Junior Systeemmanager (simulatiesystemen)

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.682 - €4.253
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 15 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 494312
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als Systeemmanager Cat 3 bij simulatie acteer je als normsteller op het gebied van wapensysteemmanagement in een omgeving van simulatiesystemen, met de bijbehorende technische en organisatorische aspecten.

Je bent als Systeemmanager in materiële zin integraal verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van jouw toegewezen simulatorsystemen. Je geeft advies aan de behoeftesteller, de gebruiker en aan de instandhouder, meestal een gecontracteerd civiel bedrijf.
Daarnaast kan je voor simulatiesystemen met (zeer) grote technische en organisatorische complexiteit worden gevraagd om bij/met een Systeemmanager Cat 2 werkzaamheden te verrichten.  

In de gebruiksfase (instandhoudingsfase) van het materieel ben je vooral verantwoordelijk voor het volgende en dat kan ook worden uitgevoerd in het kader van samenwerking met een Systeemmanager Cat 2:

 • Het bewaken van veilig en regulier gebruik van jouw toegewezen systemen;
 • Het bewaken van tijdige en volledige uitvoering van het overeengekomen onderhoud op jouw toegewezen systemen;
 • Het in het systeemoverleg met behoeftesteller en gebruiker periodiek evalueren/vaststellen of de gevraagde beschikbaarheid wordt geleverd tegen de laagste inspanningen en kosten;
 • Het voortdurend monitoren en anticiperen op ontwikkelingen in de markt en op wet- en regelgeving. Dit vertalen naar consequenties voor jouw systemen en daarop passend (laten) handelen;
 • Het calculeren, inplannen en opstellen/aanpassen van de meerjaren exploitatie voor jouw systemen;
 • Het voorbereiden en eventueel projectmatig uit laten voeren van systeemmodificaties en het goedkeuren van wijzigingen in jouw systemen;
 • Het ontwikkelen en laten implementeren van Life Cycle Costs verlagende maatregelen na onderzoeken van Cost Drivers en Availability Killers;
 • De implementatie en realisatie van benodigde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en –processen in relatie tot het gebruik van jouw simulatiesystemen;
 • Het opbouwen en onderhouden van een klant- en relatienetwerk (intern of extern).

In de projectfase (voorzien in fase) van een systeem ben je verantwoordelijk voor het volgende en dat kan ook worden uitgevoerd in het kader van samenwerking met een Systeemmanager Cat 2:

 • Het mede opstellen van een het Programma van Eisen (PvE) voor instandhouding (support) en voor de levering van het simulatiesysteem;
 • Het in overleg met een logistiek specialist realiseren en/of actualiseren van ILS (Integrated Logistic Support)plannen / systeemplannen;
 • Het begeleiden en uitvoeren van testen voor acceptatie en het begeleiden van instroom van (jouw) nieuwe systemen;
 • Het in de eindfase van de Projectmanager overnemen van de verantwoordelijkheid als Systeemmanager voor nieuw ingestroomd systeem/materieel. Dat gebeurt op basis van een overdrachtsprotocol, waarmee de projectfase wordt afgesloten;
 • Het na de projectfase zorg dragen voor het afhandelen van eventuele garantieclaims en/of resterende (contractuele) aangelegenheden in samenwerking met de projectmanager van het af te sluiten project.

Het aandachtsgebied betreft de verschillende simulatie- en training systemen in gebruik bij de operationele commando’s, zoals de Landmacht, Luchtmacht, Marine. Je zult je bezig gaan houden met meerdere systemen, waarbij in principe ook met meerdere operationele commando’s als gebruiker zaken moet worden gedaan.
In de praktijk betekent dit dat je veel contact hebt met operationele (militaire) gebruikers van simulatoren en trainers en met (buitenlandse) industrieën/toeleveranciers.

Functie-eisen

Kennis/Opleidingseisen

 • Je bent in het bezit van een (technisch) Hbo-diploma of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met simulatie en simulatietechniek;
 • Rijbewijs B is een vereiste voor deze functie.

Ervaring
Je hebt ervaring met (operationele) materieellogistiek, bij voorkeur binnen Defensie.

Je bent je bewust van het spanningsveld tussen korte-termijn gebruikerswensen en het goed inrichten van beheer en gebruikersondersteuning. Je kunt daar een goede balans in vinden, waarbij je het operationele belang op korte én lange termijn voor ogen houdt.

Competenties
Besluitvaardig, samenwerken, initiatief, kostenbewust, analytisch denkvermogen, netwerken, resultaatgericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

  Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen bij Defensie met 3,15 procent. Deze stijging is nog niet verwerkt in deze vacaturestelling.

 • Maand­salaris Min €2.682 Max. €4.253 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

 • Voor deze functie zijn er twee vacatures.
 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Basisbeoordeling
De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Luchtgebonden & Joint IT van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) wat onderdeel uitmaakt van Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het JIVC is dé leverancier van IT-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De afdeling Luchtgebonden & Joint IT is dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de Luchtmacht, alsmede overkoepelend voor de gehele krijgsmacht (Joint). De afdeling draagt op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De sectie SysteemManagement & BEHeer (Sie SM & BEH) is binnen de keten Luchtgebonden & Joint IT belast met het wapensysteemmanagement van diverse bij Defensie in gebruik zijnde systemen. De Sie SM & BEH heeft tot doel om in de ‘voorzien in’ fase normen en randvoorwaarden op te stellen waarbinnen de inzetbaarheid moet (kunnen) worden gerealiseerd.
Daarnaast is de Sie SM & BEH verantwoordelijk voor het stellen van kaders waarbinnen de gebruiker en de instandhouder de inzetbaarheid realiseren. Tijdens de ‘instandhouding’ fase is de Sie SM & BEH aanspreekbaar op de kwaliteit en inzetbaarheid van de systemen, applicaties, trainers en simulatoren en de betaalbaarheid van de instandhouding (Life Cycle Costs). De Sie SM & BEH heeft daarbij een plannende, normstellende, norm bewakende, regisserende, beherende, ondersteunende en adviserende rol. Voor het cluster Training & Simulatoren zoeken we een enthousiaste collega voor de functie van Systeemmanager Cat 3.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R.J.M. van Beek

06-22409960

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Recruitment Adviseur dhr. Harm Koopman

06-12065142

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technisch Beheerder / Business Information Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

functioneel beheer / business information manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior C# Ontwikkelaar Testautomatisering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd