Junior adviseur windenergie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 5 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20181102_10
 • Plaatsingsdatum 11 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Nederland zet in op wind als belangrijkste bron van duurzame energie. Hiervoor ontwikkelt het bedrijfsleven in hoog tempo grootschalige windturbineparken. Als junior adviseur windenergie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leg jij daar de basis voor. Zo draag je in de lijn van het Klimaatakkoord actief bij aan een duurzame toekomst.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waar jij de ruimte krijgt om je handen als adviseur windenergie uit de mouwen te steken, heeft een prominente rol bij de realisatie van windparken op de Noordzee en op land. Wij maken windparken bouwrijp, schrijven tenders uit, organiseren veilingen en verstrekken de vergunningen. Daar gaat altijd intensief onderzoek aan vooraf.

De lat ligt hoog. Het regeerakkoord voorziet in een uitbreiding met minimaal tien gigawatt aan windvermogen op zee voor 2030. Voor de realisatie van wind op land zijn het rijk en provincies overeenkomen dat in 2020 zesduizend megawatt opgesteld vermogen operationeel is. Hier zijn diverse overheids- en marktpartijen bij betrokken, verenigd in het kernteam Wind op Land. De realisatie van windturbines op land kent veel voetangels en klemmen. Onze rijksdienst speelt een sleutelrol in het oplossen van problemen en creëren van draagkracht.

In de ontwikkeling van windenergievoorzieningen op zee draag jij als adviseur windenergie bij aan het plannen, aanbesteden en begeleiden van de locatiestudies. Je bent betrokken bij tientallen studies, waarvoor RVO.nl in overleg met externe experts en de sector de specificaties opstelt en potentiële uitvoerders zoekt.

Jij houdt je specifiek bezig met het aanbesteden van de studies en het uitvoeren van het contractmanagement. Taken die hiermee samenhangen, zijn onder meer:

 • opstellen van gespreksverslagen van technische besprekingen;
 • bijhouden van de planning en het budget en het organiseren;
 • coördineren van kwaliteitscontroles door in- en externe experts;
 • zorgen voor afstelling tussen het projectteam en diverse nationale en internationale partijen, onder meer door bij te dragen aan workshops en informatiebijeenkomsten.

Je werkzaamheden voor windprojecten op land richten zich voor een groot deel op het helpen oplossen van knelpunten. Je werkt nauw samen met de senior adviseur die betrokken is bij alle technische vragen die samenhangen met de realisatie van windprojecten. Je verdiept je in de materie en slaat een brug tussen de techniek en beleidsmakers en marktpartijen.

Je werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid va de directies Nationale Programma's en Kernprocessen NL. Je standplaats is Utrecht.

Functie-eisen

 • Je hebt ten minste een hbo-/wo-werkniveau en een technische achtergrond.
 • Je hebt een technische of bèta-opleiding (bachelor/master) voltooid.
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met duurzame energie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met contractmanagement.
 • Je hebt de vereiste vaardigheden om verslagen op te stellen van technische besprekingen, ook in de Engelse taal.
 • Je hebt ervaring met of belangstelling voor het organiseren van workshops en informatiebijeenkomsten voor externen. Dit is een belangrijk onderdeel van de functie.
 • Je legt gemakkelijk contacten en drukt je vlot en begrijpelijk uit, mondeling en schriftelijk.
 • Je beheerst de Engelse taal uitstekend en werkt moeiteloos in een internationale context.
 • Je bent bekend met relevante reken-, planning- en projecttools, zoals Excel en MS-Project. Je hebt bovendien affiniteit met werken in databases.
 • Je werkt projectmatig en resultaatgericht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 5 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als adviseur windenergie werk je in het team Duurzame Energie Wind van de directie Nationale Programma’s. Het werkpakket van dit team bestaat grotendeels uit het programma Integrale Stimulering Duurzame Energie, dat we uitvoeren met vijf teams vanuit de directies Nationale Programma's en Kernprocessen NL. Je werkt ongeveer twee derde van je tijd voor het projectteam Wind op Zee en een derde voor het projectteam Wind op Land.

Projectteam wind op zee
Het projectteam bestaat uit circa twintig adviseurs en maakt gebruik van externe specialisten in diverse werkgebieden. Het team werkt vanuit Utrecht en Zwolle. In Utrecht werken we aan alle bodem-, water- en windonderzoeken. Communicatie van onderzoeksresultaten verloopt via de website http://offshorewind.rvo.nl/ en via webinars en workshops. In Zwolle werken we aan de tenders en vergunningen van de geplande windgebieden. Per jaar organiseren we een tender voor twee windparken van 350 megawatt, met een investeringsvolume van circa € 1,5 miljard.

Projectteam Wind op Land
Het projectteam Wind op Land bestaat uit zes adviseurs en één ondersteuner. Een belangrijke taak van het team is de monitor Wind op Land. Vier accounthouders houden van alle windprojecten in Nederland de voortgang bij en rapporteren dat jaarlijks aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening.

RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties. Ook zijn er taken van de Productschappen, VIR, DLG en PIANoo ondergebracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolein van der Made, Manager team Duurzame Energie Wind

06-30157209

Ruud de Bruijne (RVO-projectleider Windenergie op zee)

06-5142 5041

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Accountmanager intellectueel eigendom hoger (beroeps)onderwijs

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Procescoördinator Plattelandsontwikkelingsprogramma

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden