(Junior) beleidsmedewerker milieubelastingen en accijnzen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer FZ 22-01
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Samenwerken in een leuk en divers team, veel verantwoordelijkheid, dicht op de politiek en onderwerpen die ertoe doen.” Maikel Kogenhop, coördinerend beleidsmedewerker milieubelastingen en accijnzen bij het ministerie van Financiën in Den Haag.

Als beleidsmedewerker werk jij aan actuele vraagstukken die burgers én het bedrijfsleven raken en volop in de maatschappelijke én politieke belangstelling staan. Het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat vol met maatregelen op het gebied van milieubelastingen en accijnzen. Dat betekent: werk aan de winkel voor jou en je collega’s. Vraagstukken waaraan je de komende jaren kunt gaan werken zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen we de motorrijtuigenbelasting (MRB) omzetten in MRB+ waarbij je betaalt per gereden kilometer in plaats van een vast bedrag per jaar?
 • Welke juridische en uitvoeringstechnische vraagstukken komen hierbij kijken en hoe kan het systeem zo effectief mogelijk worden ontworpen?
 • Wat betekent de Europese Green Deal voor de vormgeving van de energiebelastingen?
 • Hoe kunnen we de energiebelasting zo aanpassen dat die een grotere prikkel geeft tot verduurzaming, waarbij we rekening houden met de betaalbaarheid?
 • Hoe ziet de wetgeving achter een suikerbelasting eruit?

Binnen de afdeling Milieubelastingen en Accijnzen werk je met dertien collega’s aan uiteenlopende beleids- en wetgevingsprioriteiten. Als beleidsmedewerker draag je bij aan de beleidsvorming en wetgeving op het gebied van milieubelastingen en accijnzen. Je bent, samen met een ervaren collega, van a tot z betrokken bij de dossiers. Met het team bereid je wetgeving en politieke besluitvorming voor en informeer en adviseer je de politieke top en ambtelijke leiding. De lijnen zijn kort en je zit regelmatig bij hen aan tafel.

Daarnaast is uitvoerbaarheid van wetgeving een speerpunt. Samenwerking met de uitvoering is dan ook essentieel. De kwaliteit van onze afdeling staat of valt bovendien met goede samenwerkingsrelaties zowsel binnen het ministerie, met andere ministeries en met de vele stakeholders.

Graag stellen we in overleg met jou een werkpakket samen dat aansluit bij de mogelijkheden binnen de afdeling, jouw wensen, kennis, ervaring en talenten. Uitgangspunt daarbij is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten zo goed mogelijk te benutten, waarbij je uiteraard begeleid wordt en verschillende opleidingen volgt.

Wil je meer weten en nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Irene Linthorst, plaatsvervangend directeur Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden, via 06 - 31 66 24 24 of i.c.linthorst@minfin.nl, of met Hans Dijkhuizen, plaatsvervangend afdelingshoofd Milieubelastingen en Accijnzen, via 06 - 31 66 24 44 of h.w.e.dijkhhuizen@minfin.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder hebben namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en tal van bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het essentieel dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies:

 • Algemene Fiscale Politiek
 • Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden
 • Directe Belastingen en Toeslagen

We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit na, in brede zin. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen we elkaar waar nodig, met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders en met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden
De directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden ontwikkelt beleid en wetgeving op het terrein van de verbruiksbelastingen (denk aan btw, milieubelastingen en accijnzen), de Douane en het internationale belastingrecht. Wij vertegenwoordigen het ministerie van Financiën bij de Wereld Douane Organisatie en participeren in diverse werkgroepen van de OESO en EU. De directie is coördinerend opdrachtgever van de Douane.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen:

 • Milieubelastingen en Accijnzen
 • Btw en overdrachtsbelasting
 • Douane
 • Internationale aangelegenheden

Afdeling Milieubelastingen en Accijnzen
Onze afdeling is verantwoordelijk voor het adviseren over en het voorbereiden, opstellen en toelichten van beleid en wetgeving op het gebied van milieubelastingen, autobelastingen, accijnzen en mogelijke gezondheidsheffingen. Denk hierbij aan producten als suiker, vet, vlees en e-sigaretten. Wij werken aan actuele maatschappelijk relevante dossiers, zoals de verdere vergroening van het belastingstelsel en de CO2-heffing. Daarbij onderhouden we nauw contact met de Belastingdienst en de Douane, andere ministeries, planbureaus, externe belangengroepen, maatschappelijke organisaties en de EU. In het coalitieakkoord is een reeks aan aanpassingen en nieuwe belastingen opgenomen waar de afdeling Milieubelastingen en Accijnzen verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld de invoering van MRB+, suikerbelasting en een CO2-minimumprijs voor de industrie. Maar ook aanpassingen van de CO2-heffing voor de industrie, autobelastingen, energie- en vliegbelasting.

We werken met dertien veelal senior collega’s. Het team kent een grote variëteit aan werkervaring en studieachtergronden. Wat ons bindt? Onze affiniteit met concrete fiscale vraagstukken die midden in het politieke en maatschappelijke debat staan, politieke betrokkenheid en onze ambitie om zaken tot een goed einde te brengen.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Irene Linthorst, plv. directeur Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale Aangelegenheden

06-31662424

Hans Dijkhuizen, plaatsvervangend afdelingshoofd Milieubelasting en Accijnzen

06-31662444

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laura van Wageningen, HR adviseur

06-21000849

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker fiscaal beleid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Econoom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker mvo/exportkredietverzekeringen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd