Juridisch beleidsadviseur bij het NRO

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.831 - €5.269
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Vacaturenummer 20225201
 • Plaatsingsdatum 21 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Juridisch beleidsadviseur bij het NRO
Heb jij een passie voor de wetenschap? Als juridisch beleidsadviseur bij het NRO ben je betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van subsidierondes en voorbereiding en monitoring van onderzoeksprogramma’s. Kortom, een divers takenpakket. Geen dag is hetzelfde.

Heb jij een passie voor de wetenschap? Wil je graag een actieve bijdrage leveren aan de versterking van wetenschappelijk onderzoek en de impact daarvan in het onderwijs? Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich sterk voor verbetering van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doen we door wetenschappelijk onderwijsonderzoek te financieren en te coördineren. Ook maken we resultaten uit onderzoek vindbaar en toegankelijk, zodat professionals uit de praktijk en het beleid deze kennis kunnen gebruiken. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In de praktijk betekent het dat je

een beleidsmatige brugfunctie vervult tussen het NRO en de afdelingen Juridische zaken en Inkoop van NWO. Je ziet toe op afstemming over en uniforme uitvoering van werkwijzen en procedures, bijvoorbeeld in relatie tot privacy- of staatssteunvraagstukken, of het rechtmatig nemen van besluiten in de verschillende fases van het subsidieproces. Zowel intern als extern heb je een mediërende rol tussen aan de ene kant de wensen van praktijk en beleid en aan de andere kant de kaders van wet- en regelgeving. Je identificeert en signaleert risico’s en denkt actief en constructief mee over mogelijke oplossingen. Je bent daarover tevens eerste aanspreekpunt voor de NRO-medewerkers. Je denkt mee over privacyaspecten (zoals het toepassen van de AVG) met betrekking tot onderzoeksprocedures maar ook in relatie tot het verzamelen, delen, koppelen en verwerken van onderwijsdata. Dit betreft met name het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO, zie www.nationaalcohortonderzoek.nl), en grootschalige dataverzamelingen als Peil.onderwijs, PISA, TIMSS en PIRLS. Hiertoe neem je zelfstandig deel aan verschillende overlegtafels met betrokken partijen zoals het ministerie van OCW, de NCO-onderzoekers, de Inspectie van het Onderwijs, DUO en het CBS. Met deze partijen stem je tevens af over mogelijke juridische knelpunten bij verdere uitbreidingen van het NCO. Intern fungeer je als schakel tussen de afdelingen Juridische Zaken en Inkoop van NWO en de beleidsmedewerkers of medewerkers kennisbenutting en communicatie van het NRO. Je denkt constructief mee over de juridische kant van nieuwe subsidie- en aanbestedingsprocedures, stelt beleidsadviezen hierover op, en zorgt voor een georganiseerde en gestroomlijnde kennisoverdracht. Je participeert in overleggen met externen.

Tevens willen wij graag dat je actief meedenkt bij het verder ontwikkelen van het beleid binnen het NRO.

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering van het onderwijs. Dit doet het door het organiseren van subsidierondes voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten, waarin onderzoekers en onderwijsprofessionals (docenten, schoolleiders, etc.) vaak samenwerken. Daarnaast zorgt het NRO ervoor dat onderwijsprofessionals gebruik kunnen maken van de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om hun eigen onderwijs te verbeteren.

Binnen NRO werken enthousiaste en gedreven collega’s met diverse achtergronden in gender, cultuur en leeftijd. Door de invoering van het hybride werken werk je deels op kantoor, deels thuis. We hebben een open en informele sfeer, zijn ambitieus, kwaliteitsgedreven en voelen ons verbonden met ons werk en elkaar. We hebben een open en informele sfeer, zijn ambitieus en enorm betrokken bij ons werk. Het NRO is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Liesbet de Haas

0703440957

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joke Ruberg

0703440648

Solliciteren?

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior eventcoördinator bij het NRO

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programmamedewerker/Secretaris ComeniusNetwerk

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
 • Stand­plaats Voorburg
 • Uren per week 32-38
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Meerdere programmamedewerkers voor het NRO

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd