Junior adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 21 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-05
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Junior adviseur beleidscontrol zijn vraagt niet alleen iets van jouw deskundigheid, maar ook van jouw durf. Voor de beleidsdirectie ben je namelijk een belangrijke sparringpartner. Mede dankzij jou is en blijft de afdeling Beleidscontrol in Den Haag in control als dé concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Je bent verantwoordelijk voor het controleren van uitgaven op het gebied van personeel en materieel van het ministerie van Financiën. Je adviseert over afwisselende dossiers op het gebied van bedrijfsvoering en toetst op budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Jouw doel: zorgen dat het ministerie van Financiën ‘in control’ is door goed inzicht te geven in de budgetten.  

Bij de coördinatie van de interne planning-en-controlcyclus voer je ondersteunende werkzaamheden uit en je draagt bij aan de concernrapportage. Je haalt daartoe de benodigde informatie op en maakt je complexe dossiers snel eigen. Met die gebundelde kennis geef je aanbevelingen over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en zorg je voor goede managementinformatie. Daarin werk je intensief samen met de financieel managementadviseurs van het team Financiën.

Binnen de hoofddirectie ben je onderdeel van de afdeling Beleidscontrol. Hier werk je in een prettig en collegiaal team dat bestaat uit twintig collega’s. Wat jouw functie extra leuk maakt, is dat je in het hart van bedrijfsvoering werkt. Hier krijg je de kans jezelf te ontwikkelen tot een gedegen controller.

De hoofddirectie heeft de afgelopen periode een uitdagende veranderopgave doorlopen en wil als concerncontroller nog meer toegevoegde waarde leveren. De control met betrekking tot het departement is verder versterkt, waaronder de control op de bedrijfsvoering. Werken bij Financieel-Economische Zaken betekent niet alleen dat je je deskundigheid in de zin van vakkennis toont, maar ook bijvoorbeeld durf. Dit doe je door (afwijkende) standpunten in te nemen en te verdedigen, en creatieve oplossingen te bedenken.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond in een financieel-economische of bedrijfseconomische studierichting.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met controlwerkzaamheden.
 • Je hebt affiniteit met financiën en control, bij voorkeur op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Je hebt een kritische en tegelijkertijd constructieve houding waarbij je op een prettige manier binnen en buiten de afdeling samenwerkt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 27 februari 2020.
 • We nemen je sollicitatie graag in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.
 • Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Marieke Willems (waarnemend plv. afdelingshoofd Beleidscontrol) via 06 – 23 83 13 45.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid.

Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Beleidscontrol

Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met ongeveer twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doelmatig en doeltreffend zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol beoordelen we bijvoorbeeld de verkoop van ABN AMRO en wijzigingen in de dividendbelasting, maar ook de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne planning-en-controlcyclus en een externe (begrotings)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli en controleert of de directies hiervoor kwalitatief goede stukken opleveren. De deadlines voor deze cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar, maar aan de andere kant zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook streng op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar HDFEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Willems, Waarnemend plaatsvervangend afdelingshoofd Beleidscontrol

06-23831345

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

06-50158656

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Publieksvoorlichter

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker treasury en schuldmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker / secretaris beroepen in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)