Juridisch Adviseur WWFT (Wet witwassen, financieren terrorisme)

Belastingdienst

 • Stand­plaats Landelijk werkend team
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.989
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 13 oktober
 • Vacaturenummer 1214470
 • Plaatsingsdatum 20 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) houdt namens de minister van Financiën toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland speelt BTWwft een belangrijke rol in de integrale aanpak van ondermijnende financiële criminaliteit. BTWwft is organisatorisch ondergebracht bij de unit Landelijk Toezicht & Economische Handhaving van de directie Grote Ondernemingen van de Belastingdienst. Met zo’n 60 collega’s verspreid over Nederland houdt BTWwft risico gebaseerd toezicht op niet financiële instellingen waaronder makelaars, taxateurs, domicilieverleners en handelaren in goederen zoals horloges, auto’s en kunst. Hiervoor werkt BTWwft samen met andere ketenpartners, zoals de FIU, FIOD, politie, het OM en andere toezichthouders. Het is een landelijk opererend team en je hebt geen bezwaar tegen reizen. 

Dit doe je bij de belastingdienst

In jouw rol van juridisch adviseur voor het BTWwft adviseer je het management en collega’s over financieel toezicht en economische handhaving. Dit doe je gevraagd én ongevraagd. Je behandelt bestuursrechtelijke vraagstukken met een grote diversiteit. Denk aan kwesties rondom de bestrijding van witwassen, informatie-uitwisseling met ketenpartners, en bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Ook adviseer je over voorgestelde wetswijzigingen en trends die van invloed zijn op het toezicht.

Al juridisch adviseur analyseer je uiteenlopende vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en leg je de juiste verbanden. Je volgt de vaktechnische ontwikkelingen op de voet, bent een vraagbaak voor collega’s, en coacht en begeleidt hen vakinhoudelijk. Verder voer je overleg met diverse ministeries, met collega-toezichthouders, en met ketenpartners. Ook denk je actief mee over de beantwoording van Kamer- en persvragen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het voorkomen dat ondernemingen kunnen worden gebruikt om witwassen te faciliteren: deze taak maakt mijn werk maatschappelijk relevant. Bestuursrechtelijke vraagstukken, beleid en uitvoering, wetgeving en handhaving wisselen elkaar af. Ook heb ik veel contact met in- en externe partners.” Brendan, juridisch adviseur BTWwft.

 • Je hebt wo- werk- en denkniveau, dat kan onder andere blijken uit een wo-diploma Nederlands recht
 • Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring als jurist
 • Je hebt ervaring en affiniteit met het integriteitstoezicht en de toepassing van de Wwft, en bent bereid je kennis uit te breiden
 • Je hebt ervaring met bestuursrechtelijke handhaving
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het werkgebied waarbinnen BTWwft opereert, op zowel maatschappelijk en economisch als juridisch vlak
 • Je beheerst bij voorkeur de Engelse taal

Jouw competenties

 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin? 

Je bent flexibel en positief kritisch, toont graag initiatief en beschikt over inlevingsvermogen. Omdat je stevig in je schoenen staat, laat je je niet snel uit het veld slaan. Een gelijkwaardige en representatieve gesprekspartner ben jij voor iedereen én onder alle omstandigheden. Ambitieus als je bent, blijf je altijd goed op de hoogte van relevante beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze vertaal je probleemloos naar de eigen organisatie. Ook ben je zorgvuldig, en vaardig en creatief in het analyseren, interpreteren en opstellen van adviezen. Je weet producten en processen helder en overtuigend toe te lichten. Daarnaast wil jij jezelf blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, en staat integriteit bij jou hoog in het vaandel.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. *Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of je als voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Indien je cv niet aan de gestelde eisen voldoet, nodigen we je uit om een voorselectietest te maken in de periode dat deze vacature openstaat. Sluitingsdatum vrijdag 13 oktober. Deze test kun je online thuis uitvoeren. Bij onvoldoende resultaat wordt de procedure helaas niet met je voortgezet.
 • Op donderdag 26 oktober 2023 vinden de selectiegesprekken plaats op ons kantoor in Utrecht, Croeselaan 14.
 • Op maandag 30 oktober 2023 willen je graag uitnodigen om het arbeidsvoorwaardengesprek met ons te voeren.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Brendan Oostdijk, juridisch medewerker

06 - 15 27 01 65

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mireille Molenaar, adviseur Werving & Selectie

06 - 39 60 11 44

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Bureau Toezicht Wwft

Belastingdienst
 • Stand­plaats in overleg, landelijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Privacy

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Fiscaal medewerker loonheffingen noordwest Nederland

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam - Noordwest Nederland
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd