ambtelijke voorportalen, onderraden en de ministerraad. De directie is onderverdeeld in de clusters wet- en regelgeving, internationale aangelegenheden, nationale taken en rechtshandhaving, civielrecht en bestuurs-, straf- en tuchtrecht. Verder bestaat de directie uit de Directeur, het Hoofd Juridische Dienst Krijgsmacht (tevens adjunct-directeur), een stafadviseur en een managementondersteuner.

De defensieorganisatie zou men als het ware kunnen karakteriseren als een ‘bijzondere rechtsorde’ binnen de Nederlandse rechtsorde. Dit betekent dat juristen werkzaam bij de Directie Juridische Zaken zich bezighouden met zeer uiteenlopende onderwerpen die zij in nationale en internationale militaire context plaatsen. Hierbij valt te denken aan vastgoed, gegevensbescherming, inlichtingen, luchtvaart, verkeer, gevaarlijke stoffen, gezondheidszorg, onderscheidingen, Arboregelgeving, wapens- en munitie, openbare orde en veiligheid, verkiezingen, dienstplicht en nog veel meer.

Het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving van de Directie Juridische Zaken is op zoek naar een scherpe en tactvolle jurist voor de juridisch-bestuurlijke ondersteuning en advisering op vooral, maar niet beperkt tot, de verschillende taakvelden van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Informatie over het cluster
Het cluster Nationale Taken & Rechtshandhaving bestaat uit een hoofd en negen (senior) juridisch-bestuurlijk adviseurs. Het cluster is belast met de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering bij nationale inzet van de krijgsmacht voor bijstand en steunverlening aan civiele autoriteiten bij de rechtshandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing in het Koninkrijk. Adviezen van het cluster bestrijken onder meer de toepassingsgebieden van de Politiewet, de Wet Politiegegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de Wet veiligheidsonderzoeken, de Wet Veiligheidsregio’s, de Veiligheidswet BES, wetgeving betreffende Koninkrijksaangelegenheden en het staatsnood- en crisisrecht. Met jouw kennis adviseer je over complexe multidisciplinaire onderwerpen en leg je daarbij de relatie met de relevante (juridische) vakgebieden.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & Selectie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch bestuurlijk adviseur klachtbehandeling en integriteit

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

stafondersteuner directie juridische zaken

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist luchtvaartrecht

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Maj Jan Linzel Cplx
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd