IT Security Officer

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 3 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD22/NCTV/220362
 • Plaatsingsdatum 17 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als IT Security Officer help je de NCTV op tactisch niveau met het meewerken aan en adviseren over de uitvoering en toepassing van technische ontwikkelingen. Je draagt zorg voor de realisatie, aanschaf en/of implementatie van diverse applicaties, waaronder een LMS, ISMS, SIEM, PAM en IAM. Je draagt verder bij aan de nazorg van diverse IT projecten. Je adviseert over mogelijk te nemen maatregelen, beoordeelt voorgestelde maatregelen door andere netwerkpartners en leidt en ondersteunt de doorontwikkeling van bestaande applicaties. Verder levert de IT Security Officer een bijdrage aan de ontwikkeling van het beveiligingsbeleid. De IT Security Officer ondersteunt indien nodig de opdrachtgever bij de implementatie van de opdracht, ziet toe op de uitvoering van het P.v.E of P.v.A. en ziet toe op de uitvoering van de opdracht door derden.

Wat ga je doen?

 • Information Security Management System (ISMS) nader invullen en maatregelen laten uitschrijven en implementeren.
 • Ondersteunen in het aanschaffen en implementeren van een Security Information and Event Management systeem (SIEM).
 • Ondersteunen bij en adviseren over de implementatie van Privileged Access Management (PAM).
 • Het ondersteunen en adviseren over de implementatie van Identity Acces Management (IAM).
 • Ondersteunen bij de aanschaf en implementatie van een LMS.
 • Inhoudelijk advies uitbrengen over te treffen (informatie)beveiligingsmaatregelen voor diverse projecten binnen de NCTV in samenwerking met de BVC.
 • Coördineren van het proces tot advisering en besluitvorming over de beveiligingsmaatregelen voor diverse projecten binnen de NCTV.
 • Opstellen en toezien op de uitvoering van het P.v.A. en/of P.v.E bij nieuwe en bestaande projecten.
 • Het verbeteren van het applicatieportfolio van de NCTV.
 • Ontwikkelen en uitschrijven van processen ten behoeve van de informatiebeveiliging van de NCTV.
 • Het beheren en borgen van het beleid securitytesten.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een intern informatiebeveiliging auditplan.
 • Inrichten van diverse (trend en MT) rapportages over informatiebeveiliging, incidenten en voortgang.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert het primaire proces van de NCTV. Zij biedt de gehele NCTV ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering, in het bijzonder op de volgende taakgebieden: personeelsaangelegenheden, informatievoorziening, ict-ontwikkeling en -beheer, financiën, beveiliging, huisvesting en facilitaire zaken. De kern kent een aantal reguliere werkprocessen (P&C-cyclus, HR, beheer en uitvoering) en werkt daarnaast projectmatig aan diverse specifieke opgaven en NCTV-brede projecten.
De bedrijfsvoering van de NCTV wordt, zoals de meeste onderdelen van het departement, voor een belangrijk deel ondersteund door de zogenaamde concerndienstverleners. Gezien de bijzondere positie van de NCTV, de hoge eisen die er worden gesteld aan de beveiliging en de vertrouwelijkheid van veel informatie waarmee de NCTV werkt, is een deel van de bedrijfsvoering, vooral op het gebied van de informatievoorziening en ICT bij de kern bedrijfsvoering zelf belegd.
Bij de kern Bedrijfsvoering werken ongeveer 20 adviseurs in specialistische functies in hecht teamverband met elkaar. Op alle onderdelen van bedrijfsvoering is continue verbetering gewenst. De interne sturing en verantwoording van de NCTV is in de afgelopen periode sterk geprofessionaliseerd, maar zal de komende periode verder worden doorontwikkeld. Ook de verbetering van de HR-functie, aan de hand van het strategische personeelsplan van de NCTV, is een opgave voor de komende jaren. Daarnaast is op het gebied van de informatievoorziening, de ICT-ontwikkeling en het ICT-beheer een verdere professionalisering nodig.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afdeling Bedrijfsvoering NCTV

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Bedrijfsvoering NCTV

Solliciteren?

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Chief Information Security Officer (CISO)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Information Security Officer

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd