Instructeur lichamelijke opvoeding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.405 - €3.135
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Sport / recreatie
 • Reageren voor 26 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 7167
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Justitieel Complex Schiphol (JCS) huisvest diverse regimes: preventief gehechten en arrestanten. Daarnaast is er een ‘bolletjesslikkersafdeling’. Bij ons in Badhoevedorp geef jij als instructeur lichamelijke opvoeding een zinvolle invulling aan de lichamelijke beweging van deze gedetineerden. Maar ook het personeel kan op jouw didactische skills bouwen.

Naast het verzorgen van sportactiviteiten aan gedetineerden, draag je via weerbaarheidstrainingen bij aan het overbrengen van kennis en vaardigheden aan het executieve personeel. Tijdens de sportlessen bewaak je de fysieke veiligheid van de gedetineerden. Je bent penitentiair scherp en treedt corrigerend op als er spanningen of conflicten zijn tussen gedetineerden. Je hebt tijdens jouw werk dan ook voortdurend een de-escalerende rol.

Je observeert en rapporteert bijna dagelijks over de voortgang van de gedetineerden bij de sport, met name over de houding en het gedrag tijdens de sportmomenten (zaalsport en/of fitness). En je neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO) van de diverse leefafdelingen. Voor de resocialisatie van justitiabelen geef je verdere uitvoering en/of verricht je aanpassingen aan het jaarplan van de afdeling Sport. Dat doe je door een bijdrage te leveren aan de trimesterrapportages van Detentiecentrum Schiphol.

Jouw taken

 • Gedetineerdenfitness: je begeleidt de fitnessmomenten, waarbij je aanstuurt op specifieke vaardigheden en het vergroten van de kennis voor een juiste uitvoering. Je spreekt gedetineerden hierbij aan op houding en gedrag.
 • Zaalsporten van gedetineerden begeleiden: je begeleidt diverse sport- en spelactiviteiten en geeft hieraan in diverse vormen invulling.
 • Je levert een actieve bijdrage aan het organiseren van evenementen, in samenwerking met de verschillende disciplines binnen de inrichting, waarbij je goed communiceert en plant.
 • Beroepsvaardigheidstraining: je geeft trainingen die te maken hebben met het penitentiaire werkveld aan het personeel, om zo hun fysieke weerbaarheid op peil te houden. Dit doe je door middel van het geven van trainingen die bestaan uit procedures, casuïstiek, rollenspellen en technische vaardigheden.
 • Rapporteren: je observeert het gedrag van gedetineerden tijdens de sportactiviteiten en spreekt hen daar waar nodig op aan.
 • Je rapporteert in het detentie- en re-integratieplan en bewaakt de voortgang, zodat je stuurt op een positieve ontwikkeling in het gedrag.
 • Je neemt deel aan het MDO.
 • Je verzorgt de trainingen van het Interne Bijstandsteam op de uitvoering van procedures en het onderhouden van specifieke vaardigheden, waarbij je zowel in- als externe evenementen organiseert.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma sport en bewegen, CIOS niveau 4, het diploma leraar lichamelijke opvoeding (ALO) en/of fitness vak A en je bent bereid om de verplichte interne ILO-opleidingen te volgen.
 • Je hebt kennis van een detentie- en re-integratieplan.
 • Je hebt affiniteit met zelfverdedigingstechnieken.
 • Je bent proactief, leergierig en sociaal aangelegd.
 • Je kunt een objectief oordeel vellen over situaties.
 • Je beschikt over didactische vaardigheden en weet om te gaan met culturele diversiteit.
 • Je kunt een uitdagende en enthousiasmerende sportomgeving creëren, zowel voor het personeel als de gedetineerden.
 • Je bent een teamplayer en zoekt de samenwerking op met andere disciplines, en je kunt het liefst ook goed plannen en contacten onderhouden in het team en met naaste collega’s.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en je spreekt Engels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.405 Max. €3.135 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Na het behalen van de interne opleiding en goed functioneren, word je ingeschaald in schaal 8.
 • Ben je niet in het bezit van de bovengenoemde diploma’s, dan verzoeken wij je om niet te solliciteren.

Meer over de functiegroep Medewerker Educatie en Vorming

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het Justitieel Complex Schiphol (JCS) worden verschillende justitiële processen uitgevoerd. In het complex zijn onder andere het Detentiecentrum (DC) Schiphol van DJI, het Aanmeldcentrum Schiphol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en een rechtbank gehuisvest. Andere gebruikers van het complex zijn onder meer de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Koninklijke Marechaussee. Het JCS is gebouwd en wordt geëxploiteerd in een publiek-private samenwerking, met de overheid als opdrachtgever en een private partij (i.c. een consortium Poort van Schiphol) als opdrachtnemer.

Het Detentiecentrum Schiphol is een zelfstandige vestiging en maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. Het DC heeft vreemdelingenbewaring, arrestanten, een huis van bewaring en een bollenafdeling. Daarnaast draagt het DC voor de IND op het complex zorg voor de beveiliging en bejegening van de asielzoekers van het aanmeldcentrum.

Wij streven naar professionaliteit, taakvolwassenheid en een goede samenwerking en een prettig werkklimaat voor de medewerkers en de vele ketenpartners in het complex.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Bierling, hoofd Bibliotheek, Onderwijs, Sport

08807-33083

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior penitentiair inrichtingswerker detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger Detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Re-integratietrainer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)