• Leeuwarden  -  route
 • MBO - 4
 • 28 - 36 uur
 • €3.016 - €3.879 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 8 werkplekken
Kenmerk: 52467, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Betrokken, betrouwbaar, deskundig en verbindend te handelen. Met deze eigenschappen lever jij een bijdrage aan een snelle, maar persoonsgerichte afhandeling van opgelegde straffen. Zo geef jij invulling aan onze regierol in de strafrechtketen en hebt door onze taken en beslissingen impact op de samenleving.

Wat ga je doen?
Als Juridisch Administratief Medewerker ben jij de regisseur in de executieketen. Je ziet er op toe dat ieder persoon zijn of haar straf volgens de juiste juridische kaders, in de juiste volgorde en naar persoonlijke omstandigheden ondergaat. Om dit te doen verzamel je de feiten en persoonsgegevens van een verdachte of veroordeelde. Deze informatie haal je op uit verschillende systemen en bij ketenpartners. 

Binnen de directie Executie krijg je een groot aantal dossiers voor de kiezen. Zowel kleine als grote dossiers met elk een andere context. Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Dit houdt in dat je mentaal weerbaar bent, bijvoorbeeld bij het controleren van aangrijpende dossiers.

Het CJIB heeft ruimte in verschillende teams binnen de directie Executie. Hieronder een korte toelichting per team. In de selectie zal een passende keuze worden gemaakt in welk team je het beste past en tot je recht komt. 

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Vrijheidsbeperkende Sancties (VBS)
Binnen dit team werken we aan de sancties die vrijheidsbeperkend van aard zijn, onder andere Taakstraffen, Toezicht en Voorwaardelijke Invrijheidsstelling. De wet Straffen en Beschermen brengt nieuwe verantwoordelijken met zich mee. Dit team heeft voornamelijk contact met reclasseringsorganisaties en de politie. Tevens werk je binnen dit team aan intake werkzaamheden, dit houdt in dat je controleert of gegevens kloppen en deze vervolgens routeert binnen de directie Executie en naar ketenpartners.

Team Geldelijke Sancties (GS)
Het team Geldelijke Sancties is verantwoordelijk voor het coördineren van sancties die geldelijk van aard zijn, dit betreft onder andere strafbeschikkingen, sancties in het kader van de Wet Mulder, ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen. Het team van Geldelijke Sancties is verantwoordelijk voor het verstrekken van dwangopdrachten, zoals inname rijbewijs, buitengebruikstelling van het voertuig en gijzeling. Daarnaast verstrekt het team opdrachten voor het betekenen van vonnissen en strafbeschikkingen aan de bestrafte. 

Team Instroom & Acceptatie
Binnen dit (nieuwe) team speel je een cruciale rol bij het uitvoeren van grondige controles op de juistheid, tijdigheid  en volledigheid van gegevens die worden aangeleverd door het Openbaar Ministerie. Je concentreert je op  de gegevens die nodig zijn om te zorgen dat het CJIB haar taken als ketenregisseur voor de tenuitvoerlegging van alle strafrechtelijke beslissingen zo goed mogelijk uit kan voeren. Dat betekent dat je gegevens van daders, slachtoffers en het vonnis of arrest controleert. Dit doe je zowel met elektronisch aangeleverde gegevens als de gegevens uit het (extract)vonnis of arrest. 

Centraal Justitieel Incassobureau

Wie zijn wij?
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een dynamische en ambitieuze uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is gevestigd in Leeuwarden en er werken momenteel ruim 1400 medewerkers. Het CJIB is bij de meeste Nederlanders bekend als verwerker van de verkeersboetes. Minder bekend is dat het CJIB daarnaast ook regisseur in de executieketen is voor alle strafrechtelijke beslissingen. Hiermee zorgen we, door het voeren van de operationele regie, voor meer grip en zicht binnen de executieketen.

Hoogwaardige en persoonsgerichte dienstverlening staat centraal in alles wat we doen; richting de burger en richting (keten)partners waarmee we samenwerken. Altijd in verbinding met hen en de samenleving. Het CJIB staat daarbij bekend om het innovatief vermogen, hands-on mentaliteit en het zijn van een lerende organisatie waarin ontwikkeling van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is. Gedreven medewerkers zorgen ervoor dat onze taken, ondersteund door adequate ICT, binnen de beschikbare middelen op juiste wijze worden uitgevoerd.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Bram Brandon (Manager VBS) 06-29663022

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Marijke de Vries (Recruiter) 06-29661496

Solliciteren?

Centraal Justitieel Incassobureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Consultant

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Leeuwarden
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Functioneel Beheerder

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Leeuwarden
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Zaakregisseur Ondermijning

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Leeuwarden
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)