Juridisch adviseur Wet zorg en dwang Rotterdam

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)ciz

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris - €4.325
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 april Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer JWZD
 • Plaatsingsdatum 1 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Heb jij interesse in wet- en regelgeving in het sociale domein? Heb je oog en oor voor de politieke- en maatschappelijke effecten van de Wet Zorg en dwang en zin om als juridisch adviseur deel uit te maken van het team Wzd?

Als opvolger van de oude Wet Bijzonder Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) is sinds 1 januari 2020 de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd.
Deze wet sluit beter aan bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), waardoor ook mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden. De kern van de wet is 'Nee, tenzij'. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten zoveel mogelijk met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
Binnen de Wzd heeft het CIZ taken met betrekking tot opname en verblijf in een zorginstelling. Zo onderzoekt het CIZ bij een aanvraag voor opname of verblijf onder andere of er bij de cliënt sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. Vervolgens geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af. Dit gebeurt wanneer de cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname en verblijf in een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet. De meest specifieke taak die het team Wzd uitvoert, is dat het CIZ bij verzet van een cliënt tegen gedwongen opname, de rechtbank verzoekt een rechterlijke machtiging af te geven.

Wat ga je doen?
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het inhoudelijk juridisch en medisch beoordelen van aanvragen en vervolgens indienen van verzoekschriften bij de rechtbank voor (voorwaardelijke) rechterlijke machtigingen en inbewaringstellingen. Daarbij hebben we ons te houden aan verschillende doorlooptijden op de diverse processen. Deze doorlooptijden variëren tussen 1 dag en 3 weken en vragen dus een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit. Verder ben je in staat om je werkzaamheden te prioriteren en te schakelen tussen diverse casussen. Onze dag ziet er elke dag anders uit. We hebben verschillende nevenwerkzaamheden en werkgroepen, welke worden verdeeld over de collega’s.
Dit vraagt nauwe samenwerking met je collega’s van het team Wzd die je zowel vanuit huis als vanuit de kantoorsituatie vormgeeft. Daarbij heb je contacten met verschillende ketenpartners zoals de zorgaanbieders, rechtbanken, het Openbaar Ministerie en de gemeente.
Je werkt samen in een multidisciplinair team met juridisch adviseurs, relatiebeheerders en medisch adviseurs. Er is in iedere regio één team en landelijk worden deze regionale teams aangestuurd door een teamcoach. CIZ heeft in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam regiokantoren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. Deze vacature biedt mogelijkheden om te gaan werken voor onze vestiging in Rotterdam. We werken hybride en na de opleiding zul je veelal vanuit huis werken. We bieden ook de gelegenheid om op andere locaties dan je standplaats te werken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Juridisch zorgmedewerker voor de Wet zorg en dwang (Wzd) ben je bezig met de rechterlijke machtiging en inbewaringstelling. Hierbij moet je het verzoekschrift voor een voortzetting inbewaringstelling of een verzoek tot rechterlijke machtiging goed moet kunnen onderbouwen.

Belang van de cliënt
Je moet in het belang van de cliënt kunnen denken en daarbij de Wet zorg en dwang niet uit het oog verliezen. De rechtbanken vertrouwen op onze juridische- en medische expertise.

Ieder verzoek is anders
Het werk is uitdagend en ieder verzoek is weer anders waardoor je steeds met nieuwe casussen te maken hebt. De werkzaamheden zijn veelzijdig. Naast het schrijven van verzoekschriften, heb je contact met zorgaanbieders. En je bent verantwoordelijk voor een complete documentatie. Overleg met de medisch adviseur vindt regelmatig plaats om samen tot het beste resultaat te komen.

Veelzijdig team
We zijn een landelijk team met allemaal een andere achtergrond. Collega’s met een zorgachtergrond die zich goed kunnen verplaatsen in de situatie. Die kennis is weer heel waardevol voor je collega’s die wél een juridische maar geen zorgachtergrond hebben. We vullen elkaar goed aan. We werken hybride, maar zijn ook vaak op kantoor te vinden omdat we het belangrijk vinden om elkaar te blijven zien. Het is een gezellig team waar een nieuwe collega mag rekenen op een warm welkom én een gedegen inwerktraject!

Team Wet Zorg en Dwang

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)ciz

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt sinds 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit gebeurt onafhankelijk en objectief, naar richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005, eerst als Stichting en met de invoering van de Wlz als moderne ZBO. De organisatie telt ruim 1200 medewerkers en heeft vestigingen in Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht (hoofdkantoor) en Zwolle.

Iedereen in de organisatie werkt volgens het inrichtingsprincipe Operationeel Zelfstandige Teams (OZT’s), waarin medewerkers de ruimte krijgen om - in samenspraak met hun teamleden - hun werk zelf zó in te richten dat de beoogde resultaten worden bereikt.

Het CIZ vindt het daarnaast belangrijk dat (nieuwe) medewerkers werken vanuit ‘bezieling’ van binnenuit: in de vorm van eigen keuzes en autonome drijfveren. Met daarbij één uitgangspunt: de klant staat centraal.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Manuela Claessen

06 – 14 34 01 71

Ellen Bots

06 – 14 84 46 61

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wesley Betcke

06- 4322 4056

Solliciteren?

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)ciz nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker eerstelijnszorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker grondzaken

Gemeente Westerkwartier
 • Stand­plaats Zuidhorn
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 27 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Geneesmiddelenbeoordeling Farmacotherapie

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd