Juridisch Beleidsmedewerker Natuur

Provincie Utrecht

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.471 - €4.959
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer Onbekend
 • Plaatsingsdatum 4 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen het team Natuur en Landbouw (NEL) draag je vanuit juridische invalshoek bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. Samen met andere leden van het team bouw je aan een stabiel en werkend systeem van regelingen en de uitvoering daarvan.

Jouw werkzaamheden betreffen meer in het bijzonder:

 •  het (mede) verder ontwikkelen van het juridisch instrumentarium (zoals verordeningen, beleidsregels, subsidies, overeenkomsten en kwalitatieve verplichtingen) op het gebied van natuur;
 • het opstellen, wijzigen en door GS en/of PS laten vaststellen van beleidsregels en verordeningen;
 • het opstellen van overeenkomsten en kwalitatieve verplichtingen;
 • de concrete inzet van het juridische instrumentarium en het adviseren hierover vanuit juridische invalshoek;
 • het ondernemen van juridische acties bij niet-naleving van regels, subsidieverplichtingen, overeenkomsten of kwalitatieve verplichtingen;
 • het voeren van juridische procedures (bezwaar- en beroepschriften), het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften en vertegenwoordiging van de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • het op verzoek adviseren van collega’s op juridisch gebied. Voor bovenstaande werk je intern samen met collega’s die werkzaam zijn op het gebied van natuur, water, ruimtelijke ordening, subsidiëring, juridische zaken, grondzaken, vergunningverlening en het programma AVP (Agenda Vitaal Platteland). Extern werk je o.m. samen met andere provincies, BIJ12, RUD Utrecht, natuurbeheerders en gemeenten.

De concrete invulling van de werkzaamheden zal plaatsvinden in overleg en afstemming met collega’s die ook op dit gebied werkzaam zijn. Je voert de werkzaamheden zelfstandig uit in samenwerking en in overleg met de andere leden van het team.

Functie-eisen

 • Je hebt een juridische opleiding op WO niveau;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van bestuursrecht, bestuursprocesrecht, privaatrecht en subsidierecht;
 • Je hebt ervaring met het opstellen van verordeningen en overeenkomsten;
 • Je hebt aantoonbare kennis van het werkveld natuur en de relevante regelgeving of bent in staat deze je snel eigen te maken;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, bent verbindend, flexibel en klantgericht;
 • Je hebt een praktische inslag, je staat stevig in je schoenen en weet goed met tegenstrijdige belangen om te gaan.
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring op het werkdomein landelijk gebied en natuur;
 • Je hebt kennis op het gebied van staatssteun;
 • Je bent communicatief sterk en hebt overtuigingskracht;
 • Je kan goed in projectteamverband samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 4.959,40 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van ca. 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met  een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

 • Maand­salaris Min €3.471 Max. €4.959 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Provincie Utrecht

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het Domein Leefomgeving (LFO) draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de leefomgeving en draagt daarmee bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk en stedelijk gebied. Bij de beleidsontwikkeling en uitvoering werken we samen met partners binnen en buiten onze organisatie.

Het team Natuur en Landbouw (NEL) binnen het Domein LFO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor natuur- en landbouw. De provincie heeft haar ambities met betrekking tot de kerntaak natuur vastgelegd in de Natuurvisie provincie Utrecht en in onderliggende beleidskaders, realisatiestrategie en regelingen. Het natuurbeleid richt zich op het beschermen en realiseren van een robuust natuurnetwerk, het behouden en versterken van de biodiversiteit (natuur- en faunabeheer, soortbescherming en exotenbestrijding), houtopstandenbeleid en het mogelijk maken van duurzame beleving en benutting van natuur. Het ontwikkelen, toepassen en handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van natuur en het sluiten van overeenkomsten en de naleving daarvan zijn hierbij van groot belang.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sana Nour Eddin adviseur werving & Selectie en mobiliteit

030-258 2054

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Utrecht nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Ruimtelijk Ontwerp

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Geluid

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Scope- en Risicomanager

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)