(juridisch) administratief medewerker(s) units administratie

Rechtbank Rotterdam

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.133 - €2.811
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 22 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 5614-5170-2009253
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties in Rotterdam en Dordrecht behandelen 200 rechters jaarlijks 185.000 rechtszaken. Zij worden daarbij ondersteund door 800 juridisch medewerkers, bodes en medewerkers administratie en bedrijfsvoering.

Je bent verantwoordelijk voor de tijdige en juiste administratieve voorbereiding, verwerking en nabewerking van zaken. Taken zijn o.a.:

 • Controleren van gegevens overeenkomstig voorschriften op volledigheid, juistheid en tijdigheid;
 • Invoeren van gegevens in geautomatiseerde systemen (zaaksvoorbereiding en –afhandeling);
 • Invoeren van rolgegevens of zittingsplanning;
 • Verstrekken van informatie aan collega’s en externen (advocaten, rechtzoekenden etc.)
 • Administratief genereren van standaardbeschikkingen en vonnissen;
 • Selecteren en versturen van stukken volgens vaste procedure;
 • Dossiers vormen, aanleveren, bijhouden, schonen en verzenden;
 • Registreren van post in het systeem en eventueel doorsturen naar rechters/juridische ondersteuning;
 • Genereren en verzenden van standaardbrieven;
 • Genereren van overzichten.

De Administratie is ingedeeld in verschillende units. Elke unit ondersteunt een rechtsgebied. Binnen de Rechtbank Rotterdam kennen we de volgende rechtsgebieden:

 • administratie CBM (Curatele, Bewind en Mentorschap)
 • administratie Kanton 
 • administratie Familie en Jeugd
 • administratie Handel & Insolventie 
 • administratie Bestuur
 • administratie Straf

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam is één van de grootste rechtbanken in Nederland. Vrijwel dagelijks behandelen we spraakmakende rechtszaken, van klein en lokaal tot zaken met een grote maatschappelijke impact. Met 950 collega’s verzorgen we rechtspraak voor de meer dan 1,7 miljoen inwoners van de regio Rotterdam-Dordrecht. Dat doen we vanuit ons gerechtsgebouw in wereldhavenstad Rotterdam en vanuit Dordrecht, de eerste stad in Holland waar recht werd gesproken.

Bijzondere specialismen

Wij zijn geen rechttoe rechtaan rechtbank. Vanwege de aanwezigheid van de wereldhaven Rotterdam zijn we gespecialiseerd op het gebied van haven en handel. De ‘Maritieme Kamer’ behandelt geschillen over (inter)nationale handel en vervoer, scheepsbouw, maritieme aanvaringen, schade bij laden en lossen en scheepsveilingen. Onze rechtbank is de enige rechtbank in Nederland die oordeelt in conflicten over (delen van het) economisch bestuursrecht zoals besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Daarnaast behandelen we ruim twee derde van de zaken van het landelijk parket dat de (inter)nationaal georganiseerde misdaad bestrijdt. Daaronder zijn steeds vaker terrorisme-gerelateerde zaken. Rechtbank Rotterdam beschikt over een extra beveiligde zittingszaal.

Onze organisatie bestaat uit gemotiveerde professionals die ruimte krijgen om hun werk op kwalitatief en kwantitatief hoog niveau in te richten. Ze zijn kundig op hun vakgebied, blijven zich ontwikkelen en zijn bereid een bijdrage te leveren aan de veranderende organisatie. Door een actieve houding, onder andere een open feedbackcultuur, blijven de collega’s openstaan voor verbetering. Wij zijn een transparante organisatie die binnen de maatschappij een eigen rol vervult. Door het aanbieden van stageplaatsen stellen we de deuren open voor de maatschappij en voor potentiële toekomstige collega’s.

Korte lijnen en aanpakken

Rechtbank Rotterdam is een laagdrempelige en open organisatie. We hebben een aanpakmentaliteit. Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, we zijn direct en zorgen ervoor dat we zaken van de grond krijgen. In gezamenlijkheid. Want voor ons geldt; de rechtbank, dat zijn wij met z’n allen! Als echte Rotterdammers steken we de handen uit de mouwen om de kwaliteit van ons werk en onze dienstverlening hoog te houden. Met als doel snelle, zorgvuldige, begrijpelijke en toegankelijke rechtspraak. Uit onderzoek onder 7.000 respondenten blijkt dat 84% van de rechtzoekenden en 70% van de professionals tevreden is over het functioneren van de rechtspraak in regio Rotterdam – Dordrecht.

Rechtbank Rotterdam

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rechtbank Rotterdam nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior administratief medewerker bestuursrecht (36 uur)

Rechtbank Midden-Nederland
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) juridisch medewerker, team Bestuursrecht 1

Rechtbank Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Detachering

Roosteraar / Hoofdplanner

Rechtbank Gelderland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd