Inspecteur meet- en monstername

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0650
 • Plaatsingsdatum 6 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij formuleert de opdracht voor de meet- en monstername, daarmee bepaal jij hoeveel monsters er nodig zijn en of het project in eigen beheer uitgevoerd wordt of dat een marktpartij ingehuurd wordt. In dat laatste geval ben jij de regievoerder. Je werkt landelijk.

Wat ga je doen als inspecteur meet- en monstername?
Willen collega’s bijvoorbeeld een lading geïmporteerde verpakkingen met gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven laten onderzoeken? Dan krijg jij daarvoor een verzoek binnen. Jij formuleert een opdracht, een meetplan, jij bepaalt hoeveel monsters er nodig zijn en of het project in eigen beheer uitgevoerd wordt of dat een (markt)partij ingehuurd wordt. In dat laatste geval voer je de regie op de uitvoering. Steekproefsgewijs ga je ook zelf naar meet- en monsternames als een commerciële partij de uitvoering doet van het meetplan.

Op basis van jouw kennis en kunde beoordeel jij de uitvoering van monsternames door de marktpartij en toets je deze uitvoerig op de gebruikte meetmethodes en protocollen. Daarnaast maak jij onderscheid in indicatieve en representatieve monsterneming. Je past de beoordeling ook op de juiste wijze toe in een praktijksituatie en zorgt daarbij voor afstemming met de interne opdrachtgevers.

Jouw werk is belangrijk omdat de uitkomsten van de onderzoeken die jij laat uitvoeren dienen als juridische bewijsvoering bij de toezicht-, handhavings- en opsporingsactiviteiten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
In ons kleine team van nu vier en in de toekomst vijf mensen word je goed ingewerkt. Je krijgt een, deels online, inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT en jouw collega’s. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Toezicht keten gevaarlijke stoffen en organismen richt zich op de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen gevaarlijke biologische organismen, de omgang met chemische stoffen en veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Ons toezicht kent uiteenlopende vormen: van integrale administratiecontroles en objectinspecties tot audits en boardroomgesprekken. Ook werken wij nauw samen met andere toezichthouders en teams binnen en buiten onze afdeling. Wij pakken onze taken op met 6 teams: Biologische risico’s, Chemische risico’s, Risicobedrijven en Gevaarlijke stoffen (3 teams).

Team Risicobedrijven
Het team Risicobedrijven houdt toezicht op (hoog)risicovolle complexe bedrijven. Hierbij houden we de risico’s voor de omgeving (leefkwaliteit en slachtoffers) bij het vervoer en de overslag van gevaarlijke stoffen (inclusief buisleidingen) in de gaten. Controle op de juiste borging in procedures staat centraal. Ook houden we ons bezig met de meet- en monstername, analyses van de monsters en interpretatie van deze analyses. Het team stemt af en werkt effectief samen met provincies, bijvoorbeeld met omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten. In de uitvoering werken we integraal samen met de 3 teams Gevaarlijke stoffen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura Heins, teamleider Meet- en monstername

06 - 15 34 50 72

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens, adviseur werving en selectie

06 – 28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur varend ontgassen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Zwijndrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vergunningverlener luchtvaart drone operaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur (data) analyse

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd