• Veendam
  • Bachelor - HBO
  • 36 uur
  • €3.558 - €5.997 (bruto)
  • Natuur / milieu
  • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 5 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 85, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Vandaag help je collega's met het bepalen van de strategie op een bezwaarzaak. Morgen ga je langs bij de Raad van State. En aan het einde van de week zit je samen met collega-specialisten en vergunningverleners om na te denken over de aanpak van een complexe vergunning. Hou je van zo'n afwisselende baan? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Als juridisch adviseur bij de Omgevingsdienst Groningen ben je niet alleen een volwaardige sparringpartner voor collega-juristen, vergunningverleners en handhavers, maar ook voor vertegenwoordigers van bevoegde gezagen. Zowel op inhoud als op procesniveau. Je hebt ervaring in het milieurecht, weet alles over wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht en bent op de hoogte van de laatste jurisprudentie.

Wat ga je bij ons doen?

  • Je adviseert over (complexe) aanvragen omgevingsvergunning en over handhavingstrajecten voor milieuactiviteiten. Omdat wij een Seveso-omgevingsdienst zijn, kunnen deze vragen ook betrekking hebben op Seveso-inrichtingen (risicovolle bedrijven), waarbij wij ook de provincies Drenthe en Friesland adviseren.
  • Je behandelt bezwaar- en (hoger)beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorziening en zienswijzen. Je stelt verweerschriften en pleitnota’s op in bezwaar- en (hoger) beroepszaken en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in rechte.
  • Je beoordeelt (procedureel) adviesaanvragen voor vergunningen, handhavingsverzoeken en gedoogverzoeken.
  • Daarnaast houd je je bezig met meer concern juridische taken, zoals vraagstukken rondom dienstverleningsovereenkomsten, mandaatbesluiten, maar ook het begeleiden van ingekomen Woo-verzoeken.

Je doet dit uiteraard niet alleen. Voor ons is samenwerking dé manier van werken. Wij onderzoeken samen met jou de mogelijkheden die het beste aansluiten op jouw wensen, met als doel een duurzame samenwerking te creëren. Hierbij krijg je de mogelijkheid om aan verschillende complexe projecten te werken.

Omgevingsdienst Groningen

Wie zijn wij?
Als omgevingsdienst zorgen we in de regio Groningen voor de toepassing en de naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen we door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven wij specialistisch advies. Met ons werk hebben wij impact op thema’s die dagelijks in de krant staan, zoals stikstof, energie, lucht en geluid. Ons werk doen we in opdracht van de Groninger Gemeenten en de provincie Groningen, veelal in samenwerking met regionale en landelijke partners.

Werken bij de Omgevingsdienst Groningen betekent werken bij een betrokken organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want we hebben te maken met een sterk veranderende omgeving waarin volop wordt geïnvesteerd en het milieu steeds meer aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over de bouw van windmolens en de inzet van waterstof. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

Onze collega’s hebben oog voor alle belangen en moeten daarin continu de juiste afweging maken. In alles wat wij doen dragen we bij aan een veilige en schone leefomgeving. Dat is onze missie. En hier werken we met ruim 250 professionals hard aan.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ciska Buijze

06 46 94 49 32

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jeroen van Aalsum

06 46 93 66 38

Solliciteren?

Omgevingsdienst Groningen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.