Junior beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 30 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DIS/2022/03
 • Plaatsingsdatum 12 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het werk
Wil je meewerken aan het realiseren van de agenda van de staatssecretaris van Digitale Zaken? Wil je betrokken zijn bij een ambitieuze agenda waarin een digitale wereld centraal staat die iedereen kan vertrouwen, waar iedereen aan mee kan doen, die iedereen regie geeft op het digitale leven? Zie je een digitale overheid voor je die waardegedreven en open werkt voor iedereen? Kom dan kennismaken met de directie Digitale Samenleving.

Wij zoeken een junior beleidsmedewerker (ook pas-afgestudeerden) die een bijdrage willen leveren aan het beter, veiliger en toegankelijkere maken van de digitale overheid.

De afdeling Identiteit, onderdeel van de directie Digitale Samenleving, waar deze vacature openstaat is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en wetgeving rondom de vaststelling, vastlegging en het bewaken van iemands identiteitsgegevens. Daarmee maken wij de interactie tussen burger en overheid mogelijk en faciliteren wij het maatschappelijk en economisch verkeer.

Concreet gaat het om de onderwerpen

 • Bescherming identiteitsgegevens burgers (veiligheid, privacy en rechtszekerheid, burgerservicenummer)
 • Overheden en semi-overheden voorzien van die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken (BRP)
 • Het Reisdocumentenstelsel (paspoorten/id kaarten)
 • Digitale identiteit (wallet)
 • Toegang tot het digitale stelsel (oa. Digid).

Wie zoeken wij?
Als beleidsmedewerker ben je breed inzetbaar en werk je aan vraagstukken die zowel juridisch, politiek als bestuurlijk van aard zijn. Affiniteit met financiële vraagstukken en ICT is pré.

Vereist zijn kennis en ervaring om binnen en met het team, maar met een stevige mate van zelfstandigheid, onderdelen van deze activiteiten te trekken en tot uitvoering te brengen. Dat vergt analytisch vermogen en intellectuele creativiteit. Maar ook gemotiveerd zijn voor vernieuwing, met een focus op concrete acties en oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van en binnen (wettelijke) kaders. Je hebt belangstelling voor de politieke invloed die het beleidswerk op een ministerie met zich meebrengt.

Als beleidsmedewerker word je dossierhouder van een aantal dossiers. Je werkzaamheden bestaan uit: verzamelen en bijhouden van relevante kennis en informatie voor je dossiers, meedenken over oplossen van vraagstukken in je dossiers. Het schrijven van beleidsnota’s, Kamerstukken, beantwoorden van Kamervragen, deelnemen aan (inter)departementale overleggen en overleggen met stakeholders en daar de belangen van de afdeling inbrengen en zeker stellen, Woo verzoeken behandelen, beleidsprocessen begeleiden zowel intern als extern, adviseren over uitleg van relevante wet- en regelgeving en de woordvoering van informatie voorzien.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Digitale Samenleving richt zich specifiek op de digitale transitie van de overheid en het waarborgen van publieke waarden en grondrechten op het gebied van digitalisering voor de samenleving, zoals eerlijk, innovatief, inclusief en veilig. Ook heeft de directie een rol in de generieke basisinfrastructuur primair voor digitale dienstverlening. Digitalisering stopt niet bij de grenzen van Nederland. Het mondiale karakter van de digitale transformatie en de complexiteit daarvan vereisen internationale samenwerking.

Missie directie Digitale Samenleving
Steeds meer burgers en bedrijven kunnen op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee doen, waarbij hun grondrechten en publieke waarden worden beschermd.

Visie directie Digitale Samenleving
We bieden burgers een betrouwbare digitale identiteit om hun zaken te kunnen regelen.
Digitale Identiteit

We beschermen de grondrechten van burgers en bedrijven in de digitale samenleving en dragen bij aan het versterken van de democratie, ook als burgers en bedrijven niet kunnen en willen deelnemen aan de digitale samenleving.
Digitale Grondrechten

We zorgen dat de digitale interactie in de samenleving op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.
Digitale Overheid

Afdeling Identiteit & Toegang

Burgers, bedrijven en de overheid hebben er belang bij dat de identiteit van burgers betrouwbaar vastgesteld en vastgelegd wordt. Het wordt van steeds groter belang dat ook in de digitale wereld iemands identiteit betrouwbaar kan worden vastgesteld en burgers zich veilig kunnen bewegen. De afdeling Identiteit ziet er op toe dat er bij het gebruik van gegevens van burgers door overheid en private partijen voldoende oog is voor de bescherming van de privacy. Tevens ontwikkelt de afdeling instrumenten om identiteitsfraude tegen te gaan en slachtoffers van identiteitsfraude te kunnen helpen.

De afdeling Identiteit & Toegang bestaat uit circa 20 mensen. We werken intensief samen en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid. De “deuren” staan open. Collegialiteit, betrokkenheid en gezelligheid zijn belangrijk. Iedereen krijgt de ruimte en fouten maken mag.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gé Linssen

06-11376953

Sandra Lentjes

06-52809285

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

2 enthousiaste (senior) beleidsmedewerkers Arbeidsvoorwaarden en Pensioen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Breed inzetbare coördinator directie Wonen, afdeling koop- en kapitaalmarkt

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Breed inzetbare beleidsmedewerkers Wonen

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd