Inspecteur Risicotoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 11 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 22-67
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Voor de afdeling Verpleging en Verzorging zijn wij op zoek naar twee inspecteurs voor 32-36 uur per week.

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever.

Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de maatschappelijke zorg in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken.

Wat ga je doen?
Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de zorg die wij krijgen veilig en van de juiste kwaliteit is. Als inspecteur bij de afdeling Verpleging en Verzorging heb je hierin een belangrijke rol. Je houdt samen met je collega inspecteurs toezicht op de sector verpleging en verzorging.
Als inspecteur binnen het risicotoezicht signaleer je problemen rond de veiligheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van verschillende (data)bronnen waaronder meldingen die bij de inspectie zijn binnengekomen, mediaberichten en beoordelingen op ZorgkaartNederland. Je gaat samen met een collega op inspectiebezoek om een beeld te kunnen vormen over de zorgaanbieder. Tijdens je inspectie blijf je onder alle omstandigheden professioneel handelen. Bij deze inspectiebezoeken spreek je onder andere met de bestuurder, zorgprofessionals en (vertegenwoordiging van) cliënten. Over het inspectiebezoek breng je een rapport uit met een overzicht wat goed gaat en de nodige verbetermaatregelen.
Toezicht houden is je belangrijkste taak. Dat doe je in een team van inspecteurs en medewerkers toezicht. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Je werkt samen met je collega’s van het incidententoezicht en ook met andere specialisten binnen de organisatie, zoals juristen, beleids- en communicatieadviseurs. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders, wet- en regelgeving en vastgesteld beleid.
Tot slot draag je bij aan de ontwikkeling van het toezichtinstrumentarium, werk je mee aan de organisatie en ontwikkeling van het team en de afdeling en kun je worden ingezet voor afdelingsbrede (toezichts)activiteiten en projecten in samenwerking met collega’s uit andere teams.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Ook houdt het domein toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast kijken we met de afdeling Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Verpleging en Verzorging
De afdeling Verpleging en Verzorging ziet toe op de kwaliteit van zorg in de verpleeghuissector, de wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, hospicezorg en kraamzorg. We houden toezicht op nieuwe en bestaande zorgaanbieders binnen de sector verpleging en verzorging; van zeer grote tot zeer kleine zorgaanbieders. Door toezicht te houden proberen we de zorg in Nederland (nog) beter te maken.

De zorg en het toezicht daarop zijn sterk in beweging. Maatschappelijke vragen kunnen leiden tot een specifieke focus in het toezicht. Bijvoorbeeld de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte, Covid-19, infectiepreventie en hoe zorgaanbieders hiermee omgaan.

De afdeling bestaat uit ongeveer 90 medewerkers verdeeld over vijf teams. Drie teams zijn verantwoordelijk voor risico gestuurd toezicht. Zij brengen bezoeken aan zorgaanbieders. Twee teams houden zich met name bezig met incidententoezicht: onderzoek naar meldingen van calamiteiten, geweld in de zorg en ontslagmeldingen. Teammanagers sturen de teams aan en hebben de personele verantwoordelijkheid.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afke Dijkstra, Teammanager, team Risicotoezicht 1

06-11797446

Hank Raessens, Teammanager, team Risicotoezicht 3

06-31745313

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Risicotoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Mondzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd