• Den Helder
 • HBO oude stijl
 • 38 uur
 • €3.430 - €5.475 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 475451, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Help het Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder in de transitie naar een datagedreven organisatie! Als junior adviseur datamanagement en governance heb jij een uitdagende functie op het snijvlak van IT en de businesstoepassingen hiervan.

Aan waardevolle data geen gebrek. Waar we nu op inzetten is datamanagement en governance. Op deze terreinen is veel winst te behalen. Jij gaat de transitie waar we in zitten begeleiden en versnellen. In jouw baan combineer je je kennis van moderne informatiesystemen met je drive om (business)processen op te stellen en uit te rollen. Dit doe je zowel in concrete cases, waarbij je de werkvloer helpt met datamanagementuitdagingen, als in beleidsvraagstukken, waarbij je generieke governance omzet in bruikbare richtlijnen en regels voor het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

Jouw taken

 • Je doet onderzoek naar verbeterpunten in de bedrijfsvoering en formuleert op basis hiervan verbetervoorstellen en aanbevelingen.
 • Je neemt deel aan projectgroepen om verbeter- en verandervoorstellen in de bedrijfsvoering te implementeren.
 • Je voorziet je collega’s binnen het CZSK van kennis en kunde op het gebied van bedrijfsvoering, informatievoorziening en projectmanagement. Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen bezoek je symposia, lees je vakliteratuur en onderhoud je contact met collega’s bij andere Defensieonderdelen.
 • Je draagt bij aan de interne bedrijfsvoering van het bureau Advies en Projecten, onder andere door bedrijfsvoeringsonderzoeken en projecten te evalueren, het handboek bedrijfsvoering te verbeteren en kwaliteitsnormen te ontwikkelen en bewaken. Voor collega’s fungeer je als klankbord op dit gebied.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de afdeling Bedrijfsvoering en Informatievoorziening van het Commando Zeestrijdkrachten. Jouw afdeling oordeelt en adviseert over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en ondersteunt het commando bij de inrichting en besturing van de bedrijfsvoeringsprocessen. Daarnaast waarborgen en bevorderen we een integrale veilige informatievoorziening voor de primaire, besturende en ondersteunende processen. De hoofdvestiging van je afdeling bevindt zich in Den Helder. 

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Commando Zeestrijdkrachten
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Daarnaast voert het CZSK civiele overheidstaken uit in Nederland en het Caribisch gebied.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ (TD) H. Flaman, Hfd Pao,

06 51015297

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur SAP

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior adviseur integrale bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior adviseur integrale bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)