Inspecteur bodem en oppervlaktewater

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0609
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Optimaal toezicht op de aanleg, de sloop en het onderhoud van (civiele) werken door of in opdracht van Rijkswaterstaat: dat is jouw doel als inspecteur bodem en oppervlaktewater bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als dé trekker van je team borg je de effectiviteit en efficiëntie van onze toezichtstrategie en -aanpak. Je standplaats is Utrecht, maar je werkt in het hele land.

Wat ga je doen als inspecteur bodem en oppervlaktewater?
Binnen jouw team van zes inspecteurs ben jij de ervaren collega die alles overziet en in goede banen leidt. Dankzij jouw werkvoorbereiding kunnen je teamleden hun inspecties goed uitvoeren. Als sparringpartner van de teamleider denk je mee over de uit te voeren inspecties en de prioritering daarvan. Al je bevindingen, bijvoorbeeld de informatie die via je collega-inspecteurs verzamelt, vertaal je naar een helder advies over de meeste effectieve en efficiënte toezichtstrategie en -aanpak. Hierbij bepaal je de grootste risico’s en houd je rekening met de actuele ontwikkelingen in je toezichtsveld. Is de voorgestelde strategie en aanpak akkoord? Dan neem jij de leiding bij de implementatie daarvan.

Om feeling te houden met wat er buiten gebeurt, voer je daarnaast zelf controles uit. Je bezoekt werklocaties van Rijkswaterstaat, zoals de aanleg van een sluis of dijk. Hier spreek je met uitvoerders en met andere inspectiediensten, zoals de Inspectie SZW. Je toetst of er op de werken wordt voldaan aan de Waterwet, de Ontgrondingenwet, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ook zet je je kennis en ervaring in bij inspecties op specifieke thema’s, in andere teams of bij projecten of programma’s binnen onze organisatie.

Dat jouw werk afwisselend is, is duidelijk. Dat het maatschappelijk relevant is ook. Nog een rode draad? Het gegeven dat jij steeds weer het betrouwbare klankbord bent van je team en je teamleider én continu met ideeën komt om ons toezicht te verbeteren.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport doen we uniek werk. Net als andere nieuwe collega’s begin je daarom met een uitgebreid inwerktraject waarin je alle belangrijke aspecten van het toezicht en onze organisatie leert kennen. Zo kun je snel als volwaardig inspecteur aan de slag. En heb je tussendoor vragen? Er staat een ervaren collega voor je klaar met raad en daad.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Toezicht publieke instellingen houdt toezicht op overheden, semioverheden, organisaties met een publieke taak en certificerende en erkende instellingen. Het doel is het vergroten van het zelfinzicht van organisaties zodat een cultuur van adequate naleving ontstaat. De afdeling heeft 4 teams: Bedrijven, Infrastructuur, Instituties en Toezicht certificerende en erkende instellingen.

Team Infrastructuur
De waterschappen hebben als taak het onderhouden en op voldoende sterkte houden van zee- en rivierdijken. Dat laatste is belangrijk vanwege de zeespiegelstijging. Het team Infrastructuur houdt daarom toezicht op de uitvoering van de zorgplicht van waterschappen en controleert de dijkvakbeoordelingen. Ook hebben we een bijzondere toezichtstaak bij het voorkomen van bodemverontreiniging door aannemers die werken in opdracht van Rijkswaterstaat. Het gaat daarbij om werken in, naast of boven kanalen, rivieren, plassen en meren. Daarnaast houden we, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toezicht op de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden van de Afsluitdijk.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

William van Berkel

06-29191605

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicky van Gulden

06-24510480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur toezicht scheepvaart

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur bodem en bouwstoffen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur producttoezicht asbest

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd