Junior adviseur implementatie NEN-ISO 41001

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.885
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 1 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 2383
 • Plaatsingsdatum 10 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en enkele andere rijksdiensten. Managementsysteemnormen zijn daarbij van cruciaal belang. Ben jij een kei op het facilitaire terrein en houd je van pionieren? Grijp dan nu je kans. Als junior adviseur implementeer jij de nieuwe managementsysteemnorm NEN-ISO 41001. Zodat ons primaire proces nóg beter draait.

Als Facilitair Bedrijf willen we onze basis versterken en daarom verbetering en ontwikkeling onderdeel laten worden van onze reguliere processen. Daarbij vinden we het belangrijk om duidelijk aan te geven hoe we meerwaarde leveren aan het primaire proces. Het inrichten en implementeren van de NEN-ISO 41001-norm draagt hier in belangrijke mate aan bij.

De NEN-ISO 41001-managementsysteemnorm is nieuw in het facilitaire werkveld en ook nieuw voor het Facilitair Bedrijf. Als junior adviseur ga je samen met een adviseur organisatieontwikkeling aan de slag met het opzetten en implementeren van deze norm binnen de organisatie. Eén van de adviseurs organisatieontwikkeling van het Facilitair Bedrijf voert de regie op dit onderwerp en begeleid jou bij de uitvoering van deze opdracht. Het streven? Om binnen anderhalf tot twee jaar gecertificeerd te zijn.

Jij levert een samen met relevante partijen afgestemd plan van aanpak, dat je ook uitvoert. Dit plan van aanpak leidt in elk geval tot een goed overzicht van de eisen en richtlijnen waar we aan dienen te voldoen om ons te certificeren voor de NEN-ISO 41001. Ook een advies over de te ondernemen stappen en wat daarbij nodig is om in aanmerking te komen voor certificering hoort hierbij, evenals een implementatieplan met GROTIK-elementen (geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit). Tot slot zorg jij voor draagvlak voor en afstemming over de implementatie en integrale planning, onder andere in de vorm van werkafspraken met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur op het gebied van facilitymanagement of bedrijfskunde. Een masterdiploma op deze terreinen is een pre.
 • Je hebt inzicht in facilitaire en managementprocessen.
 • Je hebt enige ervaring met normeringen.
 • Je hebt een kritische, onderzoekende en kwaliteitsgerichte houding.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8, schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.885 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Het gaat om een (project)functie van tijdelijke aard. Na afronding van het project is er geen mogelijkheid tot instroom.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Shared Service Center (SSC DJI) is in 2005 opgericht en is de uitvoeringsorganisatie voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het SSC DJI is verantwoordelijk voor de uitvoering van het DJI-beleid voor alle inrichtingen en vestigingen.

Het SSC DJI is opgericht om ondersteunende processen te verzorgen op het gebied van personeel en organisatie, financieel beleid en beheer, het Inkoop Uitvoeringscentrum en het Competence Center. Vanaf 2016 is hier het Facilitair Bedrijf DJI (FB DJI) aan toegevoegd.

FB DJI is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en enkele andere rijksdiensten. Met een breed pakket aan dienstverlening is het een interessante werkgever: van maaltijden en 24/7-zorg voor gedetineerden tot hoogwaardige voorzieningen voor rijksambtenaren in verzamelkantoren. De organisatie bestaat bijna drie jaar en de basis staat. Tijd voor de volgende fase: een krachtige doorontwikkeling.

Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners facilitymanagement. Naast DJI zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Zo faciliteert het FB DJI onder andere de rijksonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieronder vallen ook de zogenaamde specialties, de penitentiaire inrichtingen. Het FB DJI levert adequate facilitaire producten en diensten ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende DJI-onderdelen. Waar nodig borgen wij ook de verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces. Binnen DJI betekent dit bijvoorbeeld de inzet van gedetineerden of patiënten in de facilitaire processen. Behalve voor de DJI-organisatie, kunnen ook andere onderdelen binnen de Rijksoverheid gebruikmaken van onze dienstverlening. De directeur van het SSC DJI is verantwoordelijk voor het FB DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw V. Jong, Sr. Adviseur Organisatieontwikkeling

06-30367827

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Windowsbeheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior software-engineer / Oracle-ontwikkelaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior Linux-beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden