Juridisch Adviseur – Openbaarmaking en Transparantie

 • Den Haag
 • WO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.091 - €4.921 (bruto)
 • ICT, Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 23 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NEA_20240506_10, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Als Juridisch Adviseur Openbaarmaking en Transparantie heb je een veelzijdige functie. Binnen de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heb je een centrale verantwoordelijkheid voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo). Je draagt er in deze rol actief aan dat burgers en bedrijven op een prettige manier snel beschikken over de benodigde informatie. Daarnaast lever je juridische ondersteuning op verschillende terreinen: bijvoorbeeld als griffier bij hoorzittingen en als achtervang van onze bestuurssecretaris.

Deze functie vervul je binnen een dynamische, snel groeiende organisatie die actief bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. Heb je interesse? Reageer en schroom niet om te bellen, dan vertel ik je alles over onze organisatie en leg ik je uit wat er zo leuk en interessant is aan het werken bij de NEa.

Over de functie:
Als Juridisch Adviseur Openbaarheid en Transparantie bij de NEa vervul je een veelzijdige rol met een breed takenpakket. Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere:

 • Woo-verzoeken binnen de NEa coördineren en zorgen voor de administratieve afhandeling. Dit omvat het ontvangen en interpreteren van verzoeken, het en betrekken van de juiste materiedeskundigen binnen de organisatie, het opstellen van planningen, het organiseren van bijeenkomsten en het bewaken van deadlines. Je neemt contact op met de verzoeker om de reikwijdte van het verzoek in kaart te brengen en uitleg te geven over de behandeling ervan.
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het controleren van beschikbare documenten op compleetheid, het faciliteren van communicatie tussen verschillende betrokkenen, en het zorgen voor goede vastlegging, archivering en evaluatie.
 • Bijdragen aan de kwaliteit van onze Woo-werkzaamheden door (werk)processen verder te optimaliseren en kwaliteitschecks uit te (laten) voeren met interne NEa audits.
 • Vervullen van een centrale rol binnen de NEa bij de implementatie van de Woo. Dit omvat het ontwikkelen en uitvoeren van een plan om gestructureerd de juiste informatie proactief openbaar te maken.
 • Uitvoeren van griffierstaken bij hoorzittingen. Je ondersteunt de betrokken medewerkers door bijvoorbeeld stukken voor te bereiden en door te notuleren van alles wat tijdens een zitting wordt gezegd en gedaan; een feitelijk verslag is het resultaat hiervan.
 • Als achtervang voor de bestuursecretaris fungeren en samenwerken aan het bewaken en verbeteren van de governance van de administratieve organisatie.

Bij de NEa bieden we een stimulerende werkomgeving waar jouw talenten volledig tot hun recht kunnen komen. Je krijgt de kans om bij te dragen aan een duurzame toekomst en samen te werken met een enthousiast en professioneel team.

Ben jij de persoon die wij zoeken? Solliciteer nu en help mee aan onze missie om een positieve impact te maken op het klimaat en de samenleving.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De NEa bestaat uit drie domeinen: (1) Emissiehandel, (2) Hernieuwbare Energie en (3) Serviceverlening & Organisatie. In deze functie rapporteer je aan het domeinhoofd Serviceverlening & Organisatie.

Het domein Serviceverlening & Organisatie ondersteunt, faciliteert, stelt kaders en adviseert de andere domeinen en het management over informatiebeheer, financiën, ICT, planning en control, kwaliteitsmanagement, strategische ontwikkelingen en communicatie. Binnen dit domein vallen ook het secretariaat, de ondersteuning van bestuur en managementteam en het team Voorlichting & Registerbeheer.

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De NEa is de onafhankelijke nationale autoriteit die zorgt voor de uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer. Zo werken wij hard aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Hierbij zijn we streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. En we geven – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Financiën. Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZK. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Bas Kiviet, Afdelingshoofd Serviceverlening & Organisatie

06-50078437

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sepideh Teimorian, Recruitment Strategist Consultant

06-25492376

Solliciteren?

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Adviseur Transparantie, Informatiehuishouding en Openbaarmaking

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch ondersteuner Bezwaar & Beroep

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch ondersteuner Bezwaar & Beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)