• Utrecht - Kromhoutkazerne  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 24 juli 2024 Nog 9 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 569202, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

De afdeling Kwaliteit & Innovatie Human Resources (HR) draagt bij aan het verder professionaliseren van HR-professionals en het optimaliseren van de HR-dienstverlening. Relevante HR ontwikkelingen vertalen wij naar adviezen, interventies met bijbehorende opleidingen en trainingen voor medewerkers die werkzaam zijn binnen het HR-domein. Vanuit onze expertise ondersteunen wij de Hoofddirectie Personeel, de Commandant der Strijdkrachten en de HR-directies bij de doorontwikkeling en inrichting van een moderne en professionele HR-organisatie.

Wat je gaat doen en met wie:
Defensie heeft te maken met een HR-vernieuwing waarin verschillende elementen, zoals o.a. strategische personeelsplanning (SPP), geborgd moet worden in de bedrijfsvoering en vertaald moeten worden naar benodigde kennis, kunde en vaardigheden voor de verschillende HR rollen. Om ons team te versterken zoeken wij een junior procesmanager. In deze rol denk je mee met het optimaliseren van het HR-dienstverleningsmodel en de rollen daarin van de medewerkers, HR-professionals en de leidinggevenden. Dit doe je samen met de collega’s van de afdeling Kwaliteit & Innovatie HR (K&I) en de ketenpartners van K&I. Je hebt affiniteit met digitale platforms waar een deel van de social learning plaatsvindt. Zowel digitaal als niet digitaal ben je in staat om mensen die werkzaam zijn in het HR-domein samen te brengen zodat zij van en met elkaar kunnen leren.

Ben jij die creatieve en verbindende collega met HR-ervaring, dan nodigen wij jou uit om te solliciteren. Wij bieden jou een afwisselende functie, met daarnaast voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) ressorterend onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

De DPOD draagt bij aan de personele gereedstelling met als doel om Defensie en haar medewerkers in staat te stellen haar ambities op dat gebied en de invulling van goed werkgeverschap waar te maken. De DPOD is de brug tussen strategie en beleid enerzijds en de uitvoering (bij de Defensieonderdelen en DPOD Dienstencentra) anderzijds. De DPOD heeft als doel het bestuur en de uitvoering binnen de Defensie onderdelen te ontzorgen, zodat deze zich maximaal op hun kerntaken kunnen richten.
De Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) is één van de divisies van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De DPOD bestaat uit zeven dienstencentra en de MD-groep.

De DPOD ondersteunt de defensieonderdelen met P&O-dienstverlening. Zij biedt daartoe kennis aan over het P&O-functiegebied en verleent diensten aan leidinggevenden, P&O-functionarissen en defensiewerknemers binnen het gehele spectrum van de personele dienstverlening. Hiermee draagt DPOD bij aan de personele gereedstelling van Defensie en het uitvoeren van goed werkgeverschap. De operationele commando’s (OPCO’s) kunnen zich hierdoor maximaal richten op de uitvoering van de primaire taakstelling van Defensie.

Je komt te werken binnen de Staf van de DPOD. De Staf ondersteunt de commandant DPOD bij het sturen en beheersen van de organisatie op het gebied van het procesmodelhouderschap van het HR-domein en bij de eigen bedrijfsvoering. De Staf is een hybride mix van specialistische, uitvoerende en coördinerende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van managementinformatie, bedrijfsvoering, informatievoorziening, kwaliteitsbevordering en innovatie, voor de eigen bedrijfsvoering en het gehele HR domein van Defensie.
De afdeling bestaat uit 4 onderdelen met circa 50 enthousiaste collega's.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw N.J. Gerritsen MA, Hoofd Afdeling Kwaliteit P&O Domein 06-22138388

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

De heer P. van Breeschoten, P&O Adviseur 06-51058425

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur risico- en compliance management

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Senior Keuringsassistent 16 uur per week

Ministerie van Defensie
 • Amsterdam - Marine Etablissement
 • MBO
 • 16
 • schaal 7
  €2.890 - €4.005 (bruto)

Medewerker rapportages

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Enschede
 • MBO
 • 32-38
 • schaal 6
  €2.779 - €3.664 (bruto)