(Junior) inspecteur/adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Vacaturenummer RB 22-30
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Wat voor mij werken bij de Inspectie der Rijksfinanciën zo leuk maakt is de diversiteit van onderwerpen, de dynamiek van de politieke besluitvorming, het snijvlak tussen inhoud en financiën én natuurlijk de leuke collega’s.” Rianne van Staalduinen, Inspecteur der Rijksfinanciën bij de sectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van ontwikkelingen op de woningmarkt en in de zorg tot investeringen in de infrastructuur en het onderwijs: bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) komen alle beleidsthema’s van de Rijksoverheid samen. Wij spelen een centrale rol in de budgettaire besluitvorming en voorzien de minister van Financiën van gedegen advies. Inspecteurs zijn de oren en ogen van de minister van Financiën. Als junior adviseur/inspecteur heb je doorgaans bepaalde dossiers binnen de begroting van een ministerie onder je hoede. In overleg bepalen we bij welke sectie van de IRF of welk stafbureau je terechtkomt en op welke dossiers jij je richt. Je draagt met je inhoudelijke kennis over deze onderwerpen én het begrotingsproces bij aan een goede besluitvorming over beleid. Je adviseert over keuzes die de Rijksbegroting raken en zorgt zo dat overheidsgeld op de juiste manier wordt uitgegeven. Zo leer je in no time alles over politieke besluitvorming.

Wat er speelt in de politiek, speelt in jouw werkdag. Dagelijks krijg je verzoeken binnen, zoals vragen van een vakdepartement of vragen van de minister van Financiën over een thema dat op de agenda staat van de ministerraad. Bijvoorbeeld over de asielopvang of de bekostiging van scholen. Of je controleert de budgettaire stukken van het ministerie, zoals een begroting of een brief aan de Kamer. Je maakt de financiële gevolgen van beleidskeuzes inzichtelijk en kijkt daarbij ook naar financiële risico’s, welke middelen nodig zijn, eerdere besluiten, eventuele alternatieven, de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Door overleg te voeren met beleidsmedewerkers van een ministerie of financieel specialisten binnen Financiën, en de juiste informatie te verzamelen, formuleer jij een kernachtig en overtuigend advies. Je gaat zelfstandig aan de slag, maar je kunt altijd terecht bij ervaren collega’s van de IRF voor hulp of advies.

We vinden het belangrijk dat jij je stap voor stap ontwikkelt tot ingevoerd dossierhouder en deskundig adviseur/inspecteur. Daarbij helpen we jou volop. Starters beginnen doorgaans bij een sectie in de rol van begrotingscoördinator. Op deze manier leer je de begroting en beleidsthema’s van jouw departement, het begrotingsproces en het IRF-werk snel kennen. Jij controleert het cijferwerk, coördineert budgettaire stukken en verspreidt die onder de juiste personen, binnen en buiten de IRF. Ook adviseer je de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van Financiën.

De IRF is verder een directie waar gezelligheid, sociale activiteiten buiten het werk (zonder verplichting) hoog in het vaandel staan.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) heeft een centrale rol in budgettaire processen en fungeert als ‘de ogen en oren van de minister van Financiën’. De medewerkers onderhouden de contacten met de departementen. Deze contacten leiden tot advisering aan de minister van Financiën op vrijwel het gehele terrein van de collectieve sector, over de financiële gevolgen van voorstellen van departementen en over de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid.

De IRF adviseert de minister bij de voorbereiding van de wekelijkse ministerraad. In het begrotingsproces ondersteunt de IRF de minister bij de begrotingsonderhandelingen en zorgt zij voor een integraal beeld van alle wensen aan de uitgavenkant van de begroting. Daarbij letten we niet op deelbelangen, maar op de algemene belangen.

De IRF bestaat uit tien secties die elk één of meer departementen onder hun hoede hebben. Zij beschikt daarnaast over twee stafbureaus die belast zijn met de coördinatie van het begrotingsproces en met onderzoekswerkzaamheden. Bij de IRF is het coördinatiepunt decentrale overheden belegd.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart Vos – van Lint

06 11 29 45 32

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend sectiehoofd VWS en JenVRESO bij de Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) adviseur financiën en beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd