• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer SG 20-31
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Informatiesystemen goed laten functioneren is topprioriteit. Het gaat immers om de voorzieningen waarmee de rijksambtenaren van het ministerie van Financiën dagelijks werk kunnen doen; van de operationele uitvoering tot de ambtelijke top. Jouw werk als IT-servicemanager heeft direct impact op de 1800 gebruikers van ons ministerie. Daarmee bouw je vanuit Den Haag mee aan de informatievoorziening van de toekomst van Financiën!

Als IT-servicemanager ben jij de spin in het web die bouwt aan een goede (samenwerkings)relatie met onze interne klanten, het management van onze directies. Je bent verantwoordelijk voor alle lopende dienstverlening en vervult hierin een trekkende rol. Betrouwbaarheid, continuïteit, klantgerichtheid, efficiëntie, doorlooptijd en wendbaarheid van veelal IT-gerelateerde dienstverlening heb jij continu goed voor ogen.

Jij bent verantwoordelijk voor alle afspraken met klanten, onze directoraten-generaal. Jouw doel is de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven en verder te verbeteren. Daarvoor schakel je veel met je klanten, zoek je proactief de verbinding en bouw je zo een goede relatie op met jouw interne klanten. Hierdoor weet jij als geen ander wat er speelt bij de directies, ben je op de hoogte van hun uitdagingen en weet je waar knelpunten zitten. Ook weet jij waar uitbreiding, verbetering, vervanging of vernieuwing wenselijk en nodig is. Je stelt hun behoeftes vast, helpt met het scherp krijgen van de vraag en vertaalt die naar de werkelijke behoefte op ICT-gebied. Ook toets je deze op haalbaarheid en weet je zo de mogelijkheden voor innovatie te identificeren. Kortom: Je geeft richting aan (mogelijke) veranderingen en coördineert daarbij de bijdrage van diverse partijen. Een zelfstandige functie waarbij je van ons alle ruimte krijgt om jouw klant op maat te helpen.

Als IT-servicemanager ben je ook aan zet als zich grotere verstoringen voordoen. Hiervoor draai je maandelijks 24/7-bereikbaarheidsdiensten. Je ziet toe op adequate en snelle oplossing. Achteraf evalueer je grondig en zie je erop toe dat structurele verbetermaatregelen worden gerealiseerd.

Daarnaast daag je de interne organisatie uit om de klanttevredenheid continu te verbeteren. Je weet hoe je je collega’s hierin moet enthousiasmeren en je doet dit op een positieve en oplossingsgerichte manier. Hiervoor onderhoud je nauwe contacten met alle relevante partijen in de keten. Bijvoorbeeld met de adviseur strategie en innovatie (CIO-office) en de diensten- en leveranciersmanagers om een ongestoorde dienstverlening aan de business te realiseren. Ook heb je nauw contact met klanten en gebruikers over de performance van de dienstverlening, wensen en mogelijkheden voor innovatieve projecten en over eventuele operationele problemen.

Dit zijn onder meer jouw taken

 • Je hebt een belangrijke adviserende en sturende rol in het vertalen van IT-vraagstukken naar een oplossing voor onze 1800 gebruikers binnen Financiën.

 • Je maakt samen met jouw interne klant de gewenste dienstverlening inzichtelijk en beheert servicemanagementprocessen.

 • Je maakt serviceafspraken met de business, en onderzoekt en rapporteert over de (status en voortgang van) geleverde diensten in relatie tot de serviceafspraken. Jij zorgt dat ze conform verwachting zijn overeengekomen, en aan de andere kant conform afspraak geleverd worden. Je analyseert waar de klantverwachting niet aansluit bij de contractuele afspraken en geleverde dienstverlening en bedenkt realistische oplossingen en maatregelen om de gaps tussen de dienstverlening en de klantverwachting zo snel mogelijk te dichten.

 • Je zorgt voor de vertaling van gewenste diensten en producten naar feitelijke dienstverlening en producten. Bovendien zorg jij ervoor dat het hele traject van de behoefte naar een dienst of product tot en met de daadwerkelijke (onverstoorde) levering daarvan op rolletjes loopt.

 • Je fungeert als escalatiepunt voor je interne klant, vooral op het gebied van de on-going-business. Hierin werk je nauw samen met gebruikersondersteuners.

 • Je analyseert en bespreekt knelpunten in de dienstverleningsketen, pleegt interventies waar nodig en draagt oplossingsadviezen aan. Hierbij werk je nauw samen met testmanagers, projectleiders en innovatiemanagers voor het oplossen van incidenten en implementeren van structurele verbeteringen.

 • Je inventariseert, bepaalt en prioriteert de werkzaamheden met betrekking tot het oplossen van incidenten en het beheer van applicaties.

 • Je accepteert nieuwe applicaties, bereidt technische implementatie voor, begeleidt implementatie, signaleert fouten en problemen bij gebruik en implementatie, en draagt zorg voor de oplossing hiervan.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur met een ICT- of bedrijfskundige achtergrond.

 • Je hebt ervaring met projectmanagement en procesmatig werken en bij voorkeur meerdere jaren ervaring in een soortgelijke rol.

 • Je hebt kennis van en ervaring met IT-servicemanagementprocessen zoals ITIL.

 • Je bent bij voorkeur gecertificeerd IT-servicemanager of je bent bereid dit te behalen.

 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met (en waar relevant ook certificaten) een van de volgende gebieden: Projectmanagement Foundation, PRINCE2 Foundation of vergelijkbaar, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002, professional scrum-master.

 • Je weet bij voorkeur een brug te slaan tussen technologie en gebruikers.

 • Je bent gericht op samenwerking en bent een verbinder pur sang.

 • Je vindt het leuk om een breed netwerk op te bouwen en te onderhouden.

 • Je bent organisatie- en politiek sensitief, omgevingsbewust en voelt goed aan wat er speelt bij je klanten. Daarbij denk je in mogelijkheden en durf je als de situatie daarom vraagt buiten de lijntjes te kleuren.

 • Jij weet door jouw assertiviteit, daadkracht en vasthoudendheid resultaten te behalen, anderen te overtuigen en draagvlak te creëren voor je plannen.

 • Je bent in staat om zowel binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld als in de uitvoering belangen af te wegen om zo tot een gedegen oordeel en advies te komen, waarbij je kritisch en onafhankelijk durft te zijn.

 • Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, weet draagvlak voor je plannen en ideeën te creëren, en bent in staat om veranderingen in de praktijk door te voeren.

 • Je krijgt energie van ad-hoc werkzaamheden en snel en adequaat problemen oplossen, en het stellen van prioriteiten is je tweede natuur.

 • Je bent beschikbaar voor 24/7-bereikbaarheidsdiensten. Op ingeroosterde dagen ben je beschikbaar om escalaties op te vangen die zich in dienstverlening voordoen. Week op week af, ook in het weekend en avonduren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als IT-servicemanager werk je veel in de nabijheid van klanten en daardoor ben je niet gebonden aan ‘vaste’ werkplekken en –tijden. Ook een of twee dagen thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. De keuze is aan jou.
 • Het gaat om een doorlopende vacature. We beoordelen wekelijks de binnengekomen sollicitaties, zodat jij snel weet of we een match zien en waar je aan toe bent. Als wij de geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature mogelijk eerder.
 • Bereikbaarheidsdiensten zijn onderdeel van de functie. Een toelage onregelmatige diensten is van toepassing.
 • De directie Bedrijfsvoering reorganiseert zich voor de versterking die nodig is om bij te dragen aan de veranderende relatie van het kerndepartement met de Belastingdienst. Vanuit het oogpunt van strategisch personeelsmanagement worden alle functies bij de directie daarom regelmatig ‘geschouwd’ om herwaardering van functies mogelijk te maken. Het kan dus zijn dat functiebestanddelen in deze functie nog wijzigen. Wanneer deze wijzigingen substantieel zijn, is herwaardering aan de orde.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Wij adviseren en ondersteunen het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. De werkprocessen van de directie zijn verdeeld over drie eenheden, waaronder de eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat naast de CIO-office uit de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. De eenheid heeft als missie de best mogelijke informatievoorziening te zijn voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde voor de business centraal.

Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd om vanuit daar weer ingezet te worden om maatwerk te bieden. Hierdoor is afstemming tussen de behoeften van gebruikers en het benutten van de mogelijkheden van vaak innovatieve oplossingen cruciaal. Ook werken we mee aan de totstandkoming en het beheer van rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van producten en diensten plaatsvinden. We behartigen de belangen van het kerndepartement en vertalen de rijkskaders door naar departementale kaders. Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het kerndepartement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: versterken van de informatiefunctie, het moderniseren van technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen, en uitproberen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Team Diensten Management
Het team Diensten Management is binnen de eenheid Informatisering verantwoordelijk voor het service- en projectenportfolio. Vanuit het serviceportfolio wordt de regie gevoerd over alle bestaande dienstverlening op het gebied van informatievoorziening voor het kerndepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld dat gericht is op klanten. Ons diensten- en leveranciersmanagement is gericht op leverende partijen en bij assurancemanagement ligt de focus op de kwaliteit van de dienstverlening.

Vanuit het projectenportfolio regisseert het team Diensten Management alles omtrent nieuwe dienstverlening aan het kerndepartement. Waar de taakvelden portfoliomanagement- en projectmanagementsupport zich richten op de nieuwe en lopende projecten, richt innovatiemanagement zich vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoeften binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt. Het team werkt met een vaste kern en een flexibele schil. Vanuit die gedachte wordt bijvoorbeeld flexibel invulling gegeven aan projectarchitectuur en andere (project)disciplines zoals test- en projectmanagement.

 

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jerry Manduapessy, Teamcoördinator van Dienstenmanagement

06-31783183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker dienstenmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider IT-audit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Azure Cloud en Stack beheerder 3e Lijn

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)