Inspecteur broeikasgassen

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 februari Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2022-0886
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meehelpen een belangrijk milieuprobleem aan te pakken. Dat doe jij als Inspecteur broeikasgasssen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Samen met een groep bevlogen collega’s werk je aan een prioriteit in Nederland: het terugdringen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Een prachtig doel met forse impact op de leefbaarheid in ons land.

De afgelopen jaren heeft de ILT met het Programma Minder Broeikasgassen de aanpak van OAS en F-gassen geintensiveerd en geinnoveerd. Deze aanpak wordt doorgezet; hiervoor breiden we het nieuw opgezette team Broeikasgassen en brandstoffen uit!

Wat ga je doen als Inspecteur broeikasgassen?
Je voert bij verschillende bedrijven inspecties uit. Denk aan onderhouds- en installatiebedrijven en handelaren. Hoe meer ervaring je hebt, hoe complexer de inspecties. Zo inspecteer je als inspecteur met collega’s grootverbruikers van zware broeikasgassen met installaties met risico’s op lekverliezen. Ook de illegale handel van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) is een speerpunt. In die rol help je ook mee bij het verder ontwikkelen van een dashboard waarop we met name informatie van de Douane en meldingen van andere partners beter kunnen opvangen en ontsluiten.

Laat een inspectie zien dat interventie nodig is? Dan bepaal je, in overleg met je collega’s en gebaseerd op de handhavingsstrategie, de meeste effectieve aanpak. Je zoekt naar de beste manier om bij het geinspecteerde bedrijf draagvlak te creëren voor de gewenste verbetering en gedragsverandering. Denk aan het opleggen van een bestuurlijke sanctie, een strafrechtelijke aanpak of een gesprek met een keuringsinstantie. Merk je dat de gekozen benadering niet het gewenste effect heeft? Dan trek je tijdig aan de bel en bepaal je met je collega’s een nieuwe koers. Zo realiseer je de juiste interventies op het juiste niveau én met het beste resultaat.

Daarnaast denk je als lid van het nieuwe team Broeikasgassen en Brandstoffen actief mee over de ontwikkeling en verbetering van onze interne werkprocessen. Heb je ideeën over hoe wij een groter maatschappelijk effect kunnen bereiken? Dan horen we die graag.

Wat wordt jouw focuspunt als Inspecteur broeikasgassen?
Jij draagt bij aan onze wettelijke toezichttaak ten aanzien van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen. Zo pak je onder meer de illegale (internationale) handel aan, voorkom je lekverliezen en realiseer je emissievermindering. Dit doe je in intenstieve samenwerking met directe collega’s, analisten en juristen, andere toezichtteams en diensten als de Douane.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een uitgebreid inwerkprogramma. Zo maak je onder begeleiding van een buddy kennis met de organisatie, de collega’s, de apparatuur en het werk. Daarnaast volg je een opleidingsprogramma dat past bij jouw wensen en competenties.

 • je hebt hbo-niveau, bij voorkeur in een technische, chemische of milieugerelateerde richting;
 • je hebt relevante werkervaring en kunt (na een inwerkperiode) zelfstandig werken;
 • je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, en bij voorkeur ook Engels;
 • je hebt affiniteit met toezicht en handhaving in het algemeen en in het bijzonder met de thema’s van onze inspectie, zoals het terugdringen van luchtverontreiniging, en duurzaamheid in milieu, leefomgeving en transport.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Problematiek integraal benaderen en doelgericht aanpakken; dat gaat jou goed af. Als echte netwerker leg je makkelijk contact met anderen, zowel in- als extern. Samenwerken vind jij dan ook belangrijk. Je krijgt energie van het doen van onderzoek, het doorlichten van processen, en het maken van heldere rapportages. Steeds voel je aan wanneer je mee moet bewegen en wanneer je standvastig kunt zijn. En met je stevige communicatieve vaardigheden buig je iedere gesprek in de juiste richting. Bovendien werk je continu aan je vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en ben je intrinsiek gemotiveerd om je te verdiepen in bekende en onbekende ondewerpen.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Je standplaats is afhankelijk van je woonplaats. Zo hebben we kantoren in Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Zwijndrecht, Eindhoven, Arnhem, Zwolle en Groningen. Binnen de ILT werken we zo veel mogelijk hybride.

 • wij beoordelen eerst de sollicitaties van ILT-medewerkers, daarna nemen wij de overige sollicitaties in behandeling;
 • houd er rekening mee dat wij de vacature eerder kunnen sluiten als er voldoende reacties binnen gekomen zijn;
 • wij zijn op zoek naar meerdere medewerkers en inschaling is afhankelijk van kennis en werkervaring;
 • de eerste gesprekken vinden online plaats via Webex;
 • als je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek vragen we je mogelijk een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument, het rapport dat uit het assessment volgt is bedoeld als input voor het gesprek;
 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • onderdeel van deze procedure is een medische keuring;
 • acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het toezichtgebied van de afdeling Toezicht Milieu is divers. Wij zetten ons zich in voor de vermindering van het risico van afval voor het milieu. Ook maken we ons hard voor het voorkomen van dumping van afvalstoffen in kwetsbare landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook streven we naar bescherming van de bodemkwaliteit zodat er geen verontreiniging en verspreiding van verontreinigingen plaatsvindt naar de bodem of het grondwater. Bovendien zetten we in op het verminderen van gezondheidsschade door geluidsemissies, het verminderen van emissies en lozingen van broeikasgassen en het voorkomen van het gebruik van brandstoffen die niet aan de milieueisen voldoen. Daarnaast richten we ons op het stimuleren van een transitie naar een circulaire economie.

De afdeling werkt in 7 teams: team Afval Logistiek, team Afval Circulaire Economie 1 en 2, team Bodem en Bouwstoffen 1 en 2, team Geluid en Luchtkwaliteit Transport en het team Broeikasgassen en Brandstoffen.

Team Broeikasgassen en Brandstoffen (BGBS – Greenhouse Emissions and Fuels)
Het team Broeikasgassen en Brandstoffen streeft, via toezicht, naar de vermindering van gezondheids- en milieuschade door emissies en lozingen van broeikasgassen, zoals Ozonlaagafbrekende stoffen en F-gassen. Daarnaast richt het toezicht van ons team zich op het voorkomen van het op de markt brengen en het toepassen van brandstoffen binnen het wegverkeer en de binnenvaart en door mobiele machines die niet aan de milieueisen voldoen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.400 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ronald Peters, teamleider Broeikasgassen en Brandstoffen

06-52043785

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Melek Özen, adviseur Werving en Selectie

06-46205618

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur bodem en bouwstoffen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur bodem en bouwstoffen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd