• Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 juni Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-22-014
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Daarom treffen we bij Rijkswaterstaat tal van maatregelen. Om te zorgen dat de Rijkswateren in Nederland aan de hoogste normen blijven voldoen is deskundige en strikte handhaving van de regels onmisbaar. Als inspecteur waterkwaliteit/BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen) ga jij hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Heb jij hart voor het milieu? En wil je bijdragen aan gezond en schoon water in onze rivieren en kanalen? Dan ben jij helemaal op je plek als inspecteur waterkwaliteit/BRZO!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als inspecteur waterkwaliteit zorg jij ervoor dat bedrijven, particulieren en andere overheden waterlozingen naar het oppervlaktewater volgens de geldende wet- en regelgeving doen. Dit doe je samen met je collega toezichthouders en inspecteurs voor de regio West-Nederland Zuid. Je handelt meldingen af, maakt risicoanalyses van bedrijven, analyseert en beoordeelt metingen en rapportages. Wanneer je overtredingen constateert beoordeel je samen met je collega inspecteurs of en welke sancties nodig zijn. Vervolgens voer je die uit. Je gebruikt daarbij je expertise van procestechniek, waterzuiveringen en de bijbehorende wettelijke kaders. Hierbij werk je nauw samen met juridische collega’s, vergunningverleners en de toezichthouders die de metingen doen.
In je rol als BRZO-inspecteur voer je in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen samen met inspecteurs van omgevingsdienst DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam, Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de Waterschappen, toezicht uit bij BRZO-bedrijven. Jouw rol is daarbij gericht op het voorkomen en beperken van milieuschade door onvoorziene lozingen naar het oppervlaktewater als gevolg van zware ongevallen bij bedrijven. Je werkzaamheden zijn onder andere het beoordelen van Milieu Risico Analyses, het uitvoeren van inspecties en het leveren van ‘waterkwaliteit’ adviezen aan DCMR. Je zorgt uiteraard dat inspectieresultaten in de juiste systemen worden opgeslagen.
Dit is waar jij voldoening uit haalt
Dankzij je sterke communicatieve vaardigheden creëer je probleemloos verbindingen met collega’s en stakeholders. Je maakt gemeenschappelijke belangen duidelijk en staat open voor nieuwe ideeën. Het naleefgedrag van bedrijven verbeteren: dat is waar jij naar streeft. Je zet je proactief in voor de ontwikkeling en verbetering van toezicht en handhaving op je eigen afdeling en binnen Rijkswaterstaat als geheel. Dit doe je door het aandragen en doorvoeren van verbeteringen en creatieve maatregelen waarmee je de naleving van bedrijven optimaliseert.
Je levert een directe bijdrage aan jouw leefomgeving op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Je komt in een afwisselende functie terecht bij een organisatie die vaak in het nieuws is. Daarom is het van belang dat je beschikt over politiek-bestuurlijke antennes en diverse belangen weet te behartigen. Je krijgt de ruimte om je talenten optimaal in te zetten en daarmee het verschil te maken.

Wat wij aan jou waarderen
Als inspecteur waterkwaliteit/BRZO ben je zelfstandig, proactief en initiatiefrijk. Je kunt goed plannen en organiseren, bent analytisch, en communicatief sterk. Je bent deskundig op je vakgebied (of kan je daar snel toe ontwikkelen), en legt graag verbindingen met collega’s op de afdeling en met andere inspectiediensten.

Meer weten?
Wil je meer informatie over de inhoud van het werk voordat je gaat solliciteren? Of ben je erg nieuwsgierig naar hoe deze baan er in de praktijk uitziet? Maak dan vrijblijvend kennis met een mogelijk toekomstige collega: Michael de Gunst, BRZO coördinator van het landelijke team, 06-50166451.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten we ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 4 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Verder nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Handhaving
De afdeling Handhaving richt zich op het toezicht en de handhaving van water, beheer- en nautische wetgeving. We borgen en verbeteren de naleving van voorschriften en dus de kwaliteit, kwantiteit en het veilig gebruik en beheer van de netwerken. Handhaving beoordeelt vergunningen en meldingen op handhaafbaarheid en voeren risico gestuurd toezicht uit, vanaf land en water en vanuit de lucht. Het toezicht richt zich op een zeer grote variatie aan toezicht gebieden en sectoren/bedrijven. Het uitgevoerde toezicht is transparant en navolgbaar. Daar waar nodig treden wij bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk op.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Kernkamp, hoofd afdeling Handhaving

06-31001914

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur werving en selectie

06-20310069

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur waterkwaliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procestechnoloog water

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuurlijk juridisch adviseur vergunningen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd