Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht
 • Contractduur Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 13 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 22-71
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Voor de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn wij op zoek naar een inspecteur voor 32-36 uur per week.

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de Inspectie hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de maatschappelijke zorg en jeugdhulp in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken.

Onze organisatie zit in een ontwikkelfase die volop de ruimte biedt voor nieuwe ideeën en creativiteit om te werken aan relevante maatschappelijke vraagstukken, die een integrale aanpak vragen van onze toezicht afdelingen.

Wat ga je doen?
Als Inspecteur houd je toezicht op de kwaliteit van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. Daarbinnen kun je worden ingezet in zowel het risicogestuurde- als incidentgerichte toezicht. In het risicogestuurde toezicht signaleer je problemen rond de veiligheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van verschillende databronnen en voer je inspectiebezoeken bij zorgaanbieders. In het incidentgerichte toezicht behandel je meldingen, calamiteiten en klachten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
Je analyseert de verzamelde informatie en legt die vast in heldere rapportages. Bij het onderzoek staat centraal: leren van incidenten, eventuele tekortkomingen vaststellen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Waar nodig initieer of ondersteun je bij een handhavingstraject.
Toezicht houden is je belangrijkste taak. Dat doe je in samenwerking met een team van inspecteurs en ondersteunende medewerkers. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders, wet- en regelgeving en vastgesteld beleid. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Daarnaast kun je ingezet worden voor projectmatige werkzaamheden in de doorontwikkeling van het toezicht en andere algemene toezichtstaken.
Na je start volg je een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs.
Je werkt vanuit de afdeling GGZ, regioteam West, maar zo nodig ben je ook flexibel en breed inzetbaar binnen de hele IGJ.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering enerzijds. Anderzijds houdt het domein toezicht op de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Deze afdeling houdt toezicht op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In de ggz worden mensen behandeld omdat ze een psychische zorgvraag hebben. Het type vragen waarvoor mensen zorg krijgen in de ggz is heel divers. Van belang is dat mensen worden ondersteund in hun herstel en zoveel mogelijk regie kunnen voeren over de zorg die ze ontvangen. Zeker als de klachten langer aanhouden, kan een psychische kwetsbaarheid op allerlei levensgebieden invloed hebben.
Kenmerkend is de grote variatie in type zorgaanbod in de ggz: het kan gaan om grote instellingen met een integraal aanbod, kleinere aanbieders met een specialistisch profiel of zelfstandig gevestigde therapeuten.
Het toezicht op de ggz sluit aan op de ontwikkelingen in de samenleving en het zorgaanbod die met de ggz te maken hebben. Denk aan de kwaliteit van de ambulante ggz, effecten van personele krapte op het zorgaanbod, zorg voor mensen die verward gedrag vertonen, integere bedrijfsvoering of kwaliteit van gedwongen zorg. Het toezicht richt zich op belangrijke thema’s of risico’s in de ggz en doet ook onderzoek naar incidenten die zich voordoen.
De afdeling GGZ bestaat uit 3 regioteams. In deze teams komen het incidenten- en risicogestuurde toezicht samen. In het incidententoezicht worden gemelde incidenten onderzocht. Dit kan gaan om de kwaliteit van zorg voorafgaand aan een suïcide, geweldsincidenten of meldingen over professionals die onveilig werken. Het gaat vaak om heftige situaties, waarbij we kijken of vanuit de zorg het juiste is geboden en wat er geleerd kan worden van wat er is gebeurd. In het risicogestuurde toezicht leggen we bezoeken af aan instellingen en netwerken in de ggz om te onderzoeken hoe de kwaliteit van zorg geregeld is. Het kan gaan om algemene kwaliteitsaspecten of specifieke risico’s of thema’s waar pro-actief onderzoek naar wordt gedaan. We proberen risico’s tijdig te signaleren en aan te moedigen wat goed gaat. Het risicogestuurde toezicht richt zich zowel op bekende zorgaanbieders als nieuwe en onbekende zorgaanbieders.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjon Gadella, manager afdeling GGZ

06-50007651

Elvira van Eijk, teamcoördinator van het regioteam West

06-21160144

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Risicotoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Risicotoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur poliovirus containment

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd