(junior) Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 4 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGDOO/DO/23/04
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als beleidsmedewerker word je dossierhouder van een aantal dossiers binnen ons werkveld. Je werkzaamheden bestaan uit: verzamelen en bijhouden van relevante kennis en informatie voor je dossiers, meedenken over oplossen van vraagstukken in je dossiers. Het schrijven van beleidsnota’s, Kamerstukken, beantwoorden van Kamervragen, deelnemen aan (inter)departementale overleggen en overleggen met stakeholders en daar de belangen van de afdeling inbrengen en zeker stellen, Woo verzoeken behandelen, beleidsprocessen begeleiden zowel intern als extern, adviseren over uitleg van relevante wet- en regelgeving en de woordvoering van informatie voorzien.

Wie zoeken we?
Je zal binnen en met ons team werken maar wel met een stevige mate van zelfstandigheid, onderdelen van de activiteiten trekken en tot uitvoering te brengen. Dat vergt analytisch vermogen, nieuwsgierigheid en intellectuele creativiteit. Maar ook gemotiveerd zijn voor vernieuwing, met een focus op concrete acties en oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van en binnen (wettelijke) kaders. Ambtelijke processen en administratie bijhouden schrikken je niet af. Je hebt belangstelling voor de politieke invloed die het beleidswerk op een ministerie met zich meebrengt.

Voor de functie van beleidsmedewerker zoeken we iemand die breed inzetbaar is. Je gaat werken aan vraagstukken die zowel juridisch, politiek als bestuurlijk van aard zijn. Je gaat werken aan beleidsvraagstukken, in nauwe samenwerking met de uitvoering (gemeenten, uitvoeringsorganisaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens).

 • Je hebt een wo-studie afgerond of bent aan het afstuderen( bijvoorbeeld bestuurskunde, politicologie of internationale betrekkingen).
 • Je hebt affiniteit met de vraagstukken waar de afdeling mee te maken heeft.
 • Je bent zelfstandig, nieuwsgierig, flexibel, creatief en overtuigend.
 • Je weet je verhaal helder voor het voetlicht te brengen, zowel op schrift als in de onderlinge contactsfeer.
 • Je kunt goed analyseren en werkt planmatig.
 • Je hebt een antenne voor de verhoudingen en ontwikkelingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 Jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Onze afdeling bestaat uit ongeveer 15 mensen. We werken intensief samen (ook met andere departementen en onze uitvoeringspartners), dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid. De "deuren" staan open. Collegialiteit, betrokkenheid en gezelligheid zijn belangrijk. De werkdruk is vaak hoog, maar iedereen krijgt de ruimte zich te ontwikkelen en fouten maken mag. We werken thuis en op kantoor.

We nodigen zowel starters als mensen met enige jaren werkervaring uit om te solliciteren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over de afdeling Identiteit
Burgers, bedrijven en de overheid hebben er belang bij dat de identiteit van burgers betrouwbaar vastgesteld en vastgelegd wordt. Het wordt van steeds groter belang dat ook in de digitale wereld iemands identiteit betrouwbaar kan worden vastgesteld en burgers zich veilig kunnen bewegen. De afdeling Identiteit zet het beleid uit ten aanzien van registratie van personen in de Basisregistratie Personen (inclusief BSN) en het reisdocumentenstelsel. De afdeling ziet toe op registratie van gegevens op een wijze die maatschappelijk passend en gewenst is en waarbij de dienstverlening en de bescherming van de privacy voorop staat. Het bewaken van de kwaliteit en het tegen gaan van fouten en fraude zijn belangrijke uitgangspunten.

Voorbeelden van dossiers waaraan wij werken:
De BRP wordt steeds aangepast omdat de samenleving dat van ons vraagt. We willen rekening houden met wensen van burgers en andere gebruikers.
Dit kan bijv. gaan over inzien, wijzigen van de eigen gegevens in de BRP of de wijze waarop burgers worden aangeschreven (beste meneer, mevrouw of evt. een neutrale variant).
Daarnaast speelt ook een vraagstuk als dataminimalisatie. Hoe zorgen we dat overheidsinstanties precies de juiste en niet te veel informatie krijgen om hun werk goed te doen.
Onderwerpen als het registeren van gezag, verbeterde van de registratie van arbeidsmigranten etc. horen ook bij de verbetering van de BRP.

Ook het reisdocumentenstelsel wordt steeds aangepast aan de wensen van de samenleving (qua veiligheid en gebruiksgemak, maar bijv, ook het stoppen van geslachtsvermelding). Qua veiligheid wordt gewerkt aan het voorkomen van fraude met identiteitskaarten en paspoorten. Daarnaast speelt een grote ICT-opgave (vernieuwing ICT “achter de balie ”). Waarbij bijvoorbeeld de vraag speelt hoe we het beste zorg kunnen dragen voor het gebruik en uitwisseling van biometrische gegevens.

Kenmerken van de afdeling op beide onderwerpen:

 • Aansturing van grote (ICT) programma's binnen de uitvoering: Toekomst BRP, Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Maatregelen tegen Paspoortfraude en Verbeteren Reisdocumentenstelsel.
 • Voortdurende aanpassing van wetgeving (Wet Basisregistratie Personen, Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, Wet basisadministratie persoonsgegevens BES Paspoortwet, Wet identiteitskaarten BES).
 • Dossiers in de nationale, Europese en Caribische context waar politiek veel belangstelling voor is.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Directie Digitale Overheid
De directie Digitale Overheid werkt aan een slagvaardige, veilige en transparante digitale overheid, die de mens centraal stelt met toegankelijke en betrouwbare dienstverlening en verantwoord datagebruik. Binnen de directie staan op dit moment 3 onderwerpen centraal: de digitale voorzieningen waarmee burgers en ondernemers overheidsdienstverlening kunnen krijgen (Generieke Digitale Infrastructuur), de digitale en fysieke dienstverlening aan burgers en ondernemers en identiteit/paspoorten en de Basisregistratie Personen. De directie is de opdrachtgever voor een aantal grote IT-leveranciers binnen de overheid. Daarnaast wordt binnen de directie een aantal grote programma’s uitgevoerd, zoals Regie op Gegevens, de Wallet en de 1 loketgedachte. Uitgangspunten zijn Europese kaders en de nationale strategieën en agenda’s, in het bijzonder de werkagenda digitalisering. De directie is bovendien verantwoordelijk voor wetgeving om de rechten van burgers en ondernemers te borgen bij digitalisering van de overheidsdienstverlening. Voor dit alles werkt de directie intensief samen met departementen, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anneloes van der Zijde, Coördinerend Beleidsmedewerker

(06) 31 75 30 62

Belqis Gardezy, Senior Beleidsmedewerker

(06) 52 50 30 19

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anne Wagner, HR-adviseur

(06) 31 01 98 17

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Junior) Beleidsmedewerker specifiek voor de dossiers Caribisch gebied

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker “I in het hart”

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd