• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 23 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SG 22-56
 • Plaatsingsdatum 28 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als IT-servicemanager bouw je aan een goede (samenwerkings)relatie met onze interne klanten en het management van onze directies. Je vervult een adviserende en trekkende rol in het vertalen van vraagstukken naar IT-oplossingen voor onze organisatie. Zo bouw je vanuit Den Haag mee aan de informatievoorziening van de toekomst van het ministerie van Financiën.

Het maken en onderhouden van service-afspraken met directieleden van de directies van het beleidsdepartement van Financiën: daarvoor ben je verantwoordelijk. Jouw doel? De huidige kwaliteit van de dienstverlening handhaven én verder ontwikkelen. Je schakelt veel met je klanten, zoekt proactief de verbinding en bouwt zo een goede relatie op met jouw klanten. Hierdoor weet jij als geen ander wat er speelt bij de directies, ben je op de hoogte van hun uitdagingen en weet je waar IT-knelpunten zitten.

Daarnaast daag je de interne organisatie uit om de klanttevredenheid continu te verbeteren. Je weet hoe je collega’s hierin kunt enthousiasmeren en doet dit op een positieve en oplossingsgerichte manier. Hiervoor onderhoud je nauwe contacten met alle relevante partijen in de keten. Bijvoorbeeld met de chief information officer van het beleidsdepartement, de chief information security officer, adviseurs informatievoorziening en de diensten- en leveranciersmanagers om een ongestoorde dienstverlening aan de business te realiseren.

Ook heb je nauw contact met klanten en gebruikers over de performance van de dienstverlening, wensen en mogelijkheden voor innovatieve projecten en eventuele operationele problemen. Vanzelfsprekend werk je ook veel samen met de andere twee servicemanagers, diensten- en leveranciersmanagers en innovatiemanagers.

Jouw taken op een rij

 • Je hebt een belangrijke adviserende en sturende rol in het vertalen van IT-vraagstukken naar oplossingen voor alle gebruikers binnen het beleidsdepartement.
 • Je denkt kritisch mee met de klant en de eenheid Informatisering om de beste oplossing voor de organisatie te kiezen.
 • Je maakt samen met jouw interne klant de gewenste dienstverlening inzichtelijk en beheert servicemanagementprocessen.
 • Je maakt serviceafspraken met de business, en onderzoekt en rapporteert over de (status en voortgang van) geleverde diensten in relatie tot de serviceafspraken. Jij zorgt dat deze afspraken volgens de verwachtingen worden overeengekomen, en aan de andere kant volgens afspraak worden geleverd. Waar nodig doe je ook verbetervoorstellen.
 • Je analyseert waar de klantverwachting niet aansluit bij de contractuele afspraken en geleverde dienstverlening, en bedenkt en stuurt op realistische oplossingen en maatregelen om de verschillen tussen de dienstverlening en de klantverwachting zo snel mogelijk te dichten.
 • Je leidt nieuwe dienstverleningsverzoeken van a tot z in goede banen, van behoeftestelling tot een werkbaar contract.
 • Je vertaalt de behoefte van de klant naar beschikbare en/of nieuwe IT-oplossingen. Bij nieuwe behoeftes zorg je ervoor dat de behoefte duidelijk is, zodat contract- en leveranciersmanagers in samenwerking met onze leveranciers feitelijke dienstverlening en producten kunnen leveren. Bovendien zorg je ervoor dat het hele traject van de behoefte naar een dienst of product tot en met de daadwerkelijke (onverstoorde) levering daarvan op rolletjes loopt.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Wij adviseren en ondersteunen het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. We hebben onze werkprocessen verdeeld over drie eenheden, waaronder de eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat uit het CIO-office en de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. Onze missie: de best mogelijke informatievoorziening leveren voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde voor de afnemer hierin centraal.

Centraal in ons handelen staan:

 • Verbinden. Dit doen we vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, en voor de medewerkers en managers van het beleidsdepartement. Hierbij richten we ons op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen. Van complexiteit naar eenvoud. We passen best practices toe, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen. We versterken de informatiefunctie, moderniseren de technische infrastructuur en digitaliseren verdergaand. Ook introduceren we nieuwe agile-werkmethodieken en verkennen we innovaties. Toekomstige ontwikkelingen proberen we uit en we anticiperen hierop.

Team Dienstenmanagement
Jouw team Dienstenmanagement is binnen de eenheid Informatisering verantwoordelijk voor het serviceportfolio. Vanuit dit portfolio voeren we de regie over alle bestaande dienstverlening op het gebied van informatievoorziening voor het beleidsdepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld dat zich richt op klanten. Diensten- en leveranciersmanagement focust op de leverende partijen en de inrichting van de ondersteunende serviceprocessen.

Vanuit het projectenportfolio regisseert het CIO-office alles rondom de nieuwe dienstverlening aan het beleidsdepartement. Waar de taakvelden portfoliomanagement en projectmanagementsupport zich richten op de nieuwe en lopende projecten, richt innovatiemanagement zich vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoeften binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Liedekerken

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Aysun Durmaz-Yilmaz

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Solutionarchitect

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise-architect

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur documentaire digitale informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd