inspecteur gegevensbescherming

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Maj Jan Linzel Cplx
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 februari Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 571059
 • Plaatsingsdatum 17 januari 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan de versterking van ons team en intern toezicht op gegevensbescherming binnen de defensieorganisatie? Als inspecteur gegevensbescherming zet jij je in voor het versterken van het FG toezicht. Met jouw kennis en ervaring adviseer je actief bij onderzoeken en projecten. Daarnaast ontwikkel en innoveer je onderzoeksmethoden voor het FG toezicht bij Defensie. Uiteraard ga je dit niet alleen doen, wel wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht.

Je coördineert en integreert het gegevensbeschermingsrecht en privacy in meerdere ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijbehorende besluitvormingsprocessen, bijvoorbeeld door het (mede) ontwikkelen van een visie op toezicht rondom gegevensbescherming binnen de defensieorganisatie.

In het takenpakket vallen verder in ieder geval onderstaande taken:

 • het leveren van (specialistische) advisering op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht en privacy bij organisatorische vraagstukken en projecten, zoals normuitleg en het ontwikkelen van een toetsingskader ten behoeve van gegevensbescherming;
 • het creëren van draagvlak voor en advies over toepassing, implementatie en uitvoering toezichtproducten en -processen;
 • het vertalen van (complexe) wet- en regelgeving naar organisatiekaders en stelt deze zelf op;
 • het opstellen van procedures, kaders en richtlijnen;
 • het inrichten van een kwaliteitsmechanisme voor het toetsen van het niveau van geïmplementeerde privacy maatregelen;
 • het inzichtelijk maken van risico’s en adviseren over passende maatregelen;
 • het bevorderen van privacy bewustzijn (opzetten en geven van trainingen en awareness) binnen alle lagen van de organisatie;
 • het ondersteunen van de FG’s met uitvoeren van toezicht en onderzoeken;
 • het creëren van draagvlak voor ontwikkeling en implementatie van toezichtproducten, -diensten en -processen;
 • signalerend optreden ten aanzien van privacy-eisen en waarborgen;
 • het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van een toetsingskader rondom gegevensbescherming en privacy;
 • (de coördinatie van) afgehandelde datalekken en incidenten op het gebied van gegevensbescherming;
 • Het opstellen van jaarplannen, jaarverslagen en (onderzoeks)rapportages.
 • Je werkt onder andere samen met projectleiders, juristen, Avg-coördinatoren, Wpg privacyfunctionarissen, DPIA adviseurs, CPO en de Functionarissen voor Gegevensbescherming.
 • In jouw rol maak je risico's inzichtelijk, geef je advies over passende maatregelen, treed je signalerend op ten aanzien van de privacy-eisen en waarborgen en participeer je in onderzoeken aangaande gegevensbescherming.

Werk- en denkniveau
WO werk- en denkniveau
Opleiding
WO-opleiding bij voorkeur Rechten, Bestuurskunde of Bedrijfskunde.
Opleiding of training op het gebied van privacywetgeving zoals de Avg / Wpg

Kennis en ervaring
Grondige kennis van de Avg is vereist, daarnaast affiniteit met processen, informatie en communicatietechnologie en (informatie)beveiliging. Kennis van de Wpg en affiniteit met de KMar, en de uitvoering van de politietaken en de handhaving van de Vreemdelingenwet geniet de voorkeur.

Ervaring met de toepassing van de nationale en Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (privacy) in beleids-, uitvoerings- of toezichttaken.
Ervaring met het doen van audits of uitvoeren van toezichtbezoeken is een pre.

Competenties
De volgende competenties zijn belangrijk voor het uitvoeren van de functie:

 • Je bent analytisch;
 • Je bent gericht op samenwerken;
 • Je bent sterk in communiceren;
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden die jouw inzichten en standpunten helder en overtuigend verwoorden. Verder houd je van aanpakken.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is op basis van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de FG (Functionaris voor Gegevensbescherming) unit, administratief ondergebracht bij de Inspectie Veiligheid Defensie/Inspecteur Generaal Veiligheid als coördinerend toezichthouder.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (kortweg FG), ook wel aangeduid als Data Protection Officer (DPO), is bij het Ministerie van Defensie de interne toezichthouder die toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving rondom de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn daarvoor de wettelijke basis.
De FG unit bestaat uit de FG’s Avg en Wpg en inspecteurs.

Functionaris is belast met de coördinatie, verbinding en aansturing van multidisciplinaire toezichtprocessen op het gebied van gegevensbescherming. Functionaris oefent directe invloed uit op ontwikkeling van toezichtbeleid en/of –doelstellingen.

Ministerie van Defensie

Spreken de termen privacy, gegevensbescherming, toezicht en het doen van onderzoek jou aan? Dit in combinatie met de rol van (intern) toezichthouden op een dynamische organisatie als Defensie? Dan ben je zojuist begonnen met het lezen van een nieuwe stap in je carrière.
Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een grote organisatie. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 65.000 medewerkers (40.000 militairen, 19.000 burgers en 6.000 reservisten) en is daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr adviseur bedrijfsvoering autorisatiebeheer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoeker integriteit

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur inkoop

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd