Juridisch adviseur sociale verzekeringen

Rechtbank Rotterdam

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 5614-9071-2025863
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties in Rotterdam en Dordrecht behandelen 180 rechters jaarlijks 175.000 rechtszaken. Zij worden daarbij ondersteund door gerechtsjuristen, bodes en medewerkers administratie en bedrijfsvoering.

Werken bij de rechtbank Rotterdam
Bij de rechtbank Rotterdam werken gemotiveerde professionals die houden van aanpakken, in een goede sfeer. We staan open voor vernieuwende initiatieven en feedback van anderen. Kennis delen met collega’s en je ontwikkelen in je vakgebied vinden we belangrijk. We beschikken over een (landelijke) digitale kennisomgeving en organiseren inspiratielezingen en kennisbijeenkomsten. Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we graag terug in de samenstelling van onze organisatie.

Team Bestuursrecht
De afdeling Bestuursrecht bestaat uit twee teams, met ieder een teamvoorzitter als eindverantwoordelijke. De aansturing van de gerechtsjuristen en juridisch adviseurs is bij elk van de teams in handen van twee hoofden juridische ondersteuning. Daarnaast bestaat een team uit (senior) rechters, (senior) juridisch adviseurs en (senior) gerechtsjuristen. We behandelen zaken in wel achttien verschillende zaakstromen. Op dit moment zijn wij op zoek naar een enthousiaste en leergierige juridisch adviseur op het gebied van sociale verzekeringen. Onder sociale verzekeringen vallen onder andere zaken die gaan over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Werkeloosheidswet en de Ziektewet.

Wat ga je doen?
Als juridisch adviseur verzorg je zelfstandig de juridische procesondersteuning van zeer complexe zaken. Het betreft onder meer zaken die weinig voorkomen, die een specialisatie vragen of waarin het om nieuwe materie gaat. Je bereidt zaken voor, ondersteunt de rechter(s) tijdens de procesgang en maakt conceptbeslissingen. Je bent een belangrijke sparringpartner voor de rechter en een vraagbaak voor andere collega’s. Je bent betrokken bij de begeleiding van je collega’s, gericht op verdieping van kennis op de voor sociale verzekeringen belangrijke onderwerpen. Daarnaast doe je voorstellen voor juridische kwaliteitsbevordering en heb je een belangrijke rol in kennis delen binnen het cluster Bestuursrecht. Daarbij hoort dat je tijdig relevante wetswijzigingen en interessante ontwikkelingen in de rechtspraak signaleert. Je bent lid van de landelijke expertgroep SZ en de landelijke expertgroep Deskundigen. Als voorzitter van de interne kennisgroep SV heb je een leidende rol bij het selecteren en bespreken van onderwerpen en zaken voor het jurisprudentieoverleg. Je werkt, vanuit een zaaksgebonden juridisch kader, mee aan de ontwikkeling van jurisprudentie. Tot slot treed je op als contactpersoon voor het UWV.

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken in Nederland. Vrijwel dagelijks behandelen we spraakmakende rechtszaken, van klein en lokaal tot zaken met een grote maatschappelijke impact. Met 950 collega’s verzorgen we rechtspraak voor de meer dan 1,7 miljoen inwoners van de regio Rotterdam-Dordrecht. Dat doen we vanuit ons gerechtsgebouw in wereldhavenstad Rotterdam en vanuit Dordrecht, de eerste stad in Holland waar recht werd gesproken.

Bijzondere specialismen
Wij zijn geen rechttoe rechtaan rechtbank. Vanwege de aanwezigheid van de wereldhaven Rotterdam zijn we gespecialiseerd op het gebied van haven en handel. De ‘Maritieme Kamer’ behandelt geschillen over (inter)nationale handel en vervoer, scheepsbouw, maritieme aanvaringen, schade bij laden en lossen, en scheepsveilingen. Onze rechtbank is de enige rechtbank in Nederland die oordeelt in conflicten over (delen van het) economisch bestuursrecht, zoals besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Daarnaast behandelen we ruim twee derde van de zaken van het landelijk parket dat de (inter)nationaal georganiseerde misdaad bestrijdt. Daaronder zijn steeds vaker terrorisme-gerelateerde zaken. Rechtbank Rotterdam beschikt over een extra beveiligde zittingszaal.

Onze organisatie bestaat uit gemotiveerde professionals die ruimte krijgen om hun werk op kwalitatief en kwantitatief hoog niveau in te richten. Ze zijn kundig op hun vakgebied, blijven zich ontwikkelen en zijn bereid een bijdrage te leveren aan de veranderende organisatie. Door een actieve houding, onder andere een open feedbackcultuur, blijven de collega’s openstaan voor verbetering. Wij zijn een transparante organisatie die binnen de maatschappij een eigen rol vervult. Door het aanbieden van stageplaatsen stellen we de deuren open voor de maatschappij en voor potentiële toekomstige collega’s.

Korte lijnen en aanpakken
Rechtbank Rotterdam is een laagdrempelige en open organisatie. We hebben een aanpakmentaliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, we zijn direct en zorgen ervoor dat we zaken van de grond krijgen. In gezamenlijkheid. Want voor ons geldt: de rechtbank, dat zijn wij met z’n allen! Als echte Rotterdammers steken we de handen uit de mouwen om de kwaliteit van ons werk en onze dienstverlening hoog te houden. Met als doel snelle, zorgvuldige, begrijpelijke en toegankelijke rechtspraak. Uit onderzoek onder 7.000 respondenten blijkt dat 84% van de rechtzoekenden en 70% van de professionals tevreden is over het functioneren van de rechtspraak in regio Rotterdam – Dordrecht.

Rechtbank Rotterdam

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rechtbank Rotterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior gerechtsjurist sectie Straf

Rechtbank Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Zaaksplanner

Rechtbank Midden-Nederland
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch adviseur bestuursrecht algemeen

Rechtbank Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd