Juridisch bestuurlijk adviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 5 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 563558
 • Plaatsingsdatum 2 november 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Verbanden leggen, oplossingen zien, adviseren, invloed uitoefenen. Deze vacature in Den Haag effent de weg naar een positie die ertoe doet. Als juridisch bestuurlijk adviseur bij het ministerie van Defensie ondersteun je onze minister en staatssecretaris op complexe, multidisciplinaire adviesterreinen met impact op strategisch beleid en de taakuitvoering.

Jouw adviesrol spitst zich toe op het omgevingsrecht en daarmee samenhangende juridische procedures en consequenties voor de operationele taakuitvoering door Defensie. Voor die taakuitvoering leggen we een groot ruimtebeslag op Nederland. Denk aan direct ruimtebeslag, zoals militair oefenterrein, kazernes of marinehavens, maar ook aan indirect ruimtebeslag vanwege schiet- en vliegoefeningen.

Zowel de militaire oefenactiviteiten als het beheer van ons vastgoed is onderhevig aan de reguliere wet- en regelgeving voor het ruimtelijk domein. Als juridisch bestuurlijk adviseur adviseer je de minister en staatssecretaris gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende vraagstukken die hiermee samenhangen.

Je legt de juiste verbanden en weet dossiers te koppelen. Bovendien vertegenwoordig je het ministerie van Defensie in diverse interdepartementale multidisciplinaire werkgroepen en projecten. En je bent het centrale aanspreekpunt als het gaat om politieke, bestuurlijke en juridische aspecten.

Afstemming vindt plaats op hoog ambtelijk niveau. Je onderhoudt rechtstreeks contact met beleidsmakers en zorgt voor interdepartementale afstemming voor de besluitvorming door de ministerraad of de minister of staatssecretaris. Daarnaast onderhoud je vooral contacten met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Economische Zaken en Klimaat, en Justitie en Veiligheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft binnen de Bestuursstaf een centrale juridische, bestuurlijke en wetgevingsfunctie.

Wij zijn in hoofdlijnen verantwoordelijk voor:

 • de juridische ondersteuning en de advisering van de minister en de defensieonderdelen, onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht;
 • het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;
 • het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij verlening van bijstand op grond van de Politiewet.

Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht
Je gaat als juridisch bestuurlijk adviseur werken in Den Haag, bij ons cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht, dat zorgt voor de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering op het gebied van bestuurs-, straf- en tuchtrecht. In straf- en tuchtrecht fungeren we als contactpunt voor het Openbaar Ministerie en de Nationale Ombudsman. In bestuursrecht zijn we adviseur en procesvertegenwoordiger in zaken rond omgevingsrecht, milieurecht, luchtvaartwetgeving en de Wet openbaarheid van bestuur. Jij krijgt de portefeuille omgevingsrecht.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 65.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Omgevingsregisseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior stafmedewerker IV / informatievoorzieningsmanager

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd