• Utrecht  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: ILT-2024-0130, Plaatsingsdatum: 1 juli 2024

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan het verminderen van gezondheidsschade door geluidsemissies. Als inspecteur luchtvaart geluid houd jij toezicht op luchthavens en controleer je of zij zich aan de vastgestelde afspraken houden. Jij draagt bij aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Je houd je bezig met toezicht en handhaving op het gebied van geluid rond luchthavens en denkt daarnaast mee over nieuwe manieren van toezichthouden. Past dit bij jou? Lees dan zeker verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als inspecteur luchtvaart geluid houd je samen met collega's toezicht op Schiphol, de luchthavens bij Rotterdam, Maastricht, Groningen, Lelystad en op de BES-eilanden. Je controleert onder andere of deze luchthavens zich houden aan de vastgestelde openingstijden, geluidslimieten en afspraken rond uitzonderingssituaties.

Je schrijft rapporten over je inspecties, stelt brieven op en voert interventies uit, zoals het opleggen van waarschuwingen of dwangsommen. Je onderhoudt op een natuurlijke wijze contact met alle betrokkenen, waaronder burgers en organisaties. Je handelt klachten over geluidshinder en handhavingsverzoeken af en voert audits uit op locatie.

Daarnaast vertaal je praktijkontwikkelingen naar signalen voor beleid en beoordeel je nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving op hun praktische toepasbaarheid. Je draagt ook actief bij aan de vernieuwing van het geluidstoezicht, bijvoorbeeld door het gebruik van 'citizen science' waarbij burgers gegevens verzamelen.

Al deze taken voer je uit met een oprechte belangstelling voor de verdere ontwikkeling van de luchtvaart, gericht op het bereiken van een evenwicht tussen de bescherming van omwonenden en andere belangen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij haalt voldoening uit het actief bijdragen aan een veilige en duurzame leefomgeving. Het toezicht houden op luchthavens en ervoor zorgen dat zij zich aan afspraken houden, biedt jou de mogelijkheid om direct impact te hebben op het verminderen van gezondheidsschade door geluidsemissies. Dit is waar jij naar streeft en waar jij de meeste energie van krijgt!

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
Of heb je toch nog wat vragen? Neem dan contact met ons op! Guido Slappendel, teamleider Geluid en Luchtkwaliteit Transport, vertelt je graag alle ins en outs van de functie. Je kunt hem telefonisch bereiken via 06-52595026. Hij staat je graag te woord!

Kijk vooral ook op onze website voor meer informatie over werken bij de ILT. of klik op onderstaande linkjes om nog een beter beeld te krijgen van ons werkveld!

Staat van de luchtvaart 2023 | Rapport | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Inspecteurs geluid: “Wij proberen mensen die geluidshinder ondervinden, duidelijkheid te bieden.” | Verhalen | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Kamerbrief bij handhavingsrapportages ILT Schiphol, Maastricht Aachen Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport2023 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het toezichtgebied van de afdeling Toezicht Milieu is divers. Wij zetten ons zich in voor de vermindering van het risico van afval voor het milieu. Ook maken we ons hard voor het voorkomen van dumping van afvalstoffen in kwetsbare landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook streven we naar bescherming van de bodemkwaliteit zodat er geen verontreiniging en verspreiding van verontreinigingen plaatsvindt naar de bodem of het grondwater. Bovendien zetten we in op het verminderen van gezondheidsschade door geluidsemissies, het verminderen van emissies en lozingen van broeikasgassen en het voorkomen van het gebruik van brandstoffen die niet aan de milieueisen voldoen. Daarnaast richten we ons op het stimuleren van een transitie naar een circulaire economie.
De afdeling werkt in 7 teams: team Afval Logistiek, team Afval Circulaire Economie 1 en 2, team Bodem en Bouwstoffen 1 en 2, team Geluid en Luchtkwaliteit Transport en het team Broeikasgassen en Brandstoffen.

Team Geluid en Luchtkwaliteit Transport
Het milieutoezicht op (regionale) luchthavens is bij dit team ondergebracht. Momenteel richten we ons met name op het verminderen van gezondheidsschade door geluidsemissies. Ons milieutoezicht zal zich de komende jaren verder ontwikkelen. Naast luchthavens richt het werkveld ‘geluid’ zich ook op hoofdspoorwegen en rijkswegen. Gezondheidsschade door trillingen is een zogenaamd ‘opkomend risico’.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.600 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Guido Slappendel, teamleider Geluid en Kwaliteit Transport 06-52595026

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mahnaz Dadashzadeh, adviseur Werving en Selectie 06-27452985

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur digitale luchtvaarttoegankelijkheid

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Amsterdam
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior inspecteur verkeersproducten

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Inspecteur producttoezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)