Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Volkshuisvesting, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 27 januari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGBRW/GR/2020/04
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De impact van de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning is groot. Om de versterking van huizen en gebouwen te versnellen is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestart met de programmadirectie Groningen Versterken en Perspectief. Als juridisch beleidsmedewerker pak jij deze even veelbesproken als gevoelige opdracht graag mee op.

Jij vindt het als juridisch beleidsmedewerker leuk om in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving te werken. Het onderwerp kent een hoog tempo en vraagt om de nodige flexibiliteit en creativiteit; redenen voor jou om de opdracht beet te pakken. Dat er momenteel hard gewerkt wordt aan een wet ten behoeve van de versterkingsopgave in Groningen, is bij jou bekend. Jij vindt het leuk om bij te dragen aan het versnellen van het vormgeven van deze wet en van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de perspectiefontwikkeling. Jij ziet op beide vlakken het belang om de koppeling naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk te maken.

Gelet op de vele stakeholders in het dossier ben jij een persoon die enerzijds inhoudelijke kennis heeft en anderzijds een netwerker is. Als juridisch beleidsmedewerker krijg je diverse vraagstukken voorgelegd, maar word je ook verzocht bij te dragen aan de parlementaire aangelegenheden. Dat geldt eveneens voor maatschappelijke correspondentie en verzoeken van de Wet openbaarheid van bestuur. Indien door jou gewenst is er ruimte om inhoudelijke thema’s uit het dossier op te pakken. Wat jouw precieze takenpakket is, stellen we dan ook in overleg vast.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau, met bij voorkeur een juridische achtergrond.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken bij een overheidsdienst.
 • Je vindt het leuk om aan een dossier te werken waar zowel vanuit de landelijke politiek als vanuit de regio grote druk op staat; je hebt hiermee ook affiniteit.
 • Je kunt goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en organisatorische kwaliteiten.
 • Je kunt omgaan met tegenstellingen in belangen en je vindt het vanzelfsprekend om te zoeken naar gezamenlijk gedragen oplossingen.
 • Je bent resultaatgericht en beschikt over overtuigingskracht.
 • Je hebt (snel) inzicht in hoe een organisatie in elkaar zit en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden.
 • Je kunt goed samenwerken en netwerken opbouwen en onderhouden.
 • Je kunt je werkzaamheden goed plannen en organiseren en beschikt over onderhandelingsvaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Groningen, Versterken en Perspectief is opgericht om de versterkingsoperatie te versnellen, zodat de getroffen Groningers weer een veilig thuis hebben. Hierbij staan de bewoners centraal. Naast versnelling kijken we naar mogelijkheden om de versterking waar mogelijk te koppelen aan de opgaven die er al zijn. Zoals aan duurzaamheid en krimp. Zodat in Groningen niet alleen de huizen worden versterkt, maar ook wordt gewerkt aan een duurzaam perspectief.

 

In totaal bestaat onze directie uit ongeveer twintig enthousiaste en gedreven medewerkers. Gelet op de raakvlakken met overige dossiers binnen het ministerie, kiezen we ervoor om te werken met een stevige kern. En naar gelang de opgave of voorkomende vraag, gebruik te maken van kennis en kunde van onze collega’s binnen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op die manier beleggen we het onderwerp breed binnen het ministerie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Nadat in 2018 belangrijke besluiten zijn genomen over de aanpak van de veiligheid in Groningen is in 2019 het zwaartepunt op de uitvoering komen te liggen. Nu de versterkingsaanpak in een volgende fase is gekomen, neemt de minister van BZK de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de versterking over van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid van BZK voor bouwen, wonen, ruimtelijke ordening en burgerparticipatie.

 

Hoewel dit jaar veel belangrijke stappen zijn gezet, moet er nog veel gebeuren. Daarom werken gemeenten, provincie en het Rijk samen aan versnellingsmaatregelen. Bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van het versterkingsproces. Zo komt er een uitvoeringsorganisatie voor versterken. Naast de uitvoering van de versterkingsoperatie, neemt de minister van BZK ook de coördinerende rol van het Rijk bij het Nationaal Programma Groningen over. Sinds 1 september 2019 is daarom een programmadirectie gestart.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roeling Kamminga, Project-/Programmadirecteur

06-50738424

Lex van Olst, Manager

06-31622557

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Parlementair beleidsmedewerker programmadirectie Groningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker integriteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd