Juridisch adviseur Woo

Ministerie van Algemene Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal, HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer AZ-2022-067
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het behandelen van verzoeken in het kader van de Wet Open Overheid (WOO). Je overlegt met de coördinator over een plan van aanpak voor de behandeling hiervan, je bent verantwoordelijk voor het procedureel coördineren en inhoudelijk afhandelen van verzoeken, bewaken van termijnen, voortgang, juiste registratie etc. Hierbij zijn dejuridisering en de informele aanpak belangrijke aandachtspunten. Je verzamelt, leest en beoordeelt documenten inhoudelijk op de mogelijkheid van openbaarmaking in samenspraak met de verantwoordelijke (raad)adviseur(s)/ beleidsmedewerker(s). Ook voer je in overleg en win adviezen in, zowel intern als extern. Je stelt conceptbeschikkingen op en je adviseert de raadadviseur en de departementsleiding. Je organiseert inhoudelijk hoorzittingen in de bezwaarfase van WOB-procedures, bereidt deze voor, draagt zorg voor de verslaglegging daarvan en onderhoudt namens de opdrachtgever contact met de Landsadvocaat in (hoger) beroepsprocedures in WOO-zaken.

• Jurist met hoogwaardige kennis van het voor de functie relevante deel van het recht, met name de Wet Open Overheid, de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de Archiefwet en de Algemene Wet bestuursrecht.
• Analytisch ingesteld en uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
• Relevante ervaring in een gelijksoortige functie.
• Enige jaren werkzaam bij de (rijks)overheid en een studie en bijbehorende opleiding op juridisch terrein met succes gevolgd.
Relevante competenties zijn: Oordeelsvorming, Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Samenwerken, Plannen en organiseren en Zelfontwikkeling.

 • Salaris­niveau schaal 9, schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.


Het ministerie gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Voor nadere inlichtingen over de vacature kun je contact opnemen met Wijnand Stevens, Raadadviseur. Bereikbaar via w.stevens@minaz.nl;.

Voor nadere inlichtingen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Petra Zwart, personeelsadviseur. Zij is bereikbaar op 06 11221294 en p.zwart@minaz.nl.

Je belangstelling kun je kenbaar maken door een sollicitatie te sturen naar het volgende
e-mailadres: sollicitatiesKMP@minaz.nl.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Kabinet Minister-President (KMP) heeft een formatie van 44 fte. Het KMP heeft als kerntaak het adviseren van de Minister-President en de Ministerraad. In het verlengde hiervan is de afhandeling en coördinatie van WOO-verzoeken bij het KMP belegd. De coördinator bereidt onder verantwoordelijkheid van de raadadviseur Staatsrecht en Binnenlands bestuur besluiten van de (p)SG voor. Verder zijn de overige juristen binnen het KMP, de decentrale AZ-juristen en de medewerkers van het Documentair Service Centrum nauw betrokken.
De coördinator Wet Openbaarheid van Bestuur, Integriteit en Klachten (WIK) behandelt onder andere alle WOO-verzoeken voor het ministerie van AZ. Op termijn zal de Wet open overheid in de plaats komen van de Wet openbaarheid van bestuur. Invoering van deze wet binnen AZ is een mogelijk toekomstige taak voor deze functie (in samenwerking met de directie Bedrijfsvoering).

Ministerie van Algemene Zaken

AZ is een relatief klein ministerie dat echter meer omvat dan alleen het ‘torentje’. Met onze ca 450 medewerkers bevorderen wij het algemeen regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Veel mensen kennen het directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst, Dienst Publiek en Communicatie voor de Informatie Rijksoverheid en het Kabinet Minister-President wel. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. De directie Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen onze activiteiten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wijnand Stevens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch adviseur Wet open overheid (Woo)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur ICT huisvestingsprojecten

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Concern Chief Information Security Officer (cCISO)

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd