Inspecteur Voedselveiligheid–traceerbaarheid in de vleesketen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Agrarisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220803_11
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Onze medewerkers binnen de directie Keuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben direct invloed op het verbeteren van het welzijn van veel dieren en onze voedselveiligheid. Als Inspecteur Voedselveiligheid kom jij de NVWA versterken op het gebied van voedselveiligheid en traceerbaarheid in de vleesketen.

Als Inspecteur Voedselveiligheid ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de inrichting en de evaluatie van het toezicht t.a.v. voedselveiligheid, dierlijke bijproducten, tracering en etikettering van vlees bij slachthuizen, koel-/vrieshuizen en uitsnijderijen. Ben jij innovatief, ruimdenkend, gericht op samenwerken en heb je ervaring met traceerbaarheids- en etiketteringsvraagstukken dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Inspecteur Voedselveiligheid kom je te werken op de afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning, team Slachtplaatsen van de directie Keuren.

Wat ga je doen?
Als Inspecteur Voedselveiligheid ben je verantwoordelijk voor:

 • Je bent kennisdrager en levert inhoudelijke expertise binnen en buiten je team op het gebied van hygiëne, traceerbaarheid en etikettering bij de productie, verwerking, opslag en distributie van vlees.
 • Je ontwikkelt effectief, risicogericht en uniform toezicht in lijn met de handhavingsregiecyclus, waarbij je Informatie verzamelt, ordent en rapporteert, ook ten aanzien van bredere traceerbaarheidsvraagstukken binnen de dierlijke productieketen, inclusief correcte etikettering.
 • Je vertaalt Beleidsdoelen naar handhavingsdoelen, voert risico- en doelgroep-analyses uit, ontwikkelt nieuwe combinaties van handhavingsinstrumenten en evalueert het toezicht.
 • Je bereidt operationele projecten voor via projectplannen en voert evaluaties uit van deze projecten.
 • Je hebt innovatieve ideeën en je levert bouwstenen aan voor de handhavingsplannen en het jaarplan.Je beheert relevante werkvoorschriften en levert een inhoudelijke bijdrage aan de content van (interne) opleidingen.
 • Je bent een sparringpartner en vraagbaak op jouw vakgebied voor je collega’s binnen de afdeling, voor de Coördinerend Specialistisch Inspecteurs en het management, voor collega’s bij de directie Handhaven en voor collega’s die in de uitvoerende teams werken bij de directie Keuren en Handhaven.
 • Je onderhoudt in- en externe contacten met relevante partijen (brancheorganisaties, ministeries, EU), participeert in verschillende (inter)nationale overleggen en werkt intensief samen met verschillende partners.

Je hebt bij voorkeur kennis van traceerbaarheid en etikettering van levensmiddelen, het toezicht op het gebied van voedselveiligheid binnen de vleesketen, het keuringsproces van vlees en bestuursrecht.
Je bent een onafhankelijke denker en durft standpunten in te nemen, die je toetst met je collega’s en je leidinggevende. Daarnaast ben je een vlotte schrijver, die snel een gemotiveerd advies of een nota kan schrijven.
Je bent bewust van je omgeving en de politiek, signaleert kansen en risico’s voor je werkgebied en speelt daarop in. Je bent proactief en in staat om zelfstandig je werk op te zetten en in te richten. Je bent breed geïnteresseerd en flexibel. Tevens ben je een teamspeler en gericht op samenwerking, waarbij je investeert in je netwerk.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Je hebt een in Nederland erkend wo of hbo-diploma , bijv. diergeneeskunde of WO/HBO levensmiddelentechnologie, (technische) bedrijfskunde, voeding, dan wel vergelijkbare expertise.
 • Je hebt aantoonbare specialistische kennis van relevante wet- en regelgeving in relatie tot toezicht op het gebied van traceerbaarheid en etikettering binnen de vleesketen, of bent bereid je deze eigen te maken.
 • Je hebt inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang binnen de vleesketen.
 • Je bent je bewust van het politiek-bestuurlijke krachtenveld, waarin de NVWA zich bevindt.
 • Je bent gericht op samenwerking, weet mensen te verbinden en het onderhouden van een (inter)nationaal netwerk gaat je eenvoudig af.Je bent altijd op zoek naar innovaties en vernieuwing.
 • Je kunt hoofd- van bijzaken scheiden en snel beslissingen nemen als dat nodig is.
 • Je hebt overtuigingskracht, bent stressbestendig en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.
 • Ervaring als projectleider is een pré.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Omschrijving afdeling
De directie Keuren is verantwoordelijk voor het uitvoeren van en toezien op keuringen voor, tijdens en na de slacht van dieren, het houden van toezicht op hygiëne, traceerbaarheid en etikettering bij de productie van vers vlees, het afgeven van exportcertificaten, het afhandelen van verdenkingen en uitbraken van aangifteplichtige dierziekten en het doen van importcontroles.
De directie Keuren bestaat uit twee divisies: de divisie Veterinair & Import, die zich richt op de uitvoering van bovenstaande taken en de divisie Ontwerp & Dienstverlening, die zich richt op de ontwikkeling, de planning en het bewaken van kwaliteit en uniformiteit t.b.v. de uitvoering van deze taken.

De afdeling Ontwikkeling en Ondersteuning (O&O) bestaat uit 5 teams: team Slachthuizen, team Levend Vee, teams Import en Export en het team Inventiebureau Dier.
Binnen de afdeling O&O houden we ons bezig met het ontwerpen, inrichten en evalueren van keuringswerkzaamheden en het toezicht op voedselveiligheid, dierlijke bijproducten, traceerbaarheid en etikettering van vlees voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt projectmatig gewerkt volgens de handhavingsregiecyclus (plan-do-check-act). Ten behoeve van het toezicht op de naleving, keuringswerkzaamheden en uniformiteit van werken, worden onderzoeken uitgevoerd (naleefmeting, evaluatie, marktverkenning), worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld en wordt de voorbereiding voor de uitvoering van het werk gedaan.
Dit vraagt medewerkers die zich blijvend ontwikkelen, analytisch en reflectief zijn en flexibel inzetbaar zijn. De afdeling borgt zo de kwaliteit en consistentie van de keuringswerkzaamheden en het toezicht. We dragen zo ook bij aan kennismanagement en advisering binnen en buiten de NVWA.

Meer over jou toekomstig team:
Het team O&O Slachtplaatsen is verantwoordelijk voor het domein Vleesketens & Voedselveiligheid. Hierbij richten we ons op de ondersteuning en ontwikkeling (O&O) van de uitvoerende teams (VKE) die toezicht houden bij de slachthuizen, wildbewerkingsinrichtingen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen.
Ook houdt de NVWA in dit domein toezicht op het vervoer en de handelsstromen van vers vlees. Dit alles om te voorkomen dat vlees dat niet gekeurd is en/of ongeschikt is verklaard voor menselijke consumptie, in de handel wordt gebracht.
Tot slot is het toezicht in dit domein met betrekking tot voedselveiligheid gericht op de producenten van de dieren (primaire sector). Hieronder valt onder andere het onderzoek op residuen en verboden stoffen in producten van dierlijke oorsprong van deze bedrijven, het Nationaal Plan Residuen.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M. (Martin) Hennecken, CSI team Slachtplaatsen

06-21689850

E.J. (Esther) Kok, Manager team Slachtplaatsen

06-15639698

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthoudend Dierenarts

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Specialistisch Inspecteur Voedselfraude

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Gedragsexpert met doorzettingskracht

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)