Inspecteur medische hulpmiddelen en/of in vitro diagnostica - 2x

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 6 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 21-91
 • Plaatsingsdatum 13 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bij de afdeling Medische Technologie zoeken wij 2 nieuwe collega’s (32-36 uur).
Wat ga je doen?

Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op kwalitatief hoogwaardige en veilige hulpmiddelen in de zorg. De medewerkers van de afdeling Medische Technologie dragen hier dagelijks aan bij. Wij houden toezicht op het brede veld van de medische technologie en bewaken daarmee de veiligheid en toepassing van een breed scala aan medische hulpmiddelen, waaronder in vitro diagnostica (IVD), die worden gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken.
Voor het team Meldingen zijn wij op zoek 2 inspecteurs. Voor één vacature zoeken we een inspecteur met ervaring binnen het aandachtsgebied IVD. Voor de andere vacature zoeken we een inspecteur met affiniteit met van medische hulpmiddelen en/of IVD’s.
Team Meldingen houdt toezicht op basis van meldingen over medische hulpmiddelen. Wij ontvangen ruim 5000 meldingen per jaar die wij, bijvoorbeeld middels een deskinspectie, zorgvuldig en snel behandelen. Als inspecteur onderzoek en beoordeel je de meldingen die binnenkomen van zorginstellingen, fabrikanten en burgers. Denk hierbij aan een melding van een fabrikant van een NIPT test, insulinepomp of pacemaker die anders functioneert dan hoe deze op de markt is gebracht. Gezien de grote aantallen meldingen zet de inspectie in op trendanalyse. Dat noemen we datagedreven werken. Daarom is affiniteit met het verzamelen, organiseren en interpreteren van data voor ons van belang.

Hoe ga je te werk?
In je onderzoek en beoordeling maak je gebruik van diverse databronnen, de actuele ontwikkelingen in het veld en de maatschappij. Op geaggregeerd niveau herken je de trends of afwijkingen. De kennis en ervaring vanuit jouw achtergrond is belangrijk bij het behandelen van meldingen. Jij hebt kennis van het medisch hulpmiddel, begrijpt de context waarin het gebruikt wordt en kunt snel een inschatting maken welke gevolgen er zijn voor de patiëntveiligheid. Waar nodig onderneem je actie. Afhankelijk van de melding overleg je op ons kantoor in Utrecht met fabrikanten en zorginstellingen, of schaal je de melding op naar Europees niveau.
Ons team bestaat uit inspecteurs met diverse expertises. We werken nauw samen en stemmen collegiaal af, waarbij de inbreng van ieders expertise belangrijk is. Daarnaast betrek je collega’s van andere afdelingen en buitenlandse inspectiediensten, maar je durft ook vanuit een geschikte analyse, kennis en ervaring zelf besluiten te nemen. Je bent analytisch sterk, kunt snel informatie bij elkaar brengen, bent in staat de essentie uit data-overzichten te filteren, kan een afgewogen oordeel vormen en je collega’s meenemen in je overwegingen. Je acteert in deze functie in het dynamische werkgebied van de snelle ontwikkelingen van de medische technologie enerzijds en de veranderende wet- en regelgeving anderzijds.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie
Het domein CG/GMT ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde de zorg, op de (veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Het domein zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg en Medische Technologie.
Afdeling Medische Technologie
De afdeling Medische Technologie bewaakt de kwaliteit en veilige toepassing van een breed scala aan medische hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken. Deze medische hulpmiddelen variëren van een pacemaker en MRI- scanner tot een medische app op je smartphone. De afdeling houdt toezicht op in Nederland en buitenland gevestigde fabrikanten, Notified Bodies, leveranciers, zorginstellingen en laboratoria. Daarnaast onderhoudt de afdeling relaties met fabrikanten, importeurs, handelaren, detaillisten, onderzoekers en zorginstellingen.
De afdeling bestaat uit drie teams:
• Team Inspecties voert op basis van signalen en risicothema’s inspecties en onderzoeken uit. Op basis van meldingen, risicoanalyses en actuele ontwikkelingen bepaalt het team de aandachtspunten voor de inspecties bij fabrikanten, Notified Bodies en laboratoria.
• Team Meldingen houdt toezicht op basis van meldingen over medische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld incidenten waarbij de toepassing van de medische technologie (inclusief IVD) en/of de productveiligheid een rol spelen. Het team doet dit door iedere melding bij binnenkomst te beoordelen. Het team ontwikkelt ook nieuwe werkwijzen om signalen, trends en patronen uit de meldingen zichtbaar te maken en in ons toezicht te gaan toepassen. Datagedreven toezicht is een belangrijke ontwikkeling nu en in de komende jaren.
• Team Ketentoezicht richt zich op de keten van veilige productontwikkeling tot de veilige toepassing daarvan en benadert deze perspectieven daarbij integraal. Dit team kent daartoe meerdere langlopende toezichtprojecten op diverse inhoudelijke subthema’s.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Riem Vis, Coördinerend Specialistisch Inspecteur

06-11797125

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Verpleging en Verzorging (Manager schaal 14)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Medische Technologie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd