Juridisch adviseur privacy / privacy officer

  • Den Haag Ypenburg  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 2 augustus 2024 Nog 11 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 82-2024, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

In het kader van strafrechtelijk onderzoek, voor wetenschappelijke en statistische doelen en met oog op de openbare orde en veiligheid verwerkt het Nederlands Forensisch Instituut (bijzondere) persoonsgegevens. Aan jou als Privacy Officer de taak om hierbij de privacywet- en regelgeving te bewaken. Met jouw verbindende kwaliteiten breng je de organisatie verder in lijn met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante regelgeving op het gebied van privacy.

Het is van essentieel belang dat alle werkzaamheden binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voldoen aan privacywet- en regelgeving. Als Privacy Officer heb je hierin een voortrekkersrol. Jij adviseert medewerkers en management en overtuigt ze van dit belang. Zo bescherm je op een pragmatische manier de (privacy)belangen van de betrokkenen en de organisatie.

Binnen het NFI ben jij één van dé experts op het terrein van privacy, en adviseur van management en medewerkers van operationeel tot strategisch niveau. Vanuit die hoedanigheid zorg je voor de juiste toepassing en naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast adviseer je over diverse (complexe) juridische vraagstukken omtrent privacy binnen het NFI en werk je aan een hoger volwassenheidsniveau.
Hierbij werk je binnen het team Kabinet nauw samen met de andere Privacy Officer, de beveiligingscoördinator, de IT security officers/CISO en je collega-juristen op het terrein van straf-, bestuurs- en civiel recht. Je bouwt een sterk netwerk van collega-Privacy Officers bij ketenpartners, zoals politie en Openbaar Ministerie, en benut dit op de juiste momenten. Daarnaast geef je samen met andere collega’s van andere teams vorm en inhoud aan het compliance-programma voor privacyborging binnen het NFI.

Jouw taken:
• Je geeft het privacy-compliance-programma van het NFI, om te komen tot een hoger volwassenheidsniveau, (nader) vorm en hebt hierin een trekkende rol.
• Je ontwikkelt en implementeert privacybeleid, onder andere op het gebied van transparantie, awareness, DPIA’s, bewaartermijnen, het buiten de EU brengen van persoonsgegevens en verstrekkingen aan derden.
• Je houdt samen met je collega’s een verwerkingsregister bij en toetst de rechtmatigheid van verwerkingen.
• Je voert samen met collega’s risicoanalyses uit en werkt mee aan in- en externe audits.
• Je adviseert gevraagd en ongevraagd over maatregelen om geconstateerde privacyrisico’s tegen te gaan.
• Je draagt bij aan de toepassing van privacy by design en default binnen het NFI.
• Je onderzoekt en handelt meldingen van datalekken af.
• Je initieert expertmeetings over complexe privacyvraagstukken en verzorgt awarenesstrainingen.
• Je bent aanspreekpunt voor je collega’s binnen het privacy office.
• Je maakt heldere verwerkers- en/of samenwerkingsafspraken met ketenpartners en andere opdrachtgevers op het gebied van privacy.
• Je neemt deel aan interne en externe werkgroepen waarbij je de privacy office en daarmee de privacybelangen van het NFI vertegenwoordigt.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid Bestuursondersteuning ondersteunt de directie en de lijndivisies. Dit doen we door te sturen en coördineren op NFI-brede aangelegenheden buiten de reguliere bedrijfsvoering en primaire taken. De eenheid bestaat uit het team Kabinet en het team Accountmanagement.

Team Kabinet
Bij het multidisciplinaire team Kabinet werken zeventien professionals op het gebied van communicatie, juridische zaken, integrale veiligheid en het directiesecretariaat.

Nederlands Forensisch Instituut

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap.

Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke, objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Remco Koerten, teammanager Kabinet 06 - 1016 4936

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sabrina Jansen, corporate recruiter 06 - 4813 4892

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.